Ke 105. výročí si litvínovská knihovna nadělila nový kabát

Marcela Gűttnerová guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Litvínovská knihovna s názvem Havlíček byla založena 18. listopadu 1906 z podnětu Národní jednoty severočeské za přispění dalších českých spolků, které měly vzdělávací charakter. Co znamená 105 let pro knihovnu? Dlouhá pouť průběžných vzniků, zániků, přesunů a změn názvu podle toho, jaké historické události zrov­na hýbaly světem.

Městská knihovna LitvínovZ novodobé historie je důležitý rok 1998, kdy byla knihovna umístěna do budovy bývalých jeslí, které pro ni byly „horkou jehlou přešity“. Do rekonstrukce se ale příliš financí neinvestovalo, a proto stavba dlouho nevydržela velkou zátěž. Začaly se objevovat různé statické pro­blémy, např. trhliny ve stěnách a stropech, odtrhávání později přistavěných částí budovy nebo poškození střechy. Městská knihovna Litvínov chtěla přesto držet krok s moderními českými knihovnami, a tak se také vydala cestou multifunkčnosti. Jenže bývalé jesle, co se týče prostorových podmínek, příliš mnoho vhodného zázemí neposkytovaly. Chyběly prostory jak pro rozšiřující se práci s veřejností, tak pro ukládání knih.

Vedení knihovny tak začalo cíleně vyvíjet tlak na představitele Litvínova a stále hlasitěji mluvit o nutnosti celkové přestavby a rozšíření objektu.

V roce 2004, kdy začala první vlna dotací ze strukturálních fondů, bylo jasné, že evropské peníze jsou jedinou šancí jak knihovnu rekonstruovat. Pouze z rozpočtu města, pro které knihovna nikdy nebyla prioritou, by se toho rozhodně nedočkala. Začalo tedy složité vyjednávání s úředníky odboru regionálního rozvoje a dalších odborů a postupně po malých krůčcích se pokračovalo v naplňování zatím hodně vzdálené vize.

Byly vypracovány dvě architektonické studie, následně zpracována projektová dokumentace, zažádáno o stavební povolení a řada dalších kroků, než mohl být podán projekt s názvem Komunitní knihovna Litvínov Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, který byl na druhý pokus podpořen.

Počítačová učebna

V létě 2009 se opravdu začalo stavět a knihov­na se stěhovala do provizorních prostor v penzionu pro seniory. Před tím ještě došlo k vytope­ní původní budovy knihovny, což její přemístění ještě urychlilo. Dva roky trvala nelehká fyzická realizace projektu a dnes knihovna stojí a je připravena sloužit občanům Litvínova a okolí. Slavnostní přestřižení pásky a uvedení knihov­ny do provozuproběhlo 26. září 2011.

V nové budově je pro veřejnost k dispozici daleko více prostoru. Např. společenská místnost, kde je realizována Univerzita volného času pro aktivní seniory, dále nejrůznější besedy, přednášky či výstavy. Velkým lákadlem je také počítačová učebna, která bude nabízet internetové kurzy pro začátečníky i pokročilé a další kurzy podle zájmu veřejnosti.

Dětem knihovna poskytuje prostorné oddělení a studovnu se šesti počítači a relaxačními zónami. Zcela oddělená od půjčovny je dětská herna, kde se konají pestré odpolední aktivity pro mládež. V Litvínově totiž chybí centrum vol­ného času pro děti a knihovna má ambici tuto službu částečně nahradit. Novinkou v her­ně je moderní technika, jako je hrací konzole, projektor, taneční podložka či wi-fi zóny. Zapracovávají se také čtyři noví pracovníci, kteří se dětem maximálně věnují.

Výstava zvonků 2011I dospělá veřejnost si v příslušném oddělení přijde na své. Dostatečný prostor pro relaxaci, na knihy či přístup k internetu a časopisům v čítárně a studovně splňují vysoké nároky uživatelů.

Litvínovská knihovna chce pokračovat kro­mě výpůjční a informační činnosti také v celoživotním vzdělávání. Nově může také poskytnout prostor různorodým aktivitám a setkávání občanů (dětské kluby, setkávání maminek na mateřské dovolené či seniorů, občanská sdružení, neziskové organizace regionu apod.). Rozšířením a zkvalitněním kulturního, vzdělávacího a volnočasového zázemí města se bude knihov­na spolupodílet na prevenci sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže, se kterými se Litvínov již dlouhodobě potýká.

Je to poprvé v historii knihovny, kdy byla postavena budova přímo pro ni a nebude již součástí jiných objektů nebo nevhodně umístěna. To je krásný dárek ke 105. výročí, které v roce 2011 oslavila.

Byla to týmová práce a poděkování patří všem, kteří se na realizaci knihovny jakýmkoli způsobem podíleli, včetně zaměstnanců, již dotvořili hezké prostředí pro návštěvníky. Věříme, že do knihovny v novém kabátě najde cestu mnoho uživatelů, kteří ocení nové prostředí i služby.

Naše nové motto je INFORMOVAT, SBLIŽOVAT A PROPOJOVAT, a o to se budeme v budoucnu co nejvíce snažit.

----------------------------------------------------------------------------

Městská knihovna Litvínov (rekonstrukce + nová přístavba)

Název projektu: Komunitní knihovna Litvínov

Číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/16.00311

Informace o projektu

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2007

Datum ukončení projektu: 26. 8. 2011

Datum zahájení fyzické realizace: 3. 8. 2009

Datum ukončení fyzické realizace: 8. 7. 2011

Dne 8. 7. 2009 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo rozšířit a rekonstruovat budovu Městské knihovny Litvínov, jejíž technický a dispoziční stav neumožňoval potřebný rozvoj a zkvalitnění služeb.

Dne 26. 8. 2011 byla Úřadu regionální rady v Ústí nad Labem odevzdána monitorovací zpráva včetně žádosti o platbu. Nyní probíhá administrativní a fyzická kontrola projektu.

Celkové náklady projektu: 56,9 mil. Kč,

požadovaná výše dotace 39,4 mil. Kč.

Zbývající část nákladů hradí město Litvínov.

Hlavní dodavatel stavby: firma ELA LITVÍNOV, společnost s r. o.

Architektonická studie (2006): autoři Ing. Stanislav Cimr, Ing. arch. Jan Hasík

Projektová dokumentace: SDP Litvínov, společnost s r. o.

Technický dozor: Pavel Chocholouš

Plocha:

stará knihovna: 746 m2

nová knihovna: 1 760 m2

rozdíl ploch: 1 014 m2

Foto archiv knihovny



Diskuze ke článku "Ke 105. výročí si litvínovská knihovna nadělila nový kabát"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2