Nakladatelský festival TaBook

EVA MĚŘÍNSKÁ reditel@vkta.cz

TEREZA HORVÁTHOVÁ baobabooks@gmail.com

V  Táboře žijí již několik let manželé Horváthovi se svou rodinou, a tak se do malebného jihočeského města částečně přestěhovalo i jejich naklada­telství Baobab. Letos v červnu místní obyvatele i výletníky čekalo již poněkolikáté Baobabí léto určené především dětem a jejich rodičům. Představilo knihy z produkce nakladatelství Baobab a nabídlo tvořivé, kulturní a aktivní vyžití po celý jeden den (16. 6.). V letošním roce bude v Táboře navíc zrealizována další baobabí myšlenka – Festival malých knižních nakladatelů TaBook.

Idea dvoudenní akce, která proběhne 5. a 6. října 2012, je prostá – setkání lidí, které zajímá kvalitní knižní kultura a možnost pro ty, kteří se s ní chtějí seznámit. „Jestli je někdo, kdo se skutečně podílí na formování kvalitní současné kultury ve střední Evropě, pak jsou to malá nekomerční nakladatelství,“ říká Tereza Horváthová. Spisovatelka přináší do Tábora se svým manželem Jurajem Horváthem mnohé knižní podněty. Pořádají autorská čtení, dílny a také výstavy pro děti i dospělé. Vzhledem k tomu, že ve městě je samozřejmě veřejná knihovna a navíc střední škola, kde se vyučuje obor informační studia a knihovnictví, a kromě toho i muzeum a další spřízněná místa jako kavárny apod., jeví se pořádání knižního festivalu jako zajímavá a téměř samozřejmá akce.

Proč právě knižní „festival“

Proměna státních nakladatelských kolosů po pá­du komunismu v roce 1989 byla živelná. Kromě velkých komerčních subjektů a nadnárodních firem vzniklo i množství nových nakladatelství, z nichž některá přetrvala dodnes, navázala na to nejlep­ší, co ve velkých nakladatelstvích vznikalo i v totalitě a přežila i náraz (nebo spíš nával) komerční konkurence. Pestrost a šíře jejich záběru je neuvěřitelná, stejně jako jejich nasazení pro věc. Knižní kultura je v Čechách zakořeněna dávno před dobou osvícenství, kvalitní knihy stále zů­stávají jakýmsi symbolem svobody a národní hr­dos­ti. V Čechách existuje několik knižních veletrhů a festivalů, žádný ale neklade důraz právě na malé nakladatele – poezie, prózy, skvostů překladové literatury, sebraných děl klasiků, filosofie, současného myšlení, duchovní literatury, ilustrovaných knih pro děti přes nemainstre­a­mo­vý komiks, kvalitní učebnice či výtvarné autorské knihy – to vše vydávají malí a středně velcí nakladatelé, nadšenci tištěného slova a krásných knih.

Přitom právě oni mají nejtěžší cestu ke čtenářům a při své práci nejvíce riskují. Síť opravdu kvalitních knihkupectví a aktivních knihoven, kte­rá jinde pomáhá čtenářské orientaci, je řídká, do reklamy malý nakladatel většinou neinvestuje, di­stri­butoři jsou opatrní. A situace v regionu je, s výjimkou Německa, velmi podobná.

TaBook má být malým živým festivalem, který umožní nakladatelům kvalitně se prezentovat před čtenáři, živě se zapojit do vytváření progra­mu, potkávat se vzájemně a také s hosty – nakladateli a autory ze středoevropského regionu při společných veřejných debatách, čteních, výstavách a kulatých stolech. Veřejnosti nabídne blíz­ká setkání s tvůrci kvalitní literatury: nakladateli, novináři, spisovateli a ilustrátory a s jejich pra­cí.

Většina programu se uskuteční na ná­měs­tí T. G. Masaryka před Střední zemědělskou školou, pod velkým stanem. Prostory nabídne i Městská knihovna Tábor, která se nachází v bezprostřední blízkosti. Večerní čtení a besedy se přesunou do prostor starého města, do kaváren a hospůdek. Aktivně se zapojí i Husitské muzeum. Jednoduše, festival bude propojovat a umožňovat kontakty všeho druhu.

Festival pro čtenáře, nakladatele, knihovníky a další odborníky

Festival přivede malé nakladatele a jejich produkci do Tábora. Formou stánků, besed, autorských čtení a přednášek se budou moci (nejen) čtenáři seznámit s knižní kulturou, která nebývá běžně dostupná a marketingově dobře pokrytá. Kromě malých nakladatelů bude hostem i velký zavedený nakladatel, tentokrát nakladatelství Argo, které představí ediční řady zaměřené na středověkou historii. Dále chce festival uvést i zajímavé zahraniční hosty (z Francie, Polska, Německa, Skandinávie), kteří se budou aktivně účastnit programu jako autoři výstav, aktéři debat nebo prezentací práce svých nakladatelství. Jejich vzájemné setkání s českými nakladateli by se mohlo stát odrazovým můstkem ke společným projektům. Cílem je také zlepšení informovanosti profesionálů knižního života v Čechách, možnost načerpání zahraničních zkušeností, propojení čes­kých a zahraničních nakladatelů.

V roce 2012 bude festival akcentovat následující tři témata.

Kvalitní literatura pro děti a mládež:

Jak se v ní orientovat?

Jak napomoci profesionálům s výběrem, kde to vázne?

Používají učitelé knihu jako nástroj k výuce?

Jak tímto způsobem knihy využít?

Kde končí kniha a začíná hra?

Počítače a knihy – jde to dohromady?

Debata o propojenosti knihoven a nakladatelů – co zlepšit, čím se můžeme inspirovat v zahraničí?

Středověk v edicích malých nakladatelství:

přednášky spojené s danou tematikou,

představení nakladatelství Argo, Triáda, Oikoymenh.

Fenomén malých kvalitních nakladatelství ve střední Evropě:

služba veřejnosti,

tradice malých nakladatelů v Čechách,

hosté ze zahraničí.

Festival malých nakladatelů nemá být opulent­ní akcí, kromě stanu nepočítáme se stavbou pódií ani speciálními náročnými přípravami, ale především (po vzoru jiných evropských měst) nabízíme příležitost k setkání – autorů, nakladatelů, čtená­řů i profesionálů (učitelů, knihovníků, naklada­-te­lů). Měl by být skutečným kulturním oživením, dotekem, který zasáhne město, obyvatele a návš­těvníky spíše zevnitř než zvenku.

Další informace a program jsou k dispozici na stránkách nakladatelství Baobab (http://www. baobab-books.net/) a Městské knihov­ny Tábor (www.vkta.cz).


Diskuze ke článku "Nakladatelský festival TaBook"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2