JAK NA TO: Otestujte si svůj web

TEREZA VENEROVÁ tereza.venerova@gmail.com

Přemýšleli jste někdy, proč vám lidé navštěvující vaši knihovnu pokládají stále stejné otázky, když odpověď je přímo na hlavní stránce webu? Nejste sami spokojeni s tím, jak váš web vypadá nebo jaké informace čtenářům poskytuje? Chcete udělat něco pro lepší použitelnost webových stránek, ale nevíte, odkud začít?

Návštěvníky své knihovny znáte. Jaké otázky je napadají při práci s vaším webem? Kde to mám hledat? Nemůžu to najít, komu můžu zavolat? Našel jsem knihu, mají ji skladem, ale nevím, jak si ji vypůjčit. Kdy mají dnes otevřeno? Web může být označen za použitelný, pokud vás nenutí klást si zbytečné otázky a naopak vždy nabídne správnou odpověď na místě, kde ji hledáte. Použitelný web komunikuje jazykem návštěvníka, respektuje jeho motivaci a umožňuje naplnit potřebu, se kterou na web vstoupil. Lidé odcházejí z vašeho webu spokojení ve chvíli, kdy najdou, v co nejkratším čase a bez zbytečných problémů, dostatečnou odpověď na svoji otázku.

Uživatelské testování

Uživatelským testováním se označuje soubor technik, které vám pomohou zjistit, jak lidé ve skutečnosti používají váš web a na jaké problémy během toho narážejí. Díky analytickým nástrojům víte, co přesně se na webu stalo. Prostřednictvím uživatelského testování zjistíte, proč a za jakých okolností se to stalo. Odhalíte zásadní i méně podstatné chyby na webu. Naučíte se dívat na web očima reálných uživatelů. Získáte spokojené návštěvníky, kterým váš web nestaví do cesty zbytečné překážky.

Sledujte lidi, jak pracují s vaším webem

Jednou ze základních technik je moderované laboratorní uživatelské testování. K jeho realizaci stačí jednoduché tři kroky.

1)  Definovat nejdůležitější informace nebo služ­by, které má váš web nabízet lidem.

2)  Vytvořit testovací úkoly, pomocí kterých ověříte, zda jsou všechny tyto informace dohledatelné a použitelné.

3)  Pozvat si návštěvníky vaší knihovny, zadat jim tyto testovací úkoly a sledovat je při prá­ci.

Uživatelské testování stihnete za jeden den. Pozvěte tři návštěvníky vaší knihovny, kteří budou ochotni se testování účastnit, a jednoho kolegu, který bude s testováním pomáhat. Vaším úkolem bude uvítání, vysvětlení situace, zadání testovacích úkolů a pozorování. Úkolem vašeho kolegy bude zapisování všeho, co se během testování bude dít. Aby testování proběhlo bez problému, formulujte si předem testovací otázky a vytvořte scénář testování. Otázky musejí být srozumitelné a snadno pochopitelné. Důležité je, aby člověk, který úkol provádí, mluvil nahlas a vše komentoval. Toto mu připomínejte průběžně, během celého testování.

Vzorový úkol: „Jste studentem prvního ročníku Filozofické fakulty MU a vyřizujete potřebné náležitosti k zahájení studia. Právě jste si vyzvedl na studijním oddělení ISIC, můžete se tedy zaregistrovat do knihovny. Zkuste najít informaci, kde a jak lze registraci provést, případně se rovnou zaregistrujte.“

První testovací úkol by měl být natolik jednoduchý, aby jej zvládl každý. Má dnes knihovna otevřeno? Najděte kontakt na vedoucího knihov­ny. Kde knihovna sídlí? Pouze tak získá váš respondent dostatečnou sebedůvěru a celý proces testování pro něj bude mnohem příjemnější. Ačkoli budete mít testovací scénáře vždy pečlivě předem připravené, nebojte se improvizovat. Mů­že být zmíněn konkurenční web, který řeší problém jinak. Nebojte se zeptat na detaily, případně rovnou otestovat splnění úkolu na tomto webu. Díky předem připravenému scénáři se můžete ke svým otázkám kdykoli vrátit.

Technika testování: laboratorní moderované uživatelské testování

Jaké úkoly zadat: Zjistěte, zda má knihovna dnes otevřeno. Najděte knihu, kterou vám vyučující zadal jako povinnou četbu. Najděte plný text elektronického článku.

Minimální počet účastníků: 3–5

Časová náročnost: 30–45 minut

Nezapomeňte připravit: Klidné místo pro te­sto­vá­­ní s přístupem na internet, občerstvení, odměny pro vaše testery.

