Konference Kniha v(e) 21. století – historický exkurz

MILADA PÍSKOVÁ milada.piskova@fpf.slu.cz

V roce 2003 došlo na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě k re­organizaci studia knihovnictví. Na Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) se utvořilo oddělení knihovnictví, které preferovalo tradič­ní knihovnické disciplíny se zohledněním nových informatických trendů. Oddělení knihovnictví na Ústavu informatiky kladlo větší důraz na vývoj elektronické knihy a jejího technického zázemí.

Nové vedení oddělení knihovnictví ÚBK vytvořilo koncepci pevnějšího propojení knihovnické teorie a praxe, a to prostřednictvím mezinárodních konferencí, knihovnického klubu a Let­ní knihovnické školy. Konference Kniha v 21. století měla být prostorem pro tříbení názorů na současné perspektivy tzv. tradiční knihy a nové formy knihy elektronické. Již během prvních let se ukázalo, že po počátečních radikálních příspěvcích o „jediné možné podobě moderní knihy“ se situace vyvíjí přece jen trochu jinak a že klasická kodexová kniha má a bude mít v knihovně a u čtenářů své místo. Dalším rysem opavské konference bylo propojení problematiky knihovnictví a literatury s vědomím, že literární tvorba je jedním z jejích základů.

Prvních pět setkání se konalo každoročně v prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakul­ty Slezské univerzity v Opavě (Masarykova 37) v měsíci únoru. Z původně zamýšleného jednodenního semináře se vyvinula dvoudenní akce na mezinárodní úrovni. Každý rok do Opavy přijížděli knihovníci a literáti z celé České repub­liky, ze Slovenska a Polska, průměrný počet účastníků se pohyboval kolem sedmdesáti. Od druhého ročníku byla zorganizována také studentská sekce, která dávala možnost studentům Slezské univerzity, aby se aktivně zapojili a získávali cenné zkušenosti pro budoucí praxi.

Konference a její doprovodné akce (koncerty, divadelní produkce, klubové debaty) byly příležitostí k navazování nových kontaktů a spolupráce, k upevňování vazeb univerzitního pracoviště a veřejných i vědeckých knihoven. Jejími pravidelnými účastníky byli zástupci Národní knihovny v Praze (Mgr. Zlata Houšková a PhDr. Vít Richter) a Slovenské národní knihovny v Martině (Mgr. Igor Zmeták).

Vždy byli přítomni pracovníci vědeckých knihoven v České republice, pravidelně se sem vraceli knihovníci z veřejných knihoven z Moravy i Čech. Ze zahraničních pracovišť přijížděli knihovníci, pedagogové, literáti a vědečtí pracovníci např. z Bratislavy, Banské Bystrice, Prešova, Ružomberka, Trnavy, z Toruně, Čenstochové, Poznaně, Opole, Katovic aj. Zastoupeny zde byly také všechny univerzitní knihovnické katedry z Čech a ze