O leperiben – projekt Paměť romských dělníků

JANA KUBIKOVÁ vitkovice.detske@kmo.cz

KMO – pobočka Vítkovice – foto archiv knihovnyPočátek historie „romské“ knihovny ve Vítkovicích spadá do roku 2004, kdy Knihovna měs­ta Ostravy připravila projekt s názvem Romaňi Kereka (Romský kruh). Jeho cílem bylo vytvořit v Ostravě – Vítkovicích veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo. S podporou městského obvodu Vítkovice byla v říjnu 2006 na ulici Kutuzovova 14 otevřena krásná nová knihovna vybavená také díky finanční pomoci nadace Hermann-Niermann Stifftung.

Knihovna se nachází v lokalitě po dlouhá léta tradičně osidlované romským obyvatelstvem, nejedná se však o romskou knihovnu ve smyslu zaměření výhradně na toto etnikum. Cílem a záměrem je zohlednit romské návštěvníky, nabídnout jim mj. romské tituly, periodika i audio nosiče a vytvořit prostor pro setkávání, kde se budou nejen Romové cítit vítáni. Smyslem této činnosti je intenzivní podpora multikulturního dialogu spolu se specifickými vzdělávacími programy. Jedním z aktuálních počinů knihovny je zapojení do projektu Paměť romských dělníků.

Zatímco se v současnosti v souvislosti s romským obyvatelstvem hovoří zejména o problémech v sociálně vyloučených lokalitách, málokdo ví, že po roce 1945 přišly do českých měst stovky slovenských Romů, aby zde pracovaly na stavbách či v těžkém průmyslu. Cílem projektu Paměť romských dělníků s logem O lepe-riben (romsky „vzpomínka“) je připomenout příběhy těchto lidí žijících především v ostravských Vítkovicích a brněnském Cejlu.

Vedle samotného sběru vzpomínek, které budou následně uloženy do Muzea romské kultury, se projekt soustředí na mezigenerační vazby v rodinách pamětníků. Proto budou příběhy za asistence pedagogických a komunitních pracovníků sbírat samotní vnuci a potomci pamětníků. Akademický rozměr projektu představuje prověřování platnosti aktuálních teorií v oblasti povahy sociálně deprivovaných lokalit, vzpomínání generací, dělnické identity a interkulturní spolupráce.

Projekt, jenž je realizován od března 2012 do prosince 2015, zaštiťuje Katedra sociologie Ma­sarykovy univerzity v Brně, na spolupráci se podílí Muzeum romské kultury, brněnské občanské sdružení DROM a vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy.

Spolupráce knihovny ve Vítkovicích spočívá zejména v poskytování prostor a pomoci při oslovování čtenářů, návštěvníků, pamětníků a možných spolupracovníků z řad romské mládeže, oslovování místních organizací a společností pracujících s Romy a spolupracujících s knihovnou. To vše se děje prostřednictvím kon­taktní osoby Jany Kubikové, knihovnice dětského oddělení a komunitní pracovnice projek­tu. Mezi organizace, které byly doposud osl­oveny jako potenciální partneři projektu, patří CENTROM, občanské sdružení, Salesiánské středisko volného času Don Bosco a SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

Kateřina Sidiropulu Janků s jedním z účastníků projektu – foto Petr KiškaPropagace projektu je pojata moderním způsobem, tj. nejen prostřednictvím webových stránek www.leperiben.cz, ale i facebooku a youtube. Účinně se tak snaží reagovat na trendy dnešní mládeže, umožňuje zapojeným neustále sledovat aktuální dění, být jeho součástí a utvářet jeho další vývoj. Materiály a záznamy z workshopů a projektových setkání poslouží k další propagaci projektu, do budoucna též možná k vzniku unikátního dokumentu. Zapojení romské mládeže do projektu ji učí vzájemné spolupráci, podporuje však i její projevy samostatnosti.

Pilotní workshop se uskutečnil 7. srpna 2012 v knihovně ve Vítkovicích. Byl zakončen procházkou po okolí s historickým výkladem vítkovické kronikářky Lenky Kocierzové nazvaným Po stopách romských dělníků. Jako bonus se pak uskutečnila prohlídka Domu U Šraněk, malého vítkovického muzea, na jehož založení se L. Ko­cierzová velkou mírou podílela. Další work­shopy proběhly v říjnu za přítomnosti České televize v Ostravě – Porubě a Brně. Ostravský workshop se konal v porubském centru Jekhetane, brněnský byl zorganizován přímo v srdci místního romského ghetta v prostorách DROMu. Oba byly úspěšné a hojně navštívené, pořízeny byly též první rozhovory.

Nejviditelnější částí projektu budou tři výstavy v Praze, Brně – Cejlu a Ostravě – Vítkovicích plánované na rok 2014. Projekt Paměť romských dělníků je podpořen z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, financovaného Ministerstvem kultury ČR.

„Spolupráce s knihovnou je pro projekt velmi důležitá, jelikož se prostory knihovny nacházejí v zájmové lokalitě ostravských Vítkovic a díky své aktivní činnosti s romskou komunitou disponují její zaměstnanci zkušenostmi v oblasti interkulturních vztahů,“ dodává hlavní řešitelka projektu, socioložka Kateřina Sidiropulu Janků.

PRAMENY:

SIDIROPULU JANKŮ, K. Na cestě k romské knihovně. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.

INTERNETOVÉ ZDROJE:

SIDIROPULU JANKŮ, K. O Leperiben. Anotace. [Online] O Leperiben, Paměť romských dělníků, 2012. [Citace: 23. srpna 2012.] http:/www.leperiben.cz/anotace.
Diskuze ke článku "O leperiben – projekt Paměť romských dělníků"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2