KNIHOVNICKÁ OCENĚNÍ LETOŠNÍHO ROKU

Jednou z akcí přitahujících pozornost knihovnické veřejnosti je předávání prestižních knihovnických ocenění – Knihovna roku a Městská knihovna roku, k nimž letos přibyla i Cena českých knihovníků. Místem slavnostního setkání knihovníků, zástupců obcí a dalších hostů se opět stala Zrcadlová kaple pražského Klementina, a to ve čtvrtek 3. října 2013.

Cenu Knihovna roku uděluje Ministerstvo kultury ČR od roku 2003 a jejím smyslem je vyjádřit veřejné uznání knihovnám, jejich pracovníkům, a také starostům obcí za úsilí o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a čtenářství. Nominovaným knihovnám ceny předával první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš.

Soutěž Městská knihovna roku má za sebou už čtvrtý ročník, vyhlašuje ji Svaz knihovníků a informačních pracovníků a společnost Skanska a. s. Poprvé nad soutěží převzal záštitu Svaz měst a obcí. Jejím smyslem je ocenění knihoven, které jsou zřizovány a provozovány městy, a motivovat je ke zlepšování a rozšiřování knihovnických a informačních služeb.

Od roku 2001 uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků prestižní ocenění Cenu českých knihovníků za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví, zejména za aktivitu spojenou s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odbornou konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven. Téměř všechna kritéria pro získání této ceny splňuje Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovně v Děčíně, kterému byla v Klementinu předána.

 

Knihovna roku 2013 kategorie Základní knihovna

Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) získala Knihovna dr. Emanuela Bořického Milín, kterou vedou knihovnice Dana Reiterová, Jitka SlancováKlára Růžičková (Středočeský kraj, okres Příbram)

Knihovna v Milíně pracuje od roku 2011 v nových bezbariérových prostorách, které vznikly přestavbou původní sýpky s pomocí dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu se pod jednou střechou zabydlely knihovna, mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň. Součástí Centra volnočasových aktivit je i zahrada s herními prvky, živým koutkem a záhony s bylinami. Nadstandardní půjčovní doba včetně sobotního provozu umožňuje čtenářům návštěvu obou oddělení, pro děti i dospělé. Velký důraz je kladen na nákup kvalitního fondu a jeho promyšlené umístění včetně netradičního označení. Klasické knihovnické akce a služby doplňují aktivity zapojující všechny složky v obci. Mimořádné nadšení tří knihovnic pro práci se všemi generacemi návštěvníků vede k tomu, že hybatelem veškerého dění v obci je právě knihovna.

Kontakt: www.milin.cz/knihovna

DIPLOM A ČESTNÉ UZNÁNÍ  v Kategorii Základní knihovna získaly:

Místní knihovna Žabeň

Knihovnice Mgr. Hana Pščolková (Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek)

Kontakt: www.zaben.knihovna.info

Místní knihovna v Měrunicích

Knihovnice Anna Holá (Ústecký kraj, okres Teplice)

Kontakt: www.knihovnamerunice.webk.cz

v této Kategorii byly dále nominovány:

● Místní lidová knihovna v Dětřichově, knihovnice Miroslava Kohoutová    (Liberecký kraj, okres Liberec), ● Knihovna Dolní Újezd, knihovnice Jaroslava Bisová (Pardubický kraj, okres Svitavy), ● Místní knihovna Hodice, knihovnice Ivana Kalinová (Kraj Vysočina, okres Jihlava), ● Obecní knihovna Hroznětín, knihovnice Vendula Zábelová (Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary), ● Obecní knihovna Kratonohy, knihovnice Pavlína Jílková (Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové), ● Obecní knihovna Osek, knihovnice Václava Štemberková (Jihočeský kraj, okres Písek), ● Obecní knihovna Petrovice, knihovnice Hana Šebelová (Jihomoravský kraj, okres Blansko), ● Obecní knihovna v Ratiboři, knihovnice Michaela Jakubíková (Zlínský kraj, okres Vsetín), ● Středisková knihovna Stupno, Břasy, knihovnice Jaroslava Kiršová (Plzeňský kraj, okres Rokycany), ● Místní knihovna Troubky, knihovnice Hana Obrtelová (Olomoucký kraj, okres Přerov).

Knihovna roku 2013 kategorie Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu (70 000 Kč a diplom) získala Městská knihovna Litvínov za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny.

