Z knihoven…

Dvacet let oddělení informačních služeb v Knihovně města Plzně

KVĚTOSLAVA FRANKOVÁ

U kterého pluku sloužil černý myslivec z Babičky Boženy Němcové? Jak dlou­ho šli Josef s Marií z Nazaretu do Betlé­ma? Podobné dotazy zodpovídají pracovnice studovny Knihovny města Plz­ně již 20 let – od jejího otevření v lednu 1992. V prvním roce využilo jejích služeb 2255 návštěvníků a bylo zodpovězeno 658 dotazů, v  roce 2011 to bylo 7115 návštěvníků a 1237 dotazů.

Na počátku byla studovna vybavena pouze příruční knihovnou a několika kartotékami, v průběhu let se vzhledem k rozvoji informačních a komunikačních technologií objevily nové moderní zdroje informací a přibyly i nové formy práce. První počítač pro veřejnost byl do studovny nainstalován v roce 1997, první připojení k interne­tu prostřednictvím telefonu se uskutečnilo o rok později. V současnosti jsou uživatelům k dispozici dvě internetové stanice s tiskárnami a skenery, pro návštěvníky vybavenými noteboo­ky je zde možnost wi-fi připojení.

V komorním prostředí mohou zájem­ci využít deset míst ke studiu, k prezenčním výpůjčkám příruční knihovnu o pěti tisících svazcích, devadesát titulů časopisů (především literárních a společenskovědních) a Sbírky záko­nů v tištěné podobě od roku 1950.

Kromě běžného zodpovídání dotazů studovna také nabízí zpracování re­šer­ší a je zapojena do virtuální referenční služby Ptejte se knihovny.

Pracovnice oddělení vytvářejí databáze záznamů článků o významných regionálních událostech, plzeňské kultuře a o plzeňských osobnostech. Databáze jsou přístupné z webu knihov­ny www.knihovna.plzen.eu. Pouze ve studov­ně jsou dostupné databáze Anopress (plné texty celostátních titulů českých novin, včetně mutací a regionálního tisku, vybraných časopisů, televizních a rozhlasových relací od roku 1996) a LexGalaxy – právní informační systém o českých právních dokumentech.

Studovna shromažďuje a k prezen­čnímu studiu půjčuje fond regionální literatury (včetně periodik). Lze zde nalézt více než 3000 publikací – beletrii plzeňských autorů i beletrii nebo naučnou literaturu o městě Plzni, jeho nejbližším okolí, a také o významných osobnostech Plzeňska.

Oddělení informačních služeb je návštěvníkům otevřeno každý všední den od 9.00 do 18.00 hodin a v sobotu v době od 9.00 do 12.00. Sídlí ve 2. patře budovy Knihovny města Plzně v ul. B. Smetany 13.

Foto Hana Větrovská

Co nového ve vsetínské knihovně?

KATEŘINA JANOŠKOVÁ

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Ani mrazivé počasí neodradilo vsetínské prvňáčky od toho, aby přišli do kina Vatra, kde byli 2. února slavnost­ně pasováni na čtenáře.

Pasování prvňáčků, které již tradič­ně pořádá Masarykova veřejná knihov­na Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín a Domem kultury Vsetín, se letos zúčastnilo 243 žáků z 13 prvních tříd ze sedmi vsetínských základních škol. Program pro děti připravily knihovnice z dětských půjčoven na Trávníkách, v Luhu, v Rokytnici a v K klubu.

Malé čtenářky a čtenáře pozdravily hned v úvodu ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Helena Gajdušková a starostka města Iveta Táborská. Ta přivítala děti těmito slovy: „Každý rok se na vás velmi těším a těší mě, když vidím, kolik dalších dětí umí číst. Čtení je pro nás velmi důležité, díky čtení získáváme nové informace, a proto toužíme po vědění. Knížka nám přiná­ší zábavu a potěšení. Knížka je náš nejlepší kamarád, který nám pomůže, když je nám smutno nebo máme starosti. Přeji vám, aby vás knížky pořád bavily a provázely celým životem, a aby byly stále vaším věrným kamarádem. Věřím, že díky této krásné tradici, jakou pasování prvňáčků je, přijde do vsetínské knihovny mnoho nových dětí.

Předtím, než byly děti slavnostně pasovány rytířským mečem starostkou Ivetou Táborskou a místostarostou Petrem Kořenkem, složily svůj čtenářský slib. Každá třída obdržela pasovací glejt, který stvrzoval přijetí dětí mezi čtenáře. Žáci si odnesli vlastní čtenářský průkaz, který jim zajistí registraci do knihovny. Teď již zbývá jen navštívit s rodiči některou z dětských knihoven – v Luhu, na Trávníkách nebo v Rokytnici.

Se žáky se rozloučil místostarosta Petr Kořenek: „Přeji vám, aby vás písmenka vždy poslouchala, protože s písmenky se budete potkávat celý život. Tento týden je pro vás velmi významný. Všichni jste dostali vysvědčení a dnes jste byli pasováni na čtenáře. Ty děti, které na vysvědčení neměly z jazyka českého jedničku, by neměly zoufat, protože když se budou držet knížky a budou hodně číst, tak jim to tu jedničku určitě pomůže vykouzlit. Přeji vám, abyste měli všichni samé jedničky.“ Na závěr děti zhlédly film Fimfárum natočený na motivy stej­nojmenné knížky Jana Wericha.

