NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

HERNON, Peter, Joseph R. MATTHEWS. Reflecting on the future of academic and public libraries. [Odraz budoucnosti vysokoškolských a veřejných knihoven.] Chicago: American Library Associa­tion, 2013. xiv, 242 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-0-8389-1187-7

Kj 39.501

HOHOFF Ulrich, Daniela LÜLFING, eds. Biblio­theken für die Zukunft – Zukunft für die Bibliotheken : 100. Deutscher Bibliothekartag in Berlin 2011. [Knihovny pro budoucnost – budoucnost pro knihovny. 100. den německých knihovníků v Berlíně 2011.] Hindesheim: Olms, 2012. 477 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-3-487-14745-1

Kfe 39.479

LANSKY, Ralph, Carl Erich KESPER. Bibliotheksrechtliche Vorschriften. 5. Ergänzungslieferung 2012 ( Stand: 1. Juli 2012). 4 Auflage. [Knihovnické právní předpisy. 5. Dodatek 2012. (Stav: 1. 7. 2012)] Frankfurt am Main: Klostermann, 2012. [435] s.

Kib 39.473

LBI – Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 2, Lfg. 4, Pressedruck bis Schre­t­­­tinger / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann ; Red. Peter Lohnert. [Slovník knihovnické a informační vědy. Sv. 2, č. 4.] Stuttgart: Hiersemann, 2013. S. 721-800 : il.

ISBN 978-3-7772-0922-7 (soubor);

ISBN 978-3-7772-1303-3 (Band 2, Lieferung 4)

Ka 39.495

MOUREN, Raphaële, ed. Ambassadors of the book : competences and training for heritage librarians. [Vyslanci knihy : kompetence a školení pro knihovníky kulturního dědictví.] Berlin: De Gruyter Saur, 2012. 195 s. IFLA publications, 160.

ISBN 978-3-11-030127-4

Kr 39.464

Sdružení knihoven České republiky v roce 2012 : ročenka / odpovědný redaktor Lea Prchalová, Jaromír Kubíček. Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2013. 150 s. : barev. il., tabulky.

ISBN 978-80-86249-67-4

Kpo 9.558/B

World guide to special libraries 2013 / editors Marlies Janson, Helmut Opitz. 9th ed. [Světový průvodce odborných knihoven 2013./ München: De Gruyter Saur, 2013. 2 sv., 1525 s.

ISBN 978-3-11-029224-4

Kc 39.459 – 39.460

Architektura knihoven

Bibliobox : … vrátit knihy je tak snadné : www.bib­liobox.cz. Praha: LSE Integration, [2012?]. [44] s. : barev. il.

Aaa 39.497

JOHNSON, Alex. Bücher-Möbel : über 300 Ideen für das Leben mit Büchern. [Knihy – nábytek. Více než 300 nápadů pro život s knihami.] München: DVA, 2012. 272 s. : barev. il.

ISBN 978-3-421-03884-5

Aaa 39.430

REED, Henry Hope, Francis MORRONE. The New York Public Library : the architecture and decoration of the Stephen A. Schwarzman building / photographs by Anne Day. [Veřejná knihovna New Yorku. Architektura a výzdoba budovy.] New York: W. W. Norton, 2011. 320 s. : il.

ISBN 978-0-393-07810-7

Aa 39.143

STAINES, Gail M. Universal design : a practical guide to creating and recreating interiors of academic libraries for teaching, leasing, and research. [Univerzální design. Praktická příručka pro vytváření a obnovu interiérů vysokoškolských knihoven pro výuku, učení a výzkum.] Oxford: Chandos, 2012. xvii, 157 s. : il. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-633-3

Aaaa 39.465

Organizace knihovních fondů

BENNY, Daniel J. Cultural property security : protecting museums, historic sites, archives and libraries. [Zabezpečení kulturního majetku. Ochrana muzeí, historických památek, archivů a knihoven.] Boca Raton: CRC Press, 2013. xx, 211 s. : il., tabulky.

ISBN 978-1-4665-5818-2

Ol 39.471

NEAL, Diane Rasmussen. Indexing and retrieval of non-text information. [Indexování a vyhledávání netextových informací.] Berlin: De Gruyter Saur, 2012. vi, 431 s. : il., grafy, tabulky. Knowledge and information.

ISBN 978-3-11-026057-1

Oaagb 39.462

SIEBERT, Irmgard. Digitalisierung in Regionalbibliotheken. [Digitalizace v regionálních knihovnách.] Frankfurt am Main: Klostermann, 2012. 359 s. : il. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderband 107.

