NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BATTLES, Matthew. Die Welt der Bücher : eine Geschichte der Bibliothek. [Svět knih : dějiny knihoven.] Düsseldorf: Artemis & Winkler, 2012. 255 s. : il.

ISBN 978-3-411-16004-4

Xa 39.214

Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej. [Knihovna a informace v regionálním prostře-dí.] War­szawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. 203 s. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, sv. 7.

ISBN 978-83-61464-97-6

Kfe 39.386

GOLOVKO, Svetlana Ivanovna. Kreativ-technologii v bibliotečnoj sfere : monografija. [Kreativní technologie v knihovnické oblasti. Monografie.] Moskva: Paškov dom, 2012. 165 s. : tabulky. Ot tradicii – k innovacii.

ISBN 978-5-7510-0532-0

Kfe 9.466/B

KAISEROVÁ, Kristina, Miroslav KUNŠTÁT, eds. Hledání centra : vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Albis International : Univerzita J. E. Purkyně, 2011. 446 s. : il.

ISBN 978-80-86971-37-7 (Albis International),

ISBN 978-80-7414-432-5 (Univerzita J. E. Purky­ně)

Kda 39.161

Knihovny současnosti 2012 : sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.–13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice / sestavily Zdeňka Friedlová, Pavla Gajdošíková. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. 252 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86249-65-0

Kfd 39.387

Organizace knihovních fondů

HOFMANN, Rainer, Hans-Jörg WIESNER. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. 3., erweiterte und aktulisierte Auflage. [Ochrana fondů v archivech a knihovnách.] Berlin: Beuth, 2011. 460 s. : il., tabulky. Praxis Dokumentation.

ISBN 978-3-410-21069-6

Ol 39.149

KUMBHAR, Rajendra. Library classification trends in the 21st century. [Trendy knihovnického třídění v 21. století.] Cambridge: Chandos Publishing, 2012. xiv, 172 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-660-9

Of 39.251

LAVENDER, Kenneth. Book repair : a how-to-do-it manual / revised by Artemis BonaDea. 2nd ed. rev. [Restaurování knihy. Příručka.] New York: Neal--Schuman Publ., 2011. xiv, 265 s. : il. How-to-do-it manuals, no. 178.

ISBN 978-1-55570-747-7

Ol 39.261

Sítě knihoven

Knihovna Václava Havla : výroční zpráva 2011. Pra­ha: Knihovna Václava Havla, 2012. 43, 42 s. : il., tabulky.

Tp 9.517/B

KRÁĽOVÁ, Mária. Verejné knižnice v kontexte Topoľčian a okolia. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2010. 61 s. : il.

ISBN 978-8088761-47-1

Tea 9.441/B

KVÍTEK, Martin et al. Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI jako moderní resortní informační centrum. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2011. 24 s. : il.

ISBN 978-80-86671-84-0

Tdb 9.497/B

ŠEDÁ, Marie. Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v ro­ce 2011. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihov­na v Ostravě, 2012. 61 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-7054-151-7

Kqn 9.463/B

VORLÍČKOVÁ, Blanka, Richard KHEL, Petra ČECHOVÁ. Osobní knihovna Karla Čapka. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. 250 s. : il., faksim. Osobní knihovny.

ISBN 978-80-7080-791-0

Tp 39.167

Služby knihoven

BIERNÁTOVÁ, Olga et al. Cesta za lepším rozhraním knihovních služeb. Brno: Centrum Partsip, 2012. 36 s. : il.

S 9.502/B

HERNON, Peter, Joseph R. MATTHEWS. Listening to the customer. [Naslouchání uživateli.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. xiii, 201 s. : il.,  grafy, tabulky.

ISBN 978-1-59884-799-4

Sb 39.140

KOPÁČIKOVÁ, Judita, Ľudmila HRDINÁKOVÁ, Anna GAŠPAROVIČOVÁ. Čítanie mládeže v Slovenskej republike : interpretácia výsledkov výsku­mu. Košice: Slovenská asociácia knižníc, 2011. 100 s. : il., tabulky.

ISBN 978-80-8143-001-5

Sf 9.455/B

MESTRE, Lori. Librarians servis diverse populations : challenges & opportunities. [Knihovníci slou­žící různým populacím. Výzvy a příležitosti.] Chicago: American Library Association, 2010. xviii, 211 s. : grafy, tabulky. ACRL publications in librarianship, 62.

ISBN 978-0-8389-851

Sbd 39.259


Diskuze ke článku " NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2