NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BACHTURINA, T. A. Eduard Rubenovič Sukiasjan : bibliografičeskij ukazateľ. [Eduard Rubenovič Sukiasjan : bibliografický soupis.] Moskva: Paškov dom, 2012. 170 s. Dejateli otečestvennogo biblio­tekovedenija i bibliografovedenija.

ISBN 978-5-7510-0541-2

Krb 9.591/B

BIX 2013 : der Bibliotheksindex : ein Sonderheft von B.I.T. online / Red. Kathrin Hartmann, Shirley McLeod ; in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksverband. [Ukazatel výkonnosti knihoven 2013. Zvláštní číslo časopisu B.I.T. online.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2013. 60 s. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. B.I.T. online ; Sonderheft 2013.

Kfe 9.586/B

CARPENTER, Julie. Project management in libraries, archives and museums : working with government and other external partners. ˙[Projektový management v knihovnách, archivech a muzeích. Práce s vládními a dalšími externími partnery.] Oxford: Chandos, 2011. xvii, 207 s. : il., grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-566-4

Kf 39.529

KÖNIG, Jason, Katerina OIKONOMOPOULOU, Greg WOOLF, ed. Ancient libraries. [Starověké knihovny.] Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. xx, 479 s. : il.

ISBN 978-1-107-01256-1

Kdb 39.553

MARKLESS, Sharon, David STREATFIELD. Evaluating the impact of your library. 2nd ed. [Hodnocení vlivu tvé knihovny.] London: Facet, 2013. XVIII, 253 s. : il., tabulky.

ISBN 978-1-85604-812-5

Kf 39.522

Automatizace knihovnické a informační činnosti

DIZDAR, Senada. Od podatka do metapodatka. [Od dat k metadatům.] Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011. 376 s. : tabulky. Stručna bibliotečka literatura.

ISBN 978-9958-500-56-5

Kfe 39.560

LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v práv­ní praxi. Praha: Leges, 2013. 255 s. : il. Praktik.

ISBN 978-80-87576-41-0

Abdf 39.511

Organizace knihovních fondů

BROWN, Adrian. Practical digital preservation : a how-to guide for organizations of any size. [Praktická digitální ochrana. Příručka pro organizaci libovolné velikosti.] London: Facet, 2013. xvi, 336 s.

ISBN 978-1-85604-755-5

Ol 39.555

KLUKOWSKI, Bogdan. E-booki w kraju i na świe­cie : poradnik. [Elektronické knihy v zemi a ve světě. Průvodce.] Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. 79 s. : tabulky. Biblio­teczka Poradnika Bibliotekarza, nr. 18.

ISBN 978-83-61464-51-8

Oaagb 39.539

SHIRI, Ali. Powering search : the role of thesauri in new information environments. [Účinné vyhledávání. Úloha tezaurů v novém informačním prostředí.] Medford: Information Today, 2012. xv, 200 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-57387-454-0

Ofc 39.546

SINGER, Carol A. Fundamentals of managing reference collections. [Základy řízení referenčních sbírek.] London: Facet, 2012. xii, 167 s.

ISBN 978-1-85604-831-6

Oaa 39.521

Sítě knihoven

BANDY, Margaret Moylan and Rosalind Farnam DUDDEN, ed. The Medical Library Association guide to managing health care libraries. [Průvodce ke správě knihoven zdravotní péče Lékařské knihovnické asociace.] New York: Neal-Schuman, 2011. xxiii, 424 s. : il., tabulky + 1 CD-ROM. Medical Library Association guides.

ISBN 978-1-55570-734-7

Tdc 39.547

BOLDAN, Kamil a Jindřich MAREK. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 358 s. : il., faksim.

ISBN 978-90-7050-618-9

Tr 39.534

The European library : 2012 annual report & accounts. [Evropská knihovna. Výroční zpráva a rozpočet 2012.] Hague: National library of the Netherlands, 2013. 35 s. : il., tabulky.

Ts 9.574/B

Služby knihoven

AMAR, Muriel et Véronique MESGUICH. Biblio­thèques 2.0 à l’heure des médias sociaux. [Knihov­ny 2.0 v době sociálních médií.] Paris: Electre, 2012. 217 s. : il. Bibliothèques.

ISBN 978-2-7654-1340-0

Se 39.487

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2