Webovky.knihovna.cz – snadný krok k perfektnímu webu

OLGA PROKOPOVÁ, PETR ŠKYŘÍK webovky@knihovna.cz

Cílem příspěvku je představit projekt Webovky.knihovna.cz [1], který knihovnám umožňuje vytvořit si profesionální a přístupnou webovou prezentaci. Článek se také zamýšlí nad tíživou problematikou webových stránek knihoven v ČR, v krátkosti shrnuje její příčiny a pokouší se najít řešení této situace.

Webové stránky knihoven v současnosti

Již dlouhou dobu je nezbytné, aby každá knihovna, chce-li uspět v turbulentním a dynamickém prostředí, měla svoji webovou prezentaci, která splňuje nejenom základní pravidla moderního webdesignu, ale plní i zprostředkovatelskou funkci podle principů Knihovna 2.0.

Tvorba a správa webové prezentace však dnes vyžaduje také dodržování určitých pravidel. Je nutné, aby byl web přístupný pro handicapované uživatele. Také je třeba jej koncipovat tak, aby byl použitelný, tedy dodržoval určité konvence při uspořádání prvků na stránkách pro snadnou orientaci uživatele. S těmito dvě­ma požadavky pak úzce souvisí také dodržování webových standardů.

Pro obsah a využití webových stránek je charakteristický vliv Webu 2.0, tedy využívání služeb a technologií internetu, jejichž hlavním cílem je podporování komunit, častá interakce mezi uživateli a personalizace. Mezi prvky We­bu 2.0, které by knihovny měly využívat, patří:

• prezentace v sociálních sítích,

• fotogalerie, videa,

• diskusní fóra, návštěvní knihy,

• elektronické formuláře (např. dotazové, pro  registrace, MVS atd.),

• instant messaging, internetová telefonie,

• blogování, mikroblogování, podcasting, vodcasting,

• RSS kanály.

Bohužel webové stránky knihoven tomuto trendu mnohdy neodpovídají. Velmi často také nedodržují pravidla pro přístupnost a použitelnost. Mezi důvody vzniku této situace pravděpodobně patří chybějící finanční prostředky na hotové profesionální systémy, nedostatečné znalosti a schopnosti k vytváření vlastních webových stránek a neexistence komunity, která by umožnila sdílet informace v této oblasti.

 Obr. 1:  Jedna z dvaceti připravených šablon. Použila ji knihovna v obci Čermná ve Slezsku (cermnaveslezsku.knihovna.cz)

V současné době existují v České republice další tři projekty, které také nabízejí knihovnám „webovou šablonu“. Jedná se o tyto: Šablona webu pro malé knihovny [2], Naše knihovna [3] a Knihovna.info [4]. Rámcově sice dodržují pravidla pro tvorbu webu, ovšem prakticky neumožňují včlenit prvky Webu 2.0 a poskytují v současnosti již překonané řešení.

O projektu Webovky.knihovna.cz

Rozhodli jsme se situaci webových stránek knihoven radikálně změnit. Naším cílem je nabídnout malým i větším knihovnám platfor­mu pro jednoduché vytvoření a správu moderních webových stránek. Projekt byl v roce 2010 podpořen grantem z programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR. Na jeho činnosti spolupracují tři velké instituce – Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně [5], Moravská zemská knihovna v Brně [6] a firma Westcom s. r. o. [7]. Následujících šest bodů, jež představují projekt na portále Webovky.knihovna.cz, vystihuje jeho podstatu lépe než rozsáhlé popisy.

• Chcete jít s dobou, být moderní institucí?

• Chcete mít své vlastní webové stránky?

• Chcete webové stránky, jejichž tvorbu a údrž­bu zvládnete sami?

• Chcete, aby vytváření vašich stránek bylo časově nenáročné, intuitivní a bavilo vás?

• Chcete, aby vaše webové stránky vypadaly profesionálně a přitom byly zdarma nebo za nízký poplatek?

• Chcete mít webové stránky, které budou moci bez problémů využívat i handicapovaní uživatelé?

Pokud je vaše odpověď ano, jsou Webovky přesně pro vás.

Obr. 2:  Pohled do editoru webu. Podíváte-li se na webové stránky knihovny (http://buchlovice.knihovna.cz), zjistíte, že se od vzhledu webu „zvenku“ příliš neliší.

Co knihovnám nabízíme

Pro webové stránky knihoven využíváme redakční systém Webnode, jenž měl v lednu 2012 již pět milionů uživatelů po celém světě. S šest­nácti jazykovými verzemi je pátým nejvyužívanějším systémem pro tvorbu webu na světě a neustále se dynamicky rozvíjí.

Spojení tohoto systému a projektu Webov­ky.knihovna.cz nabízí knihovníkům:

Tvorbu webu bez jakýchkoli technických znalostí – ihned vidíte, jak budou vaše strán­ky „zvenku“ vypadat, zároveň pracujete v uživatelsky přívětivém a velmi intuitivním prostředí (např. editace textů probíhá prakticky stejně jako v klasických textových editorech). To vše bez instalace systému do počítače, veškerá činnost probíhá na webu, včetně vývoje a aktualizací celého systému (kromě knihovnických šablon nabízí Webnode šablony pro více než stovku dalších oborů lidské činnos­ti).

Vizuálně a obsahově předpřipravené šablo­ny přímo pro knihovny – je připraveno 20 atraktivních a moderně designovaných šablon přímo pro knihovny. Jsou předchystány texty a popisy základních činností a vlastností knihovny a vloženy oblíbené odkazy. Textový obsah webu si tedy knihovna může na stránkách ponechat, nebo jej upravit podle svých představ.

Podporu vkládání nebo alespoň snadné integrování prvků Webu 2.0 – tedy prvků jako jsou diskusní fóra, blog, formuláře, návštěvní kniha, prvky Facebooku a Twitteru, diskuse, ankety, RSS kanály a mnoho dalších.

Detailní statistiky návštěvnosti – na web není třeba vkládat speciální počítadlo. Návš­těvnost webu je podrobně zaznamenávána a zobrazována v přehledných grafech a tabulkách.

Uživatelská podpora knihoven – 24 hodin denně a 7 dní v týdnu máte na telefonu 774 952 669 nebo na e-mailu webovky@knihovna.cz k dispozici některého z členů týmu pro řešení problémů a zodpovídání dotazů. Kromě toho je neustále připravena podpora v podobě praktických návodů pro práci se systémem na adrese napoveda.webnode.cz.

Školení pro práci se systémem nejste-li si jistí, že zvládnete editaci webu sami, můžete se zúčastnit některého z našich školení, vedených zkušenými lektory. Většina se jich koná v Brně v Moravské zemské knihovně, v případě zájmu lze však uspořádat školení v kterékoli jiné knihovně v republice.

Web zdarma nebo za malý poplatek – web lze využívat zcela zdarma. Nebo podle volby počtu let provozu webu je výška investice do prezentace od 525 do 750 Kč za rok. V ceně jsou především větší kapacity pro fotky a dokumenty na webu. Kompletní ceník naleznete na portále Webovky.knihovna.cz [8].

Po technické stránce je knihovním webům zajištěno:

Dodržování pravidel pro tvorbu webu díky nim se webová stránka zobrazuje správ­ně na různých výstupních zařízeních (prohlížeče počítačů, čtečky nevidomých, displeje mobilních telefonů atp.) a vnímají a používají ji korektně i uživatelé s handicapem.

Dostatečné prostorové a přenosové kapacity – v doporučeném balíčku (Mini) je mož­né na disku využít 500 MB (při velikosti fotografie 0,5 MB lze do stránek vložit cca 1000 fotografií), přenos dat: 3 GB/měsíc (v průmě­ru odpovídá cca 6000 návštěvám za měsíc). (V případě, že knihovna využívá verzi zdar­ma, je možné využít externího úložiště na ser­verech jako Rajče [9] nebo Picasa [10] a z we­bu na ně odkazovat.)

Údržba systému – automaticky dochází k pra­videlným aktualizacím a je zajištěn také vývoj systému podle nejnovějších webových tren­dů.

Vlastní pěkná webová adresa s projektem Webovky automaticky získáváte pro svou knihovnu dobře zapamatovatelnou adresu webu ve tvaru nazevobce.knihovna.cz. Také je možné zdarma nastavit jakoukoli jinou adre­su webových stránek.

Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO) – web je nastaven tak, aby jej uživatelé při vyhledávání nacházeli ve výsledcích hledání na prvních místech.

Automatické vytváření verze stránek pro mobilní telefony speciální verze webových stránek pro stále více využívaná přenosná zařízení.

Vytvořte si s námi svoje profesionální webové stránky a buďte světoví! Je to jednodušší, než si myslíte.

1. Na adrese webovky.knihovna.cz najdete jednoduchý registrační formulář.

2. V něm si zvolíte, jakou webovou adresu pro svou knihovnu chcete a uvedete identifikační údaje knihovny.

3. Poté kliknete na tlačítko Vytvořit web a vše ostatní necháte na nás.

Web vám vytvoříme a do jednoho či dvou dnů vám jej zašleme společně s přihlašovacími údaji a podrobnými informacemi, jak s ním pracovat.

Nemusíte se bát web třeba jen vyzkoušet! Pokud vám nebude vyhovovat, kdykoli jej můžeme smazat.

Závěrem

Přínosy našeho řešení pro knihovny v ČR vidíme především v těchto bodech:

+ uživatelsky jednoduché a účinné funkce,

+ elegantní správa stránek,

+ množství pokročilých funkcí,

+ podpora gadgetů a widgetů všeho druhu,

+ statistika,

+ implementace řady služeb Web 2.0.

Obr. 3:  Úvodní stránka portálu Webovky.knihovna.cz s registračním formulářem. Vytvořena je také v systému Webnode.

Přínos projektu tedy spočívá ve vytvoření inovativního a komplexního řešení, které umož­ní posunout webové stránky knihoven do „21. století“.

Oproti podobně koncipovaným projektům (mimo obor, s komerčním pozadím) nabízíme mimo jiné vysokou důvěryhodnost obsahu, široký tematický záběr, spolupráci více subjektů a zaměření na rozsáhlé spektrum uživatelů.

Více informací o projektu naleznete na portále webovky.knihovna.cz nebo se s námi spojte pomocí některého z komunikačních kanálů uvedených v kontaktech [11]. Jsme na Face­booku, Twitteru, nebo již zmiňovaném telefonním čísle 774 952 669 a e-mailu webovky@knihovna.cz. Těšíme se na vás a vaše nové moderní webové stránky!

ODKAZY z textu:

[1] http://webovky.knihovna.cz/

[2] http://webknihovny.cz/

[3] http://naseknihovna.cz/info/

[4] http://knihovna.info/

[5] http://kisk.phil.muni.cz/

[6] http://www.mzk.cz/

[7] http://www.westcom.cz/

[8] http://webovky.knihovna.cz/cenik/

[9] http://rajce.net

[10] http://picasa.com

[11] http://webovky.knihovna.cz/kontakt/

POUŽITÁ LITERATURA:

— ČÍŽEK, Jakub. Český Webnode: Tak trochu revoluční tvorba webu. Živě.cz [online]. 2008 [cit. 2010-01-04]. Dostupný z www: . ISSN 1212-8554.

— KRUG, Steve. Webdesign: Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno: Computer Press, 2003. 144 s. ISBN 80-7226-892-9.

— ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky. Brno: Zoner Press, 2004. 360 s. ISBN 80-86815-11-0.

— PROKOPOVÁ, Olga. Webové prezentace veřejných knihoven: analýza, návrh, tvorba, správa. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2009. 169 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.

— SHEDROFF, Nathan. Information Interaction Design: A Unified Field Theory of Design [online]. 1994 [cit. 2011-02-02]. Organizing Things. Dostupné z www: <http://www.nathan.com/thoughts/unified/6.html>.

— SOŠKOVÁ, M.: Porovnání informační architektury webových stránek vybraných univerzitních knihoven. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2008. 126 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Petra Šedinová.

— WAGNER, Jan. Webnode: český redakční systém éry Web 2.0. Lupa [online]. 2008 [cit. 2010-01-04]. Dostupný z www:<http://www.lupa.cz/clanky/webnode-cesky-redakcni-system-ery-web-2-0/>. ISSN 1213-0702.Diskuze ke článku "Webovky.knihovna.cz – snadný krok k perfektnímu webu"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2