KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna ve Velichovkách

VĚRA ŠKRAŇKOVÁ skrankova@mknachod.cz

Interiér knihovnyObec Velichovky leží v náchodském okrese, je známá moderně zařízenými lázněmi, jejichž tradice se začala psát před 110 lety. I knihovna má svoji tradici. My se ale budeme zabývat její moderní historií. Od roku 1981 vede místní knihovnu paní Eva Ambrožová. V roce 2005 vytvořila obec pro knihovnu příjemné prostředí v nově zrekonstruovaném „zámeč­ku“, bývalé tvrzi, ve které je sídlo obecního úřadu. Knihovna má nově vybavené prostory, ve kterých má přehledně uspořádaný knihovní fond. Sousedí se zasedací síní, kterou také může využívat pro svoji činnost. To poznali i knihovníci obecních knihoven okresu, kteří zavítali do Velichovek na exkurzi.

V obci je základní škola, která často využívá služeb knihovny. Z řad jejích žáků vznikl i čtenářský kroužek, který se schází v knihovně každé pondělí. Děti se seznamují s literaturou, s činnostmi v knihov­ně, ale také samy aktivně vystupují s programem k různým akcím v obci. Na dětské dny chystají soutěže s pohádkovou tematikou, kulturní program na Vítání jara, Svátek matek, oslavu sv. Martina, Vánoce v kostele. Připravují také jednoduchá divadelní představení pro děti z mateřské školy. Odměnou jim potom je Noc s Andersenem, na kterou se každoročně moc těší. Také se někdy účastní celookresního setkání tzv. „minisjezdu“ dětských čtenářů okresu Náchod. Děti z mateřské školy chodí do velichovské knihovny pravidelně každý měsíc již několik let. Knihovnice pro ně připravuje spolu se staršími dět­mi ze čtenářského kroužku atraktivní program. Hádanky, ukázky ze zajímavých knížek, někdy děti sehrají i divadlo s loutkami, které si samy vyrobily. Děti si každý měsíc vypůjčí vybranou knížku a doma si ji pak společně s rodiči přečtou. O úspěšnosti akcí knihovny svědčí i poděkování, která jsou uveřejňována ve Velichovském zpravodaji. V prostorách knihovny jsou vystavovány výtvarné práce dětí.

V roce 2012 byl v knihovně zaveden knihovní systém Clavius, od roku 2006 je v ní internet, který využívají i lázeňští hosté, již obdivují i prostředí místní knihovny. Ta doplňuje svůj knihovní fond a využívá výměnné fondy Městské knihovny v Jaroměři. Přispívá k dobré reprezentaci své obce v soutěži Vesnice roku. Za svoji činnost byla v roce 2007 odměněna titulem Knihovna roku Královéhradeckého kraje.

Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2