KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Zpívání v jeskyních – Co venkovské knihovny umějí a mohou IX.

DANIELA WIMMEROVÁ Wimmerova.D@seznam.cz

Již podeváté se sešli knihovníci venkovských knihoven na oblíbeném semináři Co venkovské knihovny umějí a mohou. Hlavním hostitelem by­la letos Místní knihovna Veselice (Knihovna roku 2011). Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR se na zdárném průběhu akce dále podílely Obec Vavřinec, Městská knihovna v Blansku a Sek­ce veřejných knihoven SKIP. Setkání se uskutečnilo ve dnech 19.–21. září 2013 a ústředním tématem odborné části byla Práce s regionální literaturou.

Zahájení proběhlo pod patronací pověřené knihovny v Blansku. Prvním krokem nabitého programu byla prohlídka zámku. Zde přišlo na řadu také oficiální zahájení (zástupce města Blanska, ředitel Městské knihovny Mgr. Pavel Přikryl, starosta obce Vavřinec Miloslav Novotný, Daniela Wimmerová – za SKIP a ředitelka Muzea Blanska Mgr. Eva Nečasová).

Příjemným prostředím zrekonstruovaného zám­ku, v kterém je umístěno Muzeum Blansko, účastníky provedla jeho ředitelka Mgr. Eva Nečasová. Nejvíc zaujala expozice užitkové litiny z 19. a 20. století. Následovala krátká procházka městem a návštěva dřevěného kostelíka sv. Paraskivy, který byl původně postaven jako pravo­slavný v Nižním Selišti nedaleko Chustu na Podkarpatské Rusi, v příhraniční oblasti s Rumun­skem. V roce 1936 byl kostelík odkoupen, rozebrán a po železnici přepraven do Blanska. Zde byl potom mistrem tesařem Michalem Salejčukem a jeho rusínskými dělníky znovu postaven. V současnosti patří Církvi československé husitské.

Součástí poznávání Blanska byla i exkurze do městské knihovny. Průvodcem byl ředitel Mgr. Pavel Přikryl. Po celou dobu semináře se o knihovníky velmi pečlivě starala i metodička Helena Jalová.

Následně se knihovníci přesunuli do Sloupu, kde byli ubytováni. Po krátké přestávce pak pokračovali do Vavřince. Cestou se zastavili u Novodvorské lipové aleje, kterou nechal počátkem 19. století vysázet tehdejší majitel panství Hugo František Salm. Zasvěcenými průvodci byli pan starosta Miloslav Novotný a paní knihovnice Olga Hájková.

Večerní program – prezentace obce Vavřinec, vzájemné seznámení a zhlédnutí (byť s drobnými technickými nedostatky) DVD ze setkání 2012 v Petrůvkách – proběhl v zasedací místnosti OÚ. Samozřejmě vše doplněno ochutnávkou regionálních specialit.

Odborný program, zaměřený na práci s regio­nální literaturou, probíhal druhý den v sále Kulturního domu ve Sloupu. Jak už se stalo dobrým zvykem, zúčastnili se ho i knihovníci z okolí – nejen profesionálové, ale hlavně ti, kteří působí ve venkovských knihovnách.

První příspěvek Kateřiny Židů bezprostředně navazoval na zastávku v aleji. Ve své prezentaci přiblížila historii i současnost aleje. Zmínila také skutečnost, že v letech 2011–2012 alej prošla rozsáhlou revitalizací financovanou z programu Think big a CHKO Moravský kras. Připomněla fakt, že v roce 2011 získala titul Alej roku 2011 a že v roce následujícím jedna z památných lip obdržela ocenění Strom roku 2012.

Příjemným zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení dětského souboru Krápníček – žáků ZŠ Blansko.

spolupráci Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu a úrovni metodické práce hovořila ve svém příspěvku Mgr. Monika Kratochvílová. Další zajímavou činnost MZK – práci se sta­rými tisky – představila Mgr. Jitka Machová.

Příspěvkem Regionální literatura ve venkovských knihovnách upozornila Daniela Wimmero­vá, autorka článku, na skutečnost, že venkovské knihovny by měly zprostředkovávat svým uživatelům základní informace o regionu. Knihovníci by svou činností měli jak propagovat zajímavé historické události, tak i přibližovat lokality a osobnosti s nimi spojené. Nenásilnou formou vychová­vat čtenáře k vlastenectví, lásce k domovu a hrdosti na své kořeny. Měli by však nejen nabízet vhodnou literaturu a odkazy na internetu, ale také by se měli snažit nacházet nové zajímavé formy propagace. Knihovny by měly svým uživatelům poskytovat interaktivní pomůcky, a tak být atraktivní pro celou rodinu.

Konkrétní zajímavý projekt pro celé rodiny Putování nad zemí i pod zemí, zaměřený na poznávání regionu, regionálních osobností a literatury, vzápětí představily Helena Jalová (metodička MěK Blansko) a Olga Hájková (knihovnice hostitelské knihovny). Jedná se o praktickou ukázku práce s dětským čtenářem ve více knihovnách v pů­sob­nosti pověřené knihovny MěK Blansko.