Objekt Městské knihovny Litvínov byl v letech 2009–2011 kompletně zrekonstruován a rozšířen. Z prostředků Strukturálních fondů EU byl podpořen projekt Komunitní knihovna Litvínov. Poprvé tak byla postavena budova určená přímo pro provoz knihovny. Díky novým prostorám se rozšířily knihovnické, informační, vzdělávací, komunitní a kulturní služby pro občany Litvínova. Knihovna je pojata hravě ve stylu Člověče, nezlob se: informační průvodce tvoří velké figurky, doplňující názvy jednotlivých oddělení. Novou službu představuje dětská herna, která je využívána k informačně vzdělávacím lekcím pro všechny typy škol a poté pro volnočasové aktivity dětí. Součástí herny je pracovní zóna, kde jsou pořádány soutěže a tvořivé dílny pro děti. Při dětském oddělení vznikl i ekologický klub dětí Rangers Litvínov, pro mládež od třinácti let pak vznikl klub Teenzone. Knihovna připravuje rovněž program pro handicapované děti ze speciální školy. V neposlední řadě se rozšířila nabídka zájmového vzdělávání pro veřejnost, zahrnující mj. univerzitu volného času a další kurzy.

Kontakt: http://www.knihovna-litvinov.cz/

DIPLOM A ČESTNÉ UZNÁNÍ v Kategorii Informační počin obdržela:

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny.

Kontakt: http://knihovna.ujep.cz

Na ocenění byly dále nominovány:

Městská knihovna Dobříš za výstavbu nového oddělení pro děti a mládež a realizaci projektu Knihovna – místo pro každého,

Knihovna Chrášťany za rekonstrukci a revitalizaci knihovny s širokou nabídkou služeb na internetu,

Městská knihovna Havířov za zpřístupnění nových zrekonstruovaných prostor a nabídku nových služeb,

Městská knihovna Český Těšín za projekty k podpoře čtenářství dospívající mládeže a posilování občanské vzájemnosti a mezinárodních vztahů,

Slezské zemské muzeum – knihovna za rekonstrukci Janottovy vily a její přeměnu v moderní knihovnu,

Regionální knihovna Karviná za kulturní a vzdělávací aktivity,

Městská knihovna v Praze za úplnou prostupnost služeb,

Knihovnice Šárka Ondrušková za přípravu, organizaci a vedení pěších výletů, tzv. naučných stezek, za poznáváním pamětihodností v okolí obce Jinačovice.

MĚSTSKÁ Knihovna roku 2013

Městskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové. S diplomem obdržela i částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a. s.

Knihovna města Hradce Králové je zřízena Statutárním městem Hradec Králové. Byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Široké spektrum knihovnických a informačních služeb nabízí návštěvníkům v hlavní budově a v jedenácti pobočkách. Její prostory jsou volně dostupné všem registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Knihovna patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám ve své velikostní kategorii. V březnu letošního roku byla otevřena nová ústřední budova knihovny s názvem Centrum celoživotního vzdělávání. Rekonstrukce objektu bývalé továrny Vertex a její vybavení bylo financováno z evropské dotace. Nová ústřední budova nyní nabízí 5500 m2 plochy pro čtenáře i pracovníky knihovny. Veřejnosti je k dispozici 25 000 svazků ve volném výběru, specializované hudební oddělení s největší sbírkou CD a not v republice, referenční centrum a Informační středisko Europe Direct, nové dětské oddělení s bohatým programem pro malé i větší čtenáře, zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Pro doplňkové služby a akce slouží víceúčelový sál/galerie s kapacitou kolem 160 míst a dva menší přednáškové sálky pro přibližně 30 posluchačů. K dispozici je též literární kavárna, terasa se zahradou a letní čítárnou a další výstavní prostory ve foyer v prvním patře. Knihovna změnila svůj vizuální styl a nabídla skutečně bohatou nabídku různých typů programů – výstavy, přednášky, semináře, workshopy, koncerty, hry, soutěže a exkurze pro různé cílové skupiny.

Kontakt: http://www.knihovnahk.cz/

Vyhodnocení soutěže MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU probíhá ve dvou kolech. V prvním jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem je posuzováno 16 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Letos se do soutěže přihlásilo 32 městských knihoven. Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst podle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily níže uvedené knihovny, které ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná komise. Na místě se především zaměřila na společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny – exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

do 5000 obyv., Městská knihovna Nová Včelnice (Jihočeský kraj);

do 10 000 obyv., Městská knihovna Sedlčany (Středočeský kraj);

do 20 000 obyv., Městská knihovna Ostrov (Karlovarský kraj);

do 40 000 obyv., Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina);

nad 40 000 obyv., Knihovna města Hradce Králové (Královéhradecký kraj).

Zvláštní ocenění

Městská knihovna v Novém Městě nad Metují půjčila každému obyvateli města v průměru devět knih. Od firmy LSE Integration získala BIBLIOBOX (http://www.bibliobox.eu/cz), tj. zvláštní schránku umístěnou mimo budovu knihovny, která umožňuje vracení vypůjčených knih nezávisle na provozní době.

Kontakthttp://www.knihovnanm.cz/

Více informací o pravidlech a výsledcích soutěže najdete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku-2013/.

S využitím tiskových materiálů zpracovala OLGA VAŠKOVÁ

Foto Eva Hodíková


Diskuze ke článku "KNIHOVNICKÁ OCENĚNÍ LETOŠNÍHO ROKU"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2