Chyby jsou na každém webu

Ihned po testování si promluvte s kolegy o výsledcích a vyberte deset nejzávažnějších chyb. Po jejich opravě web znovu otestujte. Snadno se může stát, že opravou jedné chyby vytvoříte nějakou další.

Jde-li o složitější úpravy, nebo implementace nových funkcí, měli byste si o nich nejprve s někým promluvit. Zjistěte, zda se lidem váš nápad líbí, zda je pro ně dostatečně zajímavý a zda by web s takovou úpravou chtěli používat. Z rozhovorů můžete načerpat inspiraci a získat řadu zajímavých nápadů. Nejde však pouze o to, co se do­­zví­te. Zjištěné informace nemusejí být v soula­du s vaší představou, případně technickými či finan­č­ními možnostmi. Jde předně o to, zda jsou lidé ochotni s vámi o nápadu mluvit, a zda je zauj­me.

Technika testování: rozhovory

Jaké otázky položit: Co si myslíte o…?

Minimální počet účastníků: 3–5

Časová náročnost: Podle složitosti problému, obvykle však 10–15 minut/1 rozhovor.

Chcete nový web? Nejprve si ho namalujte sami

Možná jste díky testování zjistili, že web již neodpovídá vašim potřebám. Pokud jste se rozhodli pro vytvoření zcela nového webu, zkuste si ho nejdříve namalovat (naskicovat) sami.

Vzpomeňte si na informace, které jste chtěli lidem předat a na služby, které nabízíte. Přemýšlejte, jaké funkce a informace budou na strán­ce, kterou skicujete, umístěny. Nesnažte se prázd­­­né místo zaplňovat, naopak jej cíleně vytvářejte. Čím méně zbytečných informací na webu bude, tím rychleji najde návštěvník odpověď na svoji otázku.

Jednoduchou skicu jste schopni vytvořit za deset minut. Za deset minut jich můžete navrhnout i několik. Ke skicování přizvěte své kolegy, případně návštěvníky knihovny. Nejde o ladění designu, přesné texty či konkrétní grafické prvky. Jde o vytvoření co největšího počtu nápadů, ze kterých budete čerpat při návrhu webu. Jakmile bude skica hotova, otestujte ji.

Technika testování: laboratorní moderované uživatelské testování, rozhovory

Jaké otázky položit: Co myslíte, že je to za strán­ku a co na ní můžete dělat?

Minimální počet účastníků: 3–5

Časová náročnost: Podle složitosti problému, obvykle však 10–15 minut/1 rozhovor.

Navrhněte strukturu

Máte otestováno, zda lidé chápou váš koncept? Je čas vyzkoušet, jestli chápou i vámi navrženou strukturu. Jak ji vytvořit? Jakýmkoli nástrojem na vytváření myšlenkových map (MindJet, XMind, Coggle, FreeMind, tužka a papír).

Jak ji otestovat? Nejlépe metodou třídění karet (Card Sorting). Celou strukturu webu přepište na kartičky a nechte respondenty, aby je setřídili a všechny vytvořené kategorie pojmenovali. Následně si s nimi vykládejte, jaký obsah očekávají na každé uvedené stránce. Díky třídění karet zjistíte, jak by měly být informace na vašem webu rozmístěny. Díky následným rozhovorům pozná­te, zda jsou všechny použité názvy kategorií srozumitelné, a zda plánujete na strán­ku umístit obsah, který lidé očekávají.

Jakmile načerpáte dostatečné množství reakcí, lze nově upravenou strukturu otestovat kvantitativně, pomocí on-line nástrojů (ConceptCodify, OptimalSort, WebSort).

Technika testování: Card Sorting

Jaké otázky položit: Uspořádejte tyto stránky tak, jak by vám vyhovovaly na našem novém webu.

Minimální počet účastníků: Pět účastníků při la­bo­ratorním testování / 15 účastníků při on-li­ne testování.

Časová náročnost: 20–30 minut

Přemýšlejte o obsahu…

Máte připraveny skicy nového webu i je­ho strukturu. Dříve, než se pustíte do grafických návrhů, musíte upřesnit jeho funkce a obsah. K tomu slouží wireframy neboli drátěné modely. Jde o propracovanější skicu, kde však stále využíváte pouze základní geometrické tvary pro naznačení budoucích prvků a funkcí. Pokud bude wireframe příliš podobný grafickému návrhu, lidé nebudou schopni soustředit se na funkčnost a budou soudit pouze design. Nepoužívejte proto barvy, fotky ani reálné grafické prvky. Záleží pouze na vás, jak propracované wireframy připravíte, nesmíte však zapomenout na obsah stránek, který bude zásadní pro další fázi testování.