O možnostech spolupráce a vzniku mnoha zajímavých projektů v regionu pohovořil Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravského krasu. Spolupracovat se svými zřizovateli a jejich prostřednictvím se Spolkem pro obnovu venkova je pro knihovny, které se podílejí na celkové úrovni kultury v obcích, velmi potřebné. Stejně tak i pro další rozvoj života na venkově. Využití spojení obcí do Mikroregionů či Místních akčních skupin (MAS) dává možnosti získat finanční prostředky pro různé oblasti venkovského života.

Tento fakt potvrdilo i vystoupení Ing. Marie Škorpíkové, když seznamovala posluchače s činností své knihovny v Ratíškovicích. Tato knihov­na se stala v roce 2012 Knihovnou roku a bude tedy organizátorem příštího setkání. Její bohatá a zajímavá činnost zaujala nejen hodnotitelskou komisi v krajském kole soutěže Vesnice roku, ale také celostátní komisi soutěže Knihovna roku. Díky získané dotaci se podařilo zrekonstruovat a vybavit prostory, které dnes umožňují knihovně realizovat mnohé zajímavé záměry. Příští rok budou mít knihovníci možnost vše vidět na vlastní oči.

Dopolední část programu uzavřela vystoupením ředitelka Knihovny města Olomouce RNDr. Lenka Prucková, stávající předsedkyně hodnotitelské celostátní komise soutěže Knihovna roku. Ochotně se s přítomnými podělila o nejčerstvější dojmy ze soutěže. Představila jednotlivé nominované knihovny a připomněla vždy něco zajímavého z jejich činnosti. Upozornila také na některé nedostatky, které by knihovníci měli ve svých knihovnách včas odstranit.

Krátce po obědě se účastníci přesunuli do Vav­řince – Veselice. Zde program pokračoval prohlídkou této části obce, kde průvodcem byl opět pan starosta M. Novotný. Při krátkém zastavení před kapličkou sv. Antonína bylo možno nejen ochutnat místní speciality (bramborové záhybáky a medoperníková kolečka), ale pro „gurmány“ by­ly také připraveny natištěné recepty.

Dalším zastavením byla hasičská zbrojnice, kde pro ty odvážnější byly připraveny koloběžky, na kterých se měli přesunout k nedaleké rozhledně. Protože ve stejné budově je také umístěna knihovna, našli postupně všichni azyl právě zde. Měli možnost prohlédnout si velmi příjemný interiér a seznámit se s bohatou a rozmanitou činností této knihovny.

Cestou došlo také ke společnému zvážení všech účastníků (ve sběrném dvoře). Bylo zjištěno, že celková váha všech zúčastněných činí 3630 kg. Jedná se tedy zcela určitě o „vážené osoby“.

Nečekaným překvapením byl exkurz do historie vavřineckých hasičů. Sehraná scénka s „červeným kohoutem“ pobavila všechny přítomné. Současně se všem dostalo poučení, jak vznikl sbor dobrovolných hasičů v obci.

Pro knihovníky bylo dále připraveno „výtvarné tvoření“, kdy si sami mohli pomocí zažehlovací techniky vyrobit obrázek či zajímavou záložku.

Všichni museli nakonec prokázat získané znalosti prostřednictvím vědomostního testu. Formou losování pak byli za své snažení odměněni propagačními materiály o regionu.

Atmosféra setkání byla velmi příjemná, hostitelé milí a pozorní. Došlo i na zpěv lidových a jiných oblíbených písní, tanec, ochutnávku krajových specialit a neformální výměnu zkušeností.

Třetí den byla naplánována prohlídka Městyse Sloup a návštěva Sloupsko-šošůvské jeskyně. Právě prohlídka zmíněné jeskyně byla zajímavým „vyvrcholením“ setkání. Došlo k němu, když mla­dý a velmi příjemný průvodce vyzval návštěvníky v jedné části jeskyní ke zpěvu. Nádherná akustika se projevila, když se do zpěvu daly moravské kolegyně. Vzápětí ani „česká sekce“ nezůstala pozadu a už tu byl minikoncert českomoravských lidových písní. Knihovnice se tak naladily, že si po celý zbytek prohlídky prozpěvovaly. Byl to pro všechny (včetně průvodce) velmi zajímavý a nevšední zážitek.

Poznávání regionu pokračovalo návštěvou dvou knihoven. Nejdříve to byla Obecní knihovna v Petrovicích, která se v letošním roce ucházela o titul Knihovna roku 2013. Byla vybrána jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje.

Úplně poslední zastávkou byla prohlídka Knihovny Rájec-Jestřebí. Knihovna je proslulá bohatou kulturně výchovnou činností. Je také zapojena do projektu Putování nad zemí a pod zemí. Pan starosta Ing. Pavel Perout je znám svou angažovaností v Programu obnovy rodiny.

Tři dny setkání s bezvadnými a příjemnými lidmi uplynuly jako voda. Definitivní tečkou bylo zaslání pozdravů těm, kteří se letos nemohli setkání zúčastnit. Pak už jen krátké loučení a slib, že se všichni ve zdraví sejdeme příštím rokem opět na Moravě.

Tak pro všechny zájemce: Na shledanou 18. až 20. 9. 2014 v Ratíškovicích!

Foto: Jan Kolofík


Diskuze ke článku "KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Zpívání v jeskyních – Co venkovské knihovny umějí a mohou IX."

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2