IVIG 2013 aneb Informační vzdělávání ze všech stran

MONIKA HAMPACHEROVÁ monika.hampacherova@gmail.com

Dne 19. 9. 2013 proběhl v aule areálu Univerzity Karlovy v Praze 5 – Jinonicích již tradiční seminář IVIG 2013 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Na 11. ročník připadlo téma Retrospektivy a perspektivy.

Po úvodním slovu Barbory Drobíkové (ÚISK) přišel na řadu první přednáškový blok s názvem Na čem stavíme – teoretické základy informační gramotnosti, spolupráce a výzkumy. Jako první se ujal slova Jan Zikuška (KISK & CEINVE) s příspěvkem K čemu potřebujeme modely a standar­dy informační gramotnosti. Prezentoval součas­né modely a standardy, které představují nejen základní východiska, ale také reflektují aktuální trendy a požadavky definující informačně gramotného člověka. Druhý příspěvek s názvem Informační gramotnost 3D přednesla Michaela Dom­brovská (SPRIG & UK). Vrátila se v něm k definici a modelu informační gramotnosti, který vychází z konceptu funkční gramotnosti. Informační gramotnost je propojená s dalšími druhy gramotnos­tí (podle modelu informační gramotnosti vznik­la například Národní strategie finanční gramotnosti). Vše tedy souvisí se vším a vytváří se tím model 3D, jenž se uplatní i v dalších oborech mimo informační vzdělávání.

Druhý blok Učíme – formy a obsah výuky v průběhu let, pozitivní (i méně pozitivní) zkušenosti a doporučení obsahoval krátké příspěvky o vlastních zkušenostech s výukou informační gramotnosti. Kateřina Hejduková (2. LF, UK) přiblížila, jak učí informační gramotnost na 2. lékařské fakultě UK, Michaela Dombrovská ukázala, jak využívá Facebook při výuce na ÚISKu. Dále Jan Skůpa (VUT Brno) poreferoval o svém sedmiletém působení na Vysokém učení technickém. Druhý blok završila přednáška Dagmar Chytkové (KISK & CEINVE), která prezentovala velice motivač­ní příspěvek Tradiční a netradiční témata informačního vzdělávání a jejich formy. Tyto vzdělávací aktivity pořádají v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví a celé Masarykovy univerzity ve spolupráci s Centrem informačního vzdělávání.

Retrospektivní výstava seminářů IVIG (Foto: Zdeňka Civínová)

Ve třetím bloku s názvem Učíme se – jak se knihovníci vzdělávají v pedagogických dovednostech, který uvedla Ludmila Tichá (ČVUT Praha), představili knihovníci své zkušenosti o vlastním (sebe)vzdělávání v oblasti informačního vzdělávání. Lenka Bělohoubková (VŠE Praha) v krátkosti nastínila Co všechno se můžeme dozvědět o našem vzdělávání ze statistických průzkumů IVIG. Z dat vyzdvihla, že více čteme odborný tisk, více se školíme doma i v zahraničí a prahneme po kurzech lektorských dovedností, pedagogickém minimu a diskusní skupině. Alena Doláková (VŠE Praha) v příspěvku Můj příběh: jak přednáším o citacích referovala, jak na Vysoké škole ekonomické učí studenty nejen citace. Iva Zadražilová (KISK & CEINVE) tématem Vzdělávání knihovníků v rámci projektu NAKLIV – zkušenost po třech letech shrnula výsledky z projektu Národní klastr informačního vzdělávání a jeho kladný dopad na komunitu knihovníků, kteří se věnují informačnímu vzdělávání. Kateřina Hejduková v příspěvku Byla jsem tam poreferovala o vlastní velmi pozitivní zkušenosti s projektem NAKLIV. Nejvíce ocenila, že se opět dostala do role studenta. Posled­ní příspěvek bloku Vzdělávání lektorů IG: reflexe projektu UNESCO přednesla Petra Hornochová (Metropolitní univerzita Praha), jež se vrátila k semináři TTT Training the Trainers in Information Literacy, který se uskutečnil v roce 2008.

Čtvrtý a zároveň poslední blok A jak dál – nové trendy, nové inspirace zahájil Jakub Štogr (Navreme Boheme, s. r. o.) příspěvkem Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení. Digitální odznaky založené na principu gamifikace představují hravý a perspektivní způsob evidování a sdílení nabytých znalostí a dovedností. Blanka Jankovská (Univerzita Pardubice) prezentací In­spi­race z konference LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval přiblížila pro ni velmi hodnotnou a motivační přednášku Alana Carberyho Arming the teacher librarian: using experiential learning and reflective practice to guide pedagogy. Jan Zikuška v prezentaci Informační vzdělání v roce 2023 uvedl stěžejní oblasti, které pravděpodobně budou v následujících letech důležité. Shrnul je do sedmi klíčových slov: people, technology, game, personal, social, informal diversing. Hana Landová (ČZU & UK) v posledním příspěvku semináře s názvem Kam pro inspiraci aneb Co nás čeká a doufejme, že ani nemine? shrnula současné a budoucí trendy v informačním vzdělávaní, které jsou založené především na individualizaci, rozmanitosti, technologiích a propagaci.

Součástí semináře byla retrospektivní výstava vybraných fotek ze všech deseti předchozích seminářů. Na další ročník semináře IVIG se můžeme těšit 25. září 2014.

Diskuze ke článku "IVIG 2013 aneb Informační vzdělávání ze všech stran"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2