Technika testování: laboratorní moderované uživatelské testování, nebo nemoderované te­sto­vání pomocí on-line nástrojů (Five Second Test)

Jaké otázky položit: Jaké služby nabízí knihov­na? Kde zjistíte, jak se připojit k wi-fi? Chcete najít konkrétní knihu, kde začnete?

Minimální počet účastníků: 3–5 účastníků při la­bo­ratorním testování / 15 účastníků při on-line testování

Časová náročnost: 20–30 minut při laboratorním testování

…a o jednotlivých funkcích

Nemusíte se spokojit pouze s testováním jednot­livých wireframů, při kterém pokládáte otázky. Jakmile budete mít navrženy všechny podstrán­ky, můžete začít testovat úkoly díky interaktivním prototypům.

Prozatím jste díky testování zjišťovali, zda lidé webu a jeho obsahu rozumí. Nyní máte první příležitost otestovat, zda budou umět web a jednot­livé funkce používat. Interaktivní prototyp lze vytvořit díky celé řadě nástrojů (Axure, AppSketcher, Just in Mind, The Pencil Project). Promysle­te nejen všechny funkce, ale také interakce, na které mohou lidé na vašem webu narazit (přihlášení, registrace, odeslání formuláře, vyhledávání apod.). Navrhnout a testovat můžete prototypy i v papírové podobě.

Technika testování: laboratorní moderované uživatelské testování

Jaké úkoly zadat: Použít můžete stejné úkoly, jakými jste testovali stávající web.

Minimální počet účastníků: 3–5

Časová náročnost: 30–45 minut

Jak bude váš nový web vypadat?

Hotové grafické návrhy jsou důležitým milníkem. Konečně můžete svým kolegům i návštěvníkům knihovny ukázat, jak bude vypadat váš nový web. Zajímat vás samozřejmě bude, jak se návrh lidem líbí. Osobní názor na vzhled webu však není vůbec důležitý. Důležité je zjistit, zda bude dobře fungovat a zda na něm lidé najdou vše, co hleda­jí. Zopakujte proto znovu testy, které jste realizovali při testování wireframů nebo interaktivních prototypů. Ptejte se na stejné otázky a porovnejte úspěšnost odpovědí. Je třeba ptát se lidí, kteří se testování prozatím neúčastnili a váš nový web dosud neviděli.

Pokud vás zajímá, jak grafický návrh působí na lidi a jaké vzbuzuje emoce, můžete při testování využít metodu reakčních (emočních) karet z dílny Microsoftu, která slouží od roku 1992 pro ověření emočních reakcí lidí na design či hotový produkt. Díky této metodě zjistíte, zda váš design působí na lidi tak, jak si přejete.

Technika testování: Card Sorting reakčních (emoč­ních) karet

Ukázka emočních karet: Atraktivní, důvěryhod­ný, optimistický, srozumitelný, nepochopitelný, nepředvídatelný, otravný, komplexní, přístupný, rozsáhlý, rychlý, stabilní, intuitivní, uži­tečný, vědecký, stresující, nezajímavý, neosobní.

Jaké otázky položit: Jak na vás tento návrh působí? Z následujících možností vyberte pět karet.

Minimální počet účastníků: 10

Časová náročnost: 5–15 minut

Jsou chyby, které při prvním testování děláme všichni

1. Začínáme s testováním pozdě. Čím později testujeme, tím náročnější a dražší úpravy musíme provádět. Testujte od začátku a v každé fázi. Nápad na ubrousku lze upravit jednodušeji než hotový grafický návrh.

2. Jsme milí a příliš se usmíváme. Díky tomu nás člověk testující web nebude chtít zklamat a testování nám neposkytne pravdivé výsled­ky. Nezapomeňte proto na neutrální výraz.

3.  Radíme a napovídáme, pokud se lidé ztratí, nebo nevědí, jak pokračovat. Při každé návštěvě vašeho webu jsou ale také sami a nemůžou se zeptat na radu, odolejte pokušení napovídat. Pokud se vás sami zeptají, odpovězte jim: A jak byste problém řešil, pokud byste byl sám doma?

4.  Nedíváme se, co opravdu dělají. Při testování vám nebudou říkat pravdu, proto je důležité dívat se, jak s webem zacházejí. Je zcela běž­né, že vám respondent dá pozitivní zpětnou vazbu na váš web a přitom nedokončil ani jeden ze zadaných úkolů.

5.  Úkolem lidí, kteří testují váš web, je najít chy­by. Vaším úkolem je tyto chyby efektivně odstranit. Nikdy se proto neptejte a nežádejte je o vyřešení svých problémů.

Toto jsou pouze některé z mnoha chyb, kterých se dopustíte i vy. Nenechte se však odradit a v testování pokračujte. Odměnou vám bude skvělý web a spokojenější návštěvníci vaší knihovny.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2