LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

G’day! Hlásím se vám z Austrálie, kde první zářijový víkend proběhly volby do Federálního parlamentu. S volbami souvisí také jedna z méně obvyklých částí fondů Národní knihovny Austrálie, o které bych se rád zmínil.

Národní knihovna Austrálie má, ve srovnání například s Národní knihovnou ČR, poměrně široké zaměření. Kromě tradičních materiálů ve svých fondech mimo jiné shromažďuje soukromé archivy význačných osobností včetně politiků, vědců a umělců; fotografie dokumentující společenský, politický a kulturní život Austrálie (buďto získané, nebo přímo pořízené vlastním týmem profesionálních fotografů); obrazy a grafiky související s jejími fondy. Každoročně pořizuje tisíce hodin zvukových nahrávek rozhovorů s význačnými Australany i běžnými lidmi, pamětníky významných událostí, nebo folklorních nahrávek. A sbírá také rozmanité věci označované jako „efeméra“.

Jde o předměty zdánlivě pomíjivé povahy, jako jsou kulturní programy nebo reklamní letáky, které ale z dlouhodobého hlediska mohou být zajímavé pro historiky, výzkumníky a badatele, protože představují součást dokumentárního dědictví, mapující současný život pro budoucí generace. Efeméra se často vztahují k nějaké aktuální události, jako jsou například právě volby.

Pokaždé, když probíhají volby, snaží se Národní knihovna Austrálie systematicky shromáždit po jednom exempláři veškerých veřejně dostupných materiálů týkajících se voleb – volební letáky, programy, tisková prohlášení, projevy, pamflety, plakáty a bannery politických stran i jednotlivých kandidátů; materiály publikované různými nevládními organizacemi, občanskými hnutími a sdruženími, ale také lobbistickými skupinami, které mapují a komentují politické dění nebo se v něm nějakým způsobem samy angažují, například se snaží prosadit určité veřejné projekty. A také rarity ve formě triček, nafukovacích balónků, kondomů nebo připínacích „placek“ s volebními motivy. Zajímavostí je třeba předvolební „průzkum“ z voleb v roce 2010 mezi zákaz­níky jedné kavárny ve formě zrníček kávy vhazovaných do skleněných válců s označením jejich oblíbené strany (viz foto).

Národní knihovna Austrálie se snaží o systematické pokrytí všech stran kandidujících v parlamentních volbách včetně jednotlivých kandidátů. Žádosti o poskytnutí volebních materiálů jsou zasílány prostřednictvím e-mailu. Tam, kde to není možné, jsou kandidáti kontaktováni telefonicky. Oproti dřívější praxi, kdy byly rozesílány dopisy, se podařilo zvednout úspěšnost. Odezva je poměrně velká a častokrát se namísto stranických sekretariátů ozývají samotní vysoce postavení (a vytížení) politici, kteří Národní knihovně vyjadřují ocenění a považují za poctu, že jejich materiály budou uchovány. I přesto se však pochopitelně ne všechny materiály podaří získat. Proto Národní knihovna při každých volbách vyzývá Australany, aby získané volební materiály nevyhazovali, ale zaslali je do Národní knihovny – poštovné je samozřejmě hrazeno knihovnou.

Efeméra nebyla považována za důležitá odjakživa a až do konce 80. let minulého století se nesbírala. Od té doby se Národní knihovna Austrálie nejen snaží o systematické, co nejúplnější pokrytí všech nových voleb, ale zároveň také retrospektivně doplňuje ostatní předcházející volby. Postupně se podařilo získat volební materiály zpětně až do roku 1901, tedy do roku, kdy byl založen Australský svaz a proběhly první volby, i když pokrytí pochopitelně není úplné. Materiály se získávají z archivů politiků nebo stran, od sběratelů, nákupem na aukcích nebo přes Ebay i jako dary od běžných občanů – většinou z pozůstalostí nalezených na půdách a ve sklepech.

Pokud vás tento příspěvek navnadil a rádi byste se o australských volebních efemérách dozvěděli více, níže můžete nalézt odkazy na další zajímavé informace.

Informace o sbírkách efeméra k federálním volebním kampaním na stránkách Národní knihovny Austrálie  (NLA) http://www.nla.gov.au/ephemera/federal-election-campaigns

Výzva k zasílání volebních efeméra na blogu NLA včetně barevných fotografií mnoha zajímavých exemplářů http://blogs.nla.gov.au/behind-the-scenes/2013/08/21/wanted-your-election-material/

Záznam pro sbírku volebních efeméra v katalogu NLA včetně odkazu na zdigitalizované obrázky a vyhledávací pomůcky http://catalogue.nla.gov.au/Record/2247771

Záznam pro sbírku volebních letáků v katalogu NLA včetně odkazu na zdigitalizované obrázky http://catalogue.nla.gov.au/Record/2073986

Rozhovor s kurátorkou sbírky volebních efeméra Catherine Alderseyovou na rádiu ABC http://blogs.abc.net.au/victoria/2013/08/campaign-ephemera.html


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2