Březen byl opět měsícem čtenářů

ROMAN GIEBISCH roman.giebisch@nkp.cz

V roce 2010 zorganizoval SKIP ČR pilotní ročník propagační akce Březen měsíc čtenářů (BMČ) se snahou nahradit úspěšnou kampaň Březen měsíc internetu. V centru našeho zájmu se ocitnul čtenář a čtení, tedy ne kniha ani knihovna, ale každý čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl. Od roku 2010 se k akci každoročně hlásí cca 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka!

Již od počátku jsme si stanovili tři směry. Chtěli jsme v knihovnách připravit ankety ne/čtenářů – průzkumy se měly obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou, nebo ke čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny. Pouze mizivé procento knihoven ovšem provádí jakékoli průzkumy mezi svými čtenáři! Druhým zaměřením BMČ bylo zavádění nových služeb knihoven pro uživatele, nové a netradiční typy akcí. V této oblasti desítky knihoven nabízejí především půjčování čteček elektronických knih nebo donášku knih handicapovaným uživatelům či seniorům. Jen výjimečně se objeví nějaká opravdu zajímavá nová služba knihovny, která by stála za medializaci. Třetím cílem se stala podpora Týdne čtení aneb Čtení sluší každému, k této aktivitě se hlásí desítky knihoven různými akcemi. Děti čtou seniorům, zdraví nemocným a naopak, probíhají soutěže v rychlém čtení, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netypickou hodinu atd. Již v roce 2010 jsme pro propagaci BMČ vydali s našimi partnery (CEIBA, Supra­phon, NIC.CZ a DIGIKNIHY) sérii plakátů a vy­hlásili jsme soutěž o logo akce. Nejúspěšnějším plakátem se stali Knižní vandalové Adolfa Borna a Jiřího Žáčka. S nakladatelstvím Biblion od roku 2010 podporujeme projekt Celonárodní čtení Bible. Součástí BMČ se stal jedenáctý ročník Biblio­we­bu – soutěže o nejlepší webové stránky knihoven, kterou již tradičně podporuje Asociace krajů ČR.

Od roku 2011 k těmto stávajícím aktivitám přibyly dvě zcela nové – Maraton čteníČtenář roku. SKIP ČR získal pro podporu svých aktivit významného sponzora – stavební fir­mu Skanska, která podpořila akci Maraton čtení částkou 150 000 Kč a Čtenáře roku sumou 40 000 Kč. Marketingové oddělení firmy připravilo grafický návrh pro plakát BMČ 2011 a záložky do knih, které byly distribuovány všem registrovaným knihovnám. Cílem Maratonu čtení bylo dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s au­to­ry a překladateli literárních  děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení, případně besedy o literatuře. V prvním kole žádostí jsme podpořili 40 besed s Petrou Braunovou, Terezou Boučkovou, Vlastimilem Vondruškou a mno­ha dalšími populárními autory. Ve druhém kole jsme se rozhodli podpořit deset besed spisovatelů nominovaných na cenu Magnesia Litera 2011 a v knihovnách vystoupila mj. Petra Hůlová, Rad­ka Denemarková či Alžběta Skálová. V roce 2011 jsme také v knihovnách založili novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku 2011 byl počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku 2011 byl vyhlášen 10. dubna na pře­dá­vání cen Magnesia Litera ve Stavovském di­vad­le v Praze. Stala se jím slečna Dagmar Černá, čtenářka hustopečské knihovny, která přečetla za rok 849 knih!

Letošní ročník Března měsíce čtenářů proběhl s mottem Sladký život s knihovnou, které korespondovalo s krásným propagačním plakátem a záložkami do knih, které graficky připravila firma Mančaft. Plakáty i záložky opět finančně podpořila firma Skanska, jako i další ročník Maratonu čtení a ceny Čtenáře roku. Protože nám poskytla nižší sponzorský dar, snížili jsme i finanční podporu Maratonu čtení na 100 000 Kč a rozhodli jsme se podpořit pouze autorská čtení spisovatelů, kteří byli v minulosti či v tomto roce nominováni na cenu Magnesia Litera. V knihovnách četli tito autoři: Michal Ajvaz, Jiří Stránský, Danie­la Krolupperová, Iva Procházková, Markéta Baňková a mnoho dalších. Čtenáře roku 2012 finanč­ně podpořila nejen firma Skanska, ale také Knih­kupectví Kanzelsberger a nakladatelství TRITON. V letošním roce jsme v knihovnách oceňovali naše nejvěrnější čtenáře – tj. ty, kteří jsou nejdéle v evidenci knihoven. Bez věrných čtená-řů nemohou fungovat dlouhodobě ani knihovny. Celostátním vítězem akce Čtenář roku 2012 se stal Vladimír Macháček, čtenář Knihovny města Hradce Králové. V. Macháček (*1929) městskou knihovnu navštěvuje od roku 1935.

Vyvrcholením letošní akce BMČ byla již dvanáctá Noc s Andersenem, která připadla na 30. března. Akci uspořádal Klub dětských knihoven SKIP ČR a podpořily ji MK ČR, SKANSKA, Spolok slovenských knihovníkov, Český rozhlas, Rádio Slovensko, Pickwick, Albatros Media a. s., portály KidsLand.cz, Čítárny, Slovart, Centrum bezpečnějšího internetu a stov­ky místních partnerů a sponzorů.

Odkazy na jednotlivé akce jsou:

Březen měsíc čtenářů – http://goo.gl/Ft22W,

Biblioweb – http://goo.gl/79XgN,

Čtenář roku – http://goo.gl/z4WvV,

Maraton čtení – http://goo.gl/jAKxW,

Noc s Andersenem – www.nocsandersenem.cz.


Diskuze ke článku "Březen byl opět měsícem čtenářů"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2