ISBN 978-3-465-03759-0

Ol 39.483

TARULLI, Laurel. The library catalogue as social space : promoting patron driven collections, online communities, and enhanced reference and rea­ders services. [Katalog knihovny jako sociální pro­stor. Podpora řízení fondů, on-line komunikace a zlepšení referenčních a čtenářských služeb.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. xix, 122 s. : il.

ISBN 978-1-59884-629-4

Oe 39.233

Sítě knihoven

DUKE, Lynda M., Andrew D. ASHER, eds. College libraries and student culture : what we now know. [Vysokoškolská knihovna a studentská kultura. Aktuální poznatky.] Chicago: American Library Association, 2012. xi, 191 s. : il., tabulky.

ISBN 978-0-8389-1116-7

Tb 39.500

Knihovna plná života [videozáznam] : co se u nás událo, kdo nás navštívil a obohatil v roce 2012 / autor úvodu Marie Ježková. [Kyjov : Městská knihovna Kyjov], 2013. 1 DVD-R-video (12 min.) : zvuk., barev.

Tee 491/DVD

Kulturní Hradec Králové : knihovna města Hradce Králové 1894–2012. [Hradec Králové] : Knihovna města Hradce Králové, 2013. 157 s. : il., portréty, faksim.

ISBN 978-80-85059-47-2

Tee 39.517

TOMANOVÁ, Blanka, Tomáš DOSBABA. Městská knihovna Jindřichův Hradec : 120. výročí založení. Jindřichův Hradec: Městská knihovna Jindřichův Hradec, 2012. 32, [2] s. : barev. il.

Tee 9.545/B

KNIHOVĚDA

GALBRAITH, Steven Kenneth, Geoffrey D. SMITH. Rare book librarianship : an introduction and gui­de. [Knihovnictví vzácných knih. Úvod a průvod­ce.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. xvii, 185 s. : il.

ISBN 978-1-59158-881-8

X 39.423

Gutenberg-Jahrbuch 2012. 87. Jahrgang. [Gutenbergova ročenka 2012.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2012. 311 s. : il., faksim.

ISBN 978-3-447-06650-1

X 39.458

KÁŇA, Pavel. Knihařské závody, národní podnik : deset let v Praze 1947 až 1957. Praha: Pavel Káňa – vydavatelství Knihař, 2013. 118 s. Základní řada odborných publikací, sv. 14.

ISBN 978-80-86292-52-6

Xa 39.472

KUBÍČEK, Jaromír, Miloš PAPÍRNÍK. Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881 až 1918. Brno: Moravská zemská knihovna, 2012. 135 s., [14] s. obr. příl. : barev. il., portréty, faksim.

ISBN 978-80-7051-195-4

Xb 39.494

PECINA, Martin. Knihy a typografie. 2., rozš. vyd. Brno: Host, 2012. 308 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-7294-813-0

Xa 39.447

PEDLEY, Paul. The e-copyright handbook. [Příruč­ka elektronického autorského práva.] London: Facet, 2012. xxx, 194 s.

ISBN 978-1-85604-827-9

Xd 39.421

BIBLIOGRAFIE

BAVIN, Sergej Pavlovič. Rekomendateľnaja bibliografija : kak eto delajetsja segodnja : praktičeskoje posobije dlja rabotnikov bibliotek. [Doporučující bibliografie : jak se to dnes dělá. Praktická příručka pro pracovníky knihoven.] Moskva: Paškov dom, 2011. 134 s.

ISBN 978-5-7510-0521-4

Bbb 9.467/B

NOVOTNÁ, Eva a kolektiv. Geografická bibliografie ČR on-line : GEOBIBLINE. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2011. 151 s. : il.

ISBN 978-80-7080-773-6

Bbc 38.775

INFORMATIKA

BATES, Marcia J., ed. Understanding information retrieval systems : management, types, and standards. [Porozumění systémům vyhledávání informací. Řízení, typy a standardy.] Boca Raton: CRC Press, 2012. xix, 732 s.

ISBN 978-1-4398-9196-4

Iea 39.470

DOUCEK, Petr et al. Řízení bezpečnosti informací : 2. roz. vyd. o BMC. 2., přeprac. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 286 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-7431-050-8

If 39.514

GLEICK, James. The information : a history, a theory, a flood. [Informace : dějiny, teorie, záplava.] New York: Pantheon Books, 2011. 526 s. : il.

ISBN 978-0-375-42372-7

Ie 39.138

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. 192 s. : il. Podnikání a management, sv. 6.

ISBN 978-80-85860-22-1

Iea 39.509

PAVLÍČEK, Antonín, Alexander GALBA. Moderní informatika. [Praha] : Professional Publishing, 2012. 184 s. : grafy, tabulky.

ISBN 978-80-7431-109-3

I 39.455

POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s.

ISBN 978-80-87284-22-3

Ife 39.190

Připravila EVA MACKOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2