NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

CARBONE, Pierre. Les bibliothèques. [Knihovny.] Paris: Presses universitaires de France, 2012. 127 s. Que sais-je?

ISBN 978-2-13-059455-0

K 39.485

KUMARAN, Maha. Leadership in libraries : a focus on ethic-minority librarians. [Vedení v knihovnách. Zaměření na knihovníky etnických menšin.] Witney: Chandos, 2012. xxii, 187 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-658-6

Kf 39.467

Organizace knihovních fondů

HIDER, Philip. Information resource description : creating and managing metadata. [Popis informačních zdrojů. Vytváření a správa metadat.] London: Facet, 2012. ixx, 220 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-667-1

Od 39.523

NOTE, Margot. Managing image collections : a practical guide. [Řízení obrazových sbírek. Praktická příručka.] Oxford: Chandos, 2011. xv, 216 s. : il., tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-599-2

Oaaf 39.527

Sítě knihoven

BALL, Rafael. 50 Jahre Zentralbibliothek im Forschungszentrum Jülich : innovative Bibliotheks- und Informationsarbeit. [50 let Ústřední knihovny Výzkumného střediska Jülich. Inovace knihovnické a informační činnosti.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2011. 79 s. : il., grafy, tabulky. BIT online Sonderheft, 1/2011.

ISBN 978-3-934997-40-0

Td 39.213

DZIEKAN, Katrin, Ute POTT. Lesewelten – histori­sche Bibliotheken : Büchersammlungen des 18. Jahr­hunderts in Museen und Bibliotheken in Sachsen-Anhalt. [Světová četba – historické knihovny. Kniž­ní sbírky 18. století v muzeích a knihovnách v Sasko-Anhaltsku.] Halle(Saale): Mitteldeutscher Verlag, 2011. 428 s. : il. Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert, Bd. 3.

ISBN 978-3-89812-538-3

Ti 39.150

TREMP, Ernst. Klosterbibliotheken in der Frühen Neuzeit : Süddeutschland, Österreich, Schweiz : Akten der Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte und der Stiftsbibliothek St.Gallen 28. bis 30. April 2011. [Klášterní knihovny v ranném novověku. Jižní Německo, Rakousko, Švýcarsko. Záznam ze zasedání pracovní skupiny pro dějiny knihoven, knih a médií. St. Gallen 28.–30. 4. 2011.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2012. 314 s. : il., grafy. Biblio­thek und Wissenschaft, 45.

ISBN 978-3-447-06789-8

Tr 39.433

Služby knihoven

CRAWFORD, Walt. Open access : what you need to know now. [Otevřený přístup. Co potřebujete vědět.] Chicago: American Library Association, 2011. 76 s. ALA Editions Special Report.

ISBN 978-0-8389-1106-8

Sdg 39.502

Créer des services innovants : stratégies et répertoire d’actions pour les bibliothèques / sous la direction de Marie-Christine Jacquinet. [Vytváření inovačních služeb : strategie souboru akcí knihoven.] Villeurbane: Presses de l´enssib, 2011. 172 s. : tabul­ky. Boîte a outils, 23.

ISBN 978-2-910227-90-6

S 39.255

Revised standards and guidelines of service for the Library of Congress Network of Libraries for the Blind and Physically Handicapped 2011 / Association of specialized and kooperative library agencies. [Revidované normy a směrnice pro služby sítě knihoven Kongresové knihovny pro nevidomé a tělesně postižené.] Chicago: American Library Association, 2012. 83 s.

ISBN 978-0-8389-8595-3

Sbd 39.260

KNIHOVĚDA

Problematika historických a vzácných knižních fon­dů 2011 : sborník z 20. odborné konference, Olomouc, 20.–21. září 2011 / k vydání připravil Rostislav Krušinský. Olomouc: Vědecká knihovna ; Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2012. 228 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-7053-296-6 (Vědecká knihovna Olomouc)

ISBN 978-80 86249-63-6 (Sdružení knihoven ČR)

Ti 39.286

SOBOTKA, Richard. Rožnovská papírna : nejstarší zařízení průmyslového charakteru v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 95 s. : il., faksim., portréty. Knížka do kapsy.

ISBN 978-80-87334-15-7

Xa 9.536/B

Připravila EVA MACKOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2