Knihovny současnosti 2013 hostila Olomouc…

…a je docela možné, že ne naposledy. Při jednání v závěrečné sekci totiž padl návrh, že bychom se mohli v této metropoli sejít i v roce 2014. Ale to už bude samozřejmě záležet na letošních spolupořadatelích, protože příprava naší největší knihovnické konference není určitě nic jednoduchého.

Konference Knihovny současnosti se konala po jednadvacáté a konkrétním místem setkání se stal areál Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se ve dnech 10.–12. září odehrával odborný program, ale také slavnostní raut či ubytování účastníků. Z organizačního hlediska vše probíhalo velmi přívětivě, neboť s každým případným problémem jsme se mohli obrátit na pečlivě „označené“ kolegyně, které měly hladký průběh konference na starosti.

Nic tedy nebránilo započetí prvního jednacího dne, ve kterém je program pro všechny účastníky společný. Zahájila jej Ing. Lea Prchalová, předsedkyně SDRUK ČR, a poté ještě následovalo již tradiční udílení Medailí Z. V. Tobolky. Přehled letošních oceněných vám nabízíme v dalším sa­mostatném příspěvku.

Stává se také pravidlem, že jsou na konferenci zváni zahraniční hosté. Letos jsme si tak mohli poslechnout zkušenosti ze třech zemí – Němec­ka, Velké Británie a Finska. Judith Gregor hovořila „o dlouhé cestě“, kterou museli ujít ve Stuttgartu a v jejímž cíli čekala na uživatele nová městská knihovna na Mailander Platz. Jedná se o živé kulturní centrum sloužící jako místo setkávaní pro všechny společenské skupiny obyvatel. Koncep­ce knihovny je postavena na využití nejmodernějších technologií a stále přitahuje pozornost návš­těvníků z celého světa.

Simon May, manažer knihovních služeb v South-on-Sea, zasadil nové vize pro knihovnictví do kontextu situace v britských knihovnách. Jeden z jeho zajímavých závěrů zní, že „navzdory všem změnám v technologiích zůstává role a místo knihovny ve společnosti a v našich životech konstantní“. Finská inspirace v podání Maiji Berndtson, emeritní ředitelky městské knihovny v Helsinkách, byla téměř bezedná. Hovořila mimo jiné o progresivních strategiích pro knihovny a troufám si tvrdit, že svým projevem zaujala nejvíce posluchačů. Na druhý den ještě M. Berndtson připravila pro zájemce workshop.

Knihovna je služba – tak zněl název jedné ze sekcí, do kterých je pravidelně rozdělen program následujícího dne. Okolo služeb se ale v podstatě točily i další bloky – Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven, Komunitní role knihoven, Práce s dětmi a mládeží. Redakce Čtenáře měla v letošním roce na konferenci trochu zvláštní postavení. Podílela se totiž na přípravě sborníku, a tak jsem mohla předem alespoň tušit, co bude obsahem jednotlivých prezentací. Příspěvky jsou přesto často koncipovány trochu jinak než samotný přednes, a proto doporučuji prostudování sborníku všem, kdo si chtějí ještě i po skončení konference rozšiřovat obzory. Žhavým tématem byla opět spolupráce knihoven a po několikáté došlo na slova dr. Víta Richtera, který ji označil za nejtěžší knihovnickou disciplínu. Zajímavé byly zkušenosti ze získávání zpětných vazeb od uživatelů, ať již v podobě anket, knih přání a stížností či mystery shoppingu.

Poslední jmenované metodě byl věnován příspěvek v závěrečném dni olomouckého setkání. Ten patřil převážně představení aktuálního stavu řešení Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015. Garanti několika dílčích priorit referovali o výsledcích pracovních skupin, které se jimi zabývají. Došlo také na odhalení výsledků výzku­mu čtenářů a čtení v České republice, který proběhl v letošním roce. Jelikož se jedná o průzkum opakovaný, s jehož výstupy vás pravidelně seznamujeme, nebude tomu ani tentokrát jinak, a na příspěvek se můžete těšit v některém z dalších čísel Čtenáře. Hodnotě knihovnických služeb z pohledu uživatelů se věnoval dr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Pozornost byla zacílena také na projekt Národní digitální knihovny, a program byl podle mého názoru atraktivní až do poslední přednášky.

Rada Sdružení knihoven a Ústřední knihovnic­ká rada připravily pro účastníky letošní konference Knihovny současnosti pestrou směsici příspěvků a témat, která reflektovala trendy a výz­vy, jež před knihovnami vyvstávají poměrně rychlým tempem, ale i v dlouhodobější perspektivě. Sešli jsme se v Olomouci, krásném městě, které je pro svou atmosféru vyhledávaným střediskem mnoha akcí či festivalů. Spolu s důstojným zázemím byla celá konference velmi příjemným zážitkem, ze kterého si do Čtenáře vždy vozíme mnoho dalších námětů. Věřím, že stejně tak i ostatní účastníci do svých knihoven…

Jednotlivé prezentace přednášejících i zmiňovaný sborník naleznete na stránkách www.sdruk.cz v příslušné sekci. Brzy tam také jistě přibude fotogalerie, ze které přinášíme malou ochutnávku.

LENKA ŠIMKOVÁ ctenar@svkkl.cz

Místem jednání byla Právnická fakulta UP v Olomouci; S organizačními záležitostmi pomáhaly milé kolegyně

Účastníci si mohli prohlédnout také nabídku předmětů NK ČR

Přednáška Judith Gregor; Energická Maija Berndtson

Simon May z Velké Británie; Zahájení konference

Medaile Z. V. Tobolky byly připraveny k předání

Foto: David Prošvic


Diskuze ke článku "Knihovny současnosti 2013 hostila Olomouc…"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2