Pasování prvňáčků se i v letošním roce vydařilo. Poděkování patří organizátorům akce, ale také zástupcům vsetínských základních škol a třídním učitelkám, které své prvňáčky do kina přivedly.

Kufříky plné zábavy a poučení

Masarykova veřejná knihovna Vsetín rozšířila od ledna 2012 své služby o půjčování tzv. Tematických kufříků v centrální půjčovně pro dospělé (2. patro budovy na

Dolním náměstí). Jsou v nich knihy, společenské hry a další doplňky, díky kterým mohou zájemci získat mnoho nových zajímavých infor­mací a hravou formou se zdokonalit v různých oblastech. Stačí si jen vybrat téma, které je osloví.

Kufřík Zdravý životní styl obsahuje knihy (Doba jedová, Nejlepší detoxikace léčivými rostlinami, Mým marodům, Jak jíst a udržet si zdraví, Co nám chybí, když…, 15 minut pilates denně + DVD, Vaříme a pečeme při alergiích na potraviny), DVD (Angelic Light, Reflexní terapie), zábavnou hru Lidské tělo, pexesa (Valašsko, Mor­seo­v­ka) a puzzle Větrné mlýny.

Kufřík Trénování paměti zahrnuje knihy (Cvičíme paměť, Trénink paměti, Trénink paměti pro každý věk), společenské hry (Scrabble, Český film), pexesa (Valašsko, Morseovka).

Kufřík Česko ve světě, svět v Česku nabízí knihu 1000 divů Čech, Moravy a Slezska, společenské hry (Všechny vlajky světa), pexesa (Valašsko, Mor-seovka) a vykládací karty Ivy Hüttnerové.

Tematické kufříky nejsou ve vsetínské knihovně úplnou novinkou. Dětské knihovny v Luhu, v Rokytnici a na Trávníkách již nabízejí témata Logopedie, Svět zvířat, Lidské tělo a další.

Kufříky půjčujeme zdarma na dobu jednoho měsíce. Stanou se výborným společníkem pro vyplnění volného ča­su s rodinou či přáteli, na dovolené nebo doma.

Bližší informace zájemci získají v centrální půjčovně pro dospělé a v dětských půjčovnách – kontakty na www.mvk.cz.

Foto archiv knihovny

Půjčování elektronických čteček v NK ČR

Od 9. ledna 2012 je možné zapůjčit si v Národní knihovně čtečku Jinke Hanlin eReader V60 (respektive eReading.cz First Edition), a to buď absenčně na 14 dní v Hale služeb, nebo prezenčně ve Studovně společenských a přírodních věd a v Referenčním centru. Národní knihovna v současné době disponuje dvaceti čtečkami.

„Ve čtečkách jsou uloženy ukázky několika digitalizovaných knih české literatury 19. století, respektive výňat­ků z nich, které byly vybrány z digitál­ní knihovny NK ČR Kramerius,“ přibližuje vedoucí Odboru služeb Národní knihovny ČR Jindřiška Coufalová.

Čtečka Jinke Hanlin eReader V60 (eReading.cz First Edition) umožňuje pro zajištění některých funk­cí připojení k internetu pomocí Wi-Fi sítě. Čteč­ka si z aktuálně dostupných Wi-Fi sítí vždy automaticky vybírá první dostupnou, tj. například nezabezpečenou síť s nejsilnějším signálem. Podmínkou absenční výpůjčky čteč­ky (tj. mimo bu­dovu knihovny) je trva­lý pobyt na území ČR, platná registrace v Národní knihovně ČR aktuálně nejméně jeden rok a „čisté“ uživatelské konto (tj. bez dlužných pohledávek). Čtečky si pro absenční výpůjčku mohou zájemci objednat v on-line katalogu NK ČR.

Prezenčně (tj. v prostorách knihov­ny) si může čtečku vypůjčit každý registrovaný uživatel NK ČR s platným čtenářským průkazem, který má vy­pořádané veškeré své závazky vůči knihov­ně. Čtečky jsou prezenčně půjčovány na dobu čtyř hodin, nebo do kon­­ce otevírací doby Studovny společenských a přírodních věd, respektive Referenčního centra. Čtečky pro prezenční výpůjčky není možné rezervovat prostřednictvím on-line katalogu NK ČR.

Čtečka Jinke Hanlin eReader V60 (eReading.cz First Edition) podporuje DRM ochranu Adobe Digital Editions. Do čtečky je díky integraci této funkce možné stahovat rovněž e-knihy, které si vypůjčíte z elektronické knihovny ebrary. Ve čtečce je proto uvedeno několik návodů, které souvisejí s Adobe Digital Editions a výpůjčkami e-knih z ebrary.

Čtečka podporuje formáty PDF, EPUB, TXT, HTML, DOC, RTF, MP3, WOL, CHM, RAR/ZIP, BMP, JPG, PNG, GIF, PDB, FB2, DjVu, LIT, které se ukládají z počítače prostřednictvím USB kabelu. „V této souvislosti je nezbytné dodržování autorského práva,“ upozorňují pracovníci Odboru služeb Národní knihovny ČR.

IRENA MAŇÁKOVÁ

(Tisková zpráva NK ČR)

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Z knihoven…"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2