JAK NA TO: Co hledat ve fondech Pedagogické knihovny J. A. Komenského

ALICE KOŠKOVÁ koskova@npkk.cz

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je podle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) specia­lizovanou knihovnou v působnosti MŠMT a plní funkce veřejně přístupné vědecké knihovny pro oblast pedagogiky, výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Knihovna byla založena v roce 1919 a od roku 1951 sídlí v Praze v Mikulandské ulici č. 5. Organizačně je PK součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Prostory Pedagogické knihovnyKnihovna je přístupná veřejnosti od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin a poskytuje uživatelům – studentům, učitelům i odborné veřejnosti – širokou škálu knihovnických a informačních služeb. Studovna je otevřena všem návštěvníkům knihov­ny, čtenářský průkaz není podmínkou. Neregistrovaný čtenář má k dispozici volně přístupný knižní a časopisecký fond studovny, který je uspořádán podle jednotlivých oborů. Nalezne zde současné učebnice se schvalovací doložkou MŠMT, školské právnické dokumenty, vzdělávací programy, učeb­ní osnovy, encyklopedie. Volně přístupné jsou také nové i starší ročníky českých a zahraničních časopisů. Půjčování knih mimo budovu knihovny je vázáno na registraci čtenáře. Výpůjční lhůta je jeden měsíc, po uplynutí této doby lze výpůjčku až třikrát prodloužit, pokud na knihu nečeká další čtenář. Časopisy a knihy vydané před rokem 1945 a publikace ze speciálních konzervačních fondů se půjčují výhradně prezenčně.

Knihovna obsahuje v současné době zhruba 430 000 knihovních jednotek v hlavním fondu a 59 000 dokumentů ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Do hlavního fon­du je zařazována pouze odborná, případ­ně populárně naučná literatura a učebnice, beletrie není zahrnuta do akvizičního plánu a není součástí PK. Výjimku tvoří speciální fond literatury pro děti a mládež. Zhruba polovina fondu je uložena v dislokovaném skladu ve Lhotě u Dolních Břežan, kam se zajíždí jedenkrát týdně. Roč­ně přibude přibližně 3000 svazků do hlavního fondu a 800 svazků do Sukovy knihovny.

Informace o nových publikacích v PK nalezne­te na http://www.npmk.cz/node/14.

Knihovna buduje systematicky také dva unikátní konzervační fondy:

1. fond učebnic a vysokoškolských skript,

2. Sukovu studijní knihovnu literatury pro mládež.

Konzervační fond učebnic a vysokoškolských skript je součástí knihovny od jejího založení, slouží výhradně ke studijním účelům a podléhá přísným pravidlům půjčování. Ve skladech oddělených od hlavního fondu jsou shromážděny učebnice, skripta, metodické příručky, vydané na našem území od konce 18. století až do současnosti. Sledujeme veškerou stávající produkci, kterou doplňujeme v rámci možností. Díky darům ministerstva školství ručíme za nabídku všech studijních materiálů s jeho schvalovací doložkou. Učebnice zahraniční jsou ve sbírce zastoupeny pouze okrajově, v souvislosti s historickým vývojem územního celku, případně s menšinovým národnostním školstvím. Součástí fondu je také pozoruhodná sbírka slabikářů.

V současné době probíhá masivní retrokonverze lístkového katalogu a většina fondu je již přístupná prostřednictvím elektronického katalogu. Nicméně čtenářům jsou stále k dispozici také historické lístkové katalogy, které byly budovány s velkou péčí, ale s nástupem nových informačních technologií bylo jejich doplňování ukončeno. Jedním z nich je unikátní lístkový katalog učebnic, v němž jsou jednotlivé vyučovací předměty rozlišené podle typu a stupně škol v chronologicky utříděném pořadí. Takto vedený katalog ukazuje na vývoj a změny školské soustavy, zobrazuje jisté podstatné zvraty v pojímání organizace a vývoje našich škol.

Z fondu literatury pro děti a mládežSukova studijní knihovna literatury pro mládež představuje největší sbírku literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost. Knihovnu založili členové Společnosti přátel literatury pro děti v roce 1919 jako Knihovnu českých spisů pro mládež. Iniciátorem tohoto projektu byl Václav František Suk, středoškolský profesor českého jazyka a francouzštiny na pražském gymnáziu v Křemencově ulici a šéfredaktor českého teoretického časopisu o literatuře pro děti a mládež Úhor. Profesor Suk vymezil hlavní pravidla budování knihovny a cíle její činnosti – knihovna byla určena odborné veřejnosti ke studijním účelům a shromažďovala všechny knihy pro mládež vydané v češtině a slovenštině. Základem sbírky se stalo několik stovek knih pro mládež vyčleněných z knihovny Pedagogického muzea Komenského.

Do Pedagogické knihovny (tehdy Státní pedagogické knihovny) byla Sukova knihovna převedena v roce 1953, zde byla od počátku vedena jako samostatná knihovní sbírka s vlastní eviden­cí a zpracováním. Přes veškeré snahy, s výjimkou krátkého období 1946–1953, se nepodařilo získat pro knihovnu právo oborového povinného výtisku. V současné době je fond více než z poloviny doplňován především prostřednictvím nakladatelských darů. Dnes se dá říci, že až na malé výjimky je celý přístupný prostřednictvím on-line katalogu na webu PK. Návštěvníkům knihov­ny jsou nadále k dispozici i lístkové katalogy Sukovy studijní knihovny, které kromě jmenného autorského katalogu zahrnují také jmenný katalog ilustrátorů a názvový katalog. Knihy ze studijní knihovny se půjčují výhradně prezenčně, výjim­ku tvoří zápůjčky na výstavy a podobné mimořádné akce.

Vzhledem ke svému oborovému zaměření vě­nu­je Pedagogická knihovna pozornost také rozvo­ji čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí. V rám­ci podpory dětského čtenářství organizuje kaž­do­roč­ně akci SUK – Čteme všichni – anketu dětí, knihovníků veřejných a školních knihoven a učitelů, v níž se hlasuje o nejoblíbenější a nejčteněj­ší knihu pro děti a mládež uplynulého kalendářního roku. Kromě toho se PK podílí na organizaci Zlaté stuhy – celostátní soutěže v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež, kterou pořádá česká sekce IBBY.

Na webových stránkách knihovna provozuje Centrum pro školní knihovny (CŠK), které je zaměřeno především na podporu školních knihoven. Ve spolupráci s Klubem školních knihoven SKIP pořádá Pedagogická knihovna každoročně semináře pro učitele, knihovníky školních knihoven a dětských oddělení veřejných knihoven.

Více informací je na http://www.npmk.cz/knihovna/.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "JAK NA TO: Co hledat ve fondech Pedagogické knihovny J. A. Komenského "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2