Z TAJEMSTVÍ... Knihovny Národního muzea

MARTIN SEKERA, ředitel Knihovny Národního muzea

Každá knihovna má svá tajemství, o nichž čtenáři nevědí. A záleží na knihovnících, co z nich svým čtenářům odhalí. V Knihovně Národního muzea je takových tajemství plno. O některých zdejší knihovníci vědí už několik generací, jiná objevují a jsou i pro ně nová. Byl by vrchol skouposti, kdybychom na nabídku Čtenáře podělit se o ně s jinými nepřistoupili. V tomto roce se tedy v každém čísle časopisu setkáte s něčím, co je v tomto směru zajímavé. Nebudou to jen knihy, ale i časopisy, různé druhy dalších tisků, rukopisy, ba i archivní dokumenty. Jejich tajemství mohou spočívat v tom, jak a proč vznikly, v originalitě jejich hmotné stránky nebo obsahu, v celku i detailu, v jejich jedinečné hodnotě jako svědka událostí a historických jevů.

Začneme ukázkou z dokumentu, který jsme objevili nedávno při stěhování knihovny z historické budovy Národního muzea do depozitáře v Terezíně. Několikastránkový veršovaný rukopis studenta popisuje poznávací výlet studentů Státní knihovnické školy do Lipska v květnu 1922, krátce po jejím založení Z. V. Tobolkou (1920). „Veselý byl výlet knihovnický za vůdcovství pana Tobolky,“ je spokojen autor textu, který popisuje průběh výpravy v náležitě lehkém tónu. Obrazová příloha je pro vás připravena na třetí straně obálky tištěného Čtenáře. Dokument náleží do  oblasti volné tvorby tzv. školních časopisů a příležitostných výsledků amatérské literární tvorby žáků a studentů, které se postupně rozšířily v českém školství od 50. let 19. století. Patří k nim nadsázka a humor, někdy najdeme i satiru a kari­katury učitelů. Byly psány rukou, někdy opisovány do více exemplářů. Jsou dobrým pramenem pro poznání školní atmosféry a velkého rozšíření doznaly v období meziválečném. Neformální popisy toho, jak probíhaly výlety uzavřených komunit, můžeme objevit ale i v jiných sociálních skupinách, např. sokolské milieu po sobě zanechalo hodně zpráv tohoto druhu. Náš dokument není však jen náhodně zachovaný solitér. Je součástí archivního celku obsahujícího poměrně rozsáhlou úřední dokumentaci ke knihovnické škole, včetně plánů realizace knižního muzea za první republiky. Archiválií je tolik, že by z toho byla opravdu pěkná rozsáhlá práce, třeba diplomka.


Diskuze ke článku "Z TAJEMSTVÍ... Knihovny Národního muzea"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2