Z KNIHOVEN…

Dotkněte se historie

KVĚTA CEMPÍRKOVÁ

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích má ve své péči cca 30 000 rukopisů a knih vytištěných od vynálezu knihtisku do roku 1800. Knihovní katalogy těchto knih se povedlo díky projektům VISK a zájmu a aktivitě řady zaměstnanců knihovny zpřístupnit v elektronickém katalogu na adrese http://katalog.cbvk.cz/. Je­d­notlivé bibliografické záznamy jsou doplněné o digitální přílohy, jakými jsou například nafocené titulní listy, knižní vazby, ilustrace a další zajímavosti spojené s daným výtiskem. V současnosti je v katalogu vloženo cca 70 % svazků a u poloviny jsou k dispozici obrazové přílohy. Záznamy jsou průběžně doplňovány.

K tomuto významnému počinu, na kterém se podíleli jak knihovníci, tak pracovníci IT, jsme díky nápadu vedoucího „ajťáka“ ing. Jiřího Nechvátala připravili pro širokou veřejnost výsta­vu pěti unikátních knih z našich sbírek. Akce nazvaná Dotkněte se historie přilákala do knihovny ve dvou březnových dnech 2200 lidí nejrůznějšího věku. Nákup gumových rukavic sice citelněji zasáhl do rozpočtu knihovny, ale jejich použití se nedá penězi zaplatit. Dotknout se, byť v rukavici, knihy Institoris: Malleus malificarum (Kladi­vo na čarodějnice) z roku 1490 nebo Kralické bible z roku 1579 se vám pře­ce nepoštěstí už nikdy v životě. Velký zájem o Komenského Dveře jazy­ků otevřené (1669) nebral konce a vel­mi nás udivil. Samozřejmě obrovskou pozorností a místem, kde lidé pobývali nejdelší čas, se pyšnil Atlas novus terrarum, vydaný v Norimberku mezi lety 1710–1750. Zobrazení jednotlivých míst na mapách zajímalo snad všechny návštěvníky.

Zájem byl překvapující a úžasný. Lidé nosili i své knihy ze 17.–18. stol., ptali se, co to vlastně doma mají, pokoušeli se číst (a ve většině případů úspěšně) text z Kralické bible – podivovali se nad krásnou češtinou a srozumitelností textu i nad tím, že dokument starý 400 let umí přečíst bez větších jazykových problémů, udivovala je kvalita papíru i skvělá barva tisku. Byla jsem svědkem, když dva kluci ve věku kolem deseti let četli bez zakoktání text Kralické bible i text Práv městských Království českého. A také toho, jak u knih čtyři hodiny pobývala dvojice mladých lidí, kteří přijeli mnoho kilometrů jen za účelem sáhnout si na knižní skvosty minulých století a vůbec se jim zpět do Brna nechtělo. O akci se dozvěděli z televiz­ního vysílání. Lidé byli do knihovny po­síláni svými dětmi a vnuky, kteří výstavku navštívili v rámci výuky, „mlaďoši“ se přicházeli podívat a sáhnout si na stoleté knihy na doporučení svých rodičů a prarodičů. Lidé se vraceli i několikrát denně a zase si vystáli frontu na některou z knih či atlas. Dávala jsem studentům i otázky týkající se knihtisku, vybavení knih a Václava Hanky (ten měl otištěné své razítko na titulním listě Kralické bible). Odpovědi byly všelijaké, a tak si myslím, že vzdělání v tomto směru není v našich školách moc skvělé. Učitelé českého jazyka či dějepisu své žáky a studenty nepřivedli, ale učitelka angličtiny místo výuky jazyka anglického přivedla osmkrát všechny své středoškoláky na výstavu historických českých knih. No, nebylo to super? Tak nadšená, upovídaná a nabitá energií jsem ze své knihovny po dva večery neodcházela už mnoho a mnoho let. A vím, že takto se cítili nejen knihovníci, kteří při akci asistovali, ale i všichni, kteří se přišli dotknout svojí rukou knižní historie.

Podrobnosti o jednotlivých knihách si můžete přečíst na http://archiv.cbvk.cz.

Foto Milan Houšť

Sladký měsíc ve vyškovské knihovně

ZDEŇKA ADLEROVÁ

Motto letošního Března měsíce čtenářůSladký život s knihovnou jsme přivítali s nadšením. Láska přece prochází žaludkem a tu k literatuře nevyjímaje. Rozhodli jsme se přesvědčit naše návštěvníky, že naučná literatura je použitelná, a vyhlásili soutěž Pečeme s knihovnou. Čtenáři si vypůjčili z našeho fondu kuchařské knihy, upekli vybraný recept a jeho fotografii poslali do knihovny. Tři vítězky se radovaly ze sladké odměny – medu od místního včelaře.

Nelehkým úkolem Března je oslovit ty, kteří do knihovny nechodí. Kde je hledat? V cukrárně! Spojili jsme proto síly s nejmladší vyškovskou cukrárnou – kavárnou Café Amazon a uspořádali mezi jejími hosty anketu. V příjemném prostředí, u výborné kávy a dobrých zákusků odpovědělo 160 hostů na tyto otázky: Čtete? Chodíte do vyškovské knihovny? Proč nechodíte do vyškovské knihovny? Co by se muselo stát, abyste chodit začali? Ve dvou případech jsme dostali odpověď: zázrak!

Potěšilo nás, že 140 tazatelů patří mezi čtenáře. Polovina z nich však k nám nechodí, protože ve většině případů nemá čas! Další odpovědi na otázky, proč nechodím do knihovny a co by se muselo stát…, zněly: čtu vlastní knihy, jiné aktivity, nechce se mi, musel bych se nudit, jsem líná, nechce se mi vyřizovat registrace, nejsem z Vyškova, levnější studentské členství, doma máme mnoho knih, nechodím do města, drahý poplatek, prodat televizi, půjčování e-knih, až budu v důchodu, nedostatek odborných knih, nestíhám otevírací dobu, čtu jen o dovolené, knihy mi půjčuje dcera, ani nevím, proč nechodím, není čas na hledání konkrétní knihy apod.

Pro spokojenost našich návštěvníků děláme maximum, ale zázraky neumí­me a den na 48 hodin také neprodloužíme. Nadostatními připomínkami se určitě zamyslíme!

Abychom našim čtenářům dokázali, že umíme žít také mimo zdi knihovny, pozvali jsme je právě do Café Amazon na akci Posnídej se svým knihovníkem, se svou knihovnicí. Osmá hodina ranní sice byla pro některé příliš brzy, pro jiné velmi pozdě, přesto jsme téměř zaplnili oba prostory – kavárnu i cukrárnu. Neformální beseda o práci, literatuře, rodině… byla velmi příjem­ná a mnozí projevili přání toto posezení zopakovat.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na pravidelné akce. Uspořádali jsme výstavu fotografií Anryho Lukáče To je rugby a výstavu výtvarných prací Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme občanského sdružení hluchoslepých Klub přátel červenobílé hole. Na setkání maminek na mateřské dovolené S kočárkem do knihovny se vyráběly nástěnné velikonoční dekorace. Malé čtenáře potěšil pořad Karlík a továrna na čokoládu a tradiční Čtení naší canisterapeutce Endy. Březnovými hos­ty Literárního čaje o páté, který pořádá Klub přátel KKD, o. s., byli Jiří Dědeček a Tereza Brdečková.

Pravidelné Hrátky s pamětí doplnil tradiční březnový seminář v rámci Národního týdne trénování paměti, účast­níci Akademie 3. věku pronikli do tajemných obrazů v kruhu – mandal. Pokračovaly také besedy z cyklů seminářů Psychologie všedního dne, Rodiny československých prezidentůKlub zdraví.

Zkrátka nepřišli ani vyškovští mladí spisovatelé a čtenáři. Společně s Komunitní nadací pro vědění, umění a civilizaci Tři brány jsme již popáté vyhodnotili nejlepší literární práce v soutěži Vyškovský cedník a podruhé jsme odměnili čtenáře – autory kreseb a book meme v soutěži Myslím, tedy čtu.

Březen ve vyškovské knihovně se vydařil. Věříme, že neméně úspěšné budou i další měsíce roku 2012.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Z KNIHOVEN…"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2