ZE SVĚTA

Připravil ROMAN GIEBISCH

I ve Švédsku se role veřejných knihoven rychle mění a vzestup požadavků na vzdělávání vytváří nové příležitosti, aby se veřejné knihovny staly centry celoživotního vzdělávání. Alastair Creelman, blogger a e-learningový analytik na Linnaeus University v Kalmar, zkoumá některé z hlavních trendů vzdělávání a věnuje se také budoucí úloze knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání. V posledních letech byl volně k dispozici obrovský rozsah výukového materiálu. Přednášky ze světových univerzit, odborné dokumenty, návody, články i vědecké zprá­vy jsou nyní přístupné z notebooků nebo mobilních zařízení studentů. Flexibilní on-line učení zpochybňuje tradiční model výuky založený na třídě studentů. Potřeba vyššího vzdělání neustále roste, studenti nejsou již úzce vázáni na univerzitní kampus a mohou vyžadovat pomoc či radu kdekoli a kdykoli. Zde mohou veřejné knihovny hrát důležitou úlohu v rámci celoživotního vzdělávání. Trendy učení budou i do budoucna stále více využívat nové informační technologie. Rostoucí počet univerzit chrlí na internet volně přístupné studijní materiály, a to vede k informačnímu zahlcení nejen studentů na univerzitách, ale především v oblasti celoživotního vzdělávání. Studenti jsou dnes schopni studovat kurzy různých institucí z celého světa, tvořit si své vlastní studijní skupiny a navrhovat vlastní vzdělávací cesty. Velká část diskusí probíhá v rámci so­ciálních sítí mimo univerzity, studenti tvoří vlastní vzdělávací nástroje, které upřednostňují před nástroji nabízenými univerzitami. Ve světě, kde je většina informací na dosah na jedno kliknutí, mohou veřejné knihovny nabídnout prostor pro učení, odborné poradenství pro získávání informací a jejich analýzu. Tyto služby musí být k dispozici ve fyzické budově, ale především on-line na internetu. Knihov­ny musí získat novou identitu jako informační centra digitálních médií a nabízet nestranné a odborné rady. Vedení kurzů celoživotního vzdělávání bude klást velké požadavky na kompetence pracovníků knihoven. Tradiční role vzdělávání jsou dnes zpochybňovány a nahrazovány novými možnostmi. Knihovny musejí zaujmout role informačních spe­cia­listů!

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 45, No. 1/2012, s. 15–16)

Rakouská Národní knihovna ve Vídni umí pracovat se svými sponzory. Koncem roku 2011 uspořádala slavnostní večeři v krásných historických prostorách Augustiniánské studovny Národní knihovny. Večeře byla připravena pro členy Společnosti přátel rakouské Národní knihovny, která oslavila 90. výročí svého založení. Společnost přátel získala finanční prostředky díky svým fundraisingovým aktivitám na digitalizaci 90 000 stran cenných hudebních rukopisů. Slavnostní večeře v Národní knihovně vynesla další finanční příspěvek, a tak je možné pokračovat v digitalizaci cenného hudebního dědictví Rakouska. Prezident Společnosti přátel Národní knihovny Dr. Gunter Geyer a generální ředitel Národní knihovny Dr. Johann Rachinger přivítali společně vysoce postavené hosty, kterým věnovali krásné grafické pamětní listy jako poděkování za jejich štědrou přízeň. Po slavnostních proslovech se všichni odebrali do vyzdobeného Augustiniánského sálu, kde se setkali nejlepší zástupci obchodu, kultury a umění, včetně guvernéra Rakouské Národní banky Dr. Ewalda Nowotneho, ředitele Národní loterie Rakouska Dr. Karla Stosse, ředitele státní opery Dominique Meyera a mnoha dalších významných osobností. Uměleckým vrcholem večera bylo vystoupení Vídeňské filharmonie s koncertním mistrem Rainerem Honeckem, která zahrála hostům slavnostního večera díla Wolfganga Amadea Mozarta. Výsledkem i takových­to fundraisingových aktivit je digitalizace a zpřístupnění rakouského kulturního bohatství všem hudebním fanouškům prostřednictvím internetu.

(Newsletter Österreichische Nationalbibliothek – Nr. 4, November/ 2011, s. 12–13)

Generální ředitelka UNESCO Irina Boková v loňském roce poprvé navštívila Německo a společně s velvyslankyní Martinou Nibbeling-Wriessnig, stálou zástupkyní Spolkové republiky Německo při UNESCO, navštívila Státní knihovnu v Berlíně. Konala se zde slavnost 60 let členství Německa v UNESCO. Vzácnou delegaci přivítala generální ředitelka knihovny Barbara Schneider-Kempf, která pohovořila o historii a významu Státní knihovny. Irina Boková obdržela faksimile stránky Danteho symfonie od Franze Liszta, kterého při jeho loňském 200. výročí vyhlásilo UNESCO významnou kulturní osobností světa.

(Bibliotheks Magazin – No. 3/2011, s. 82–83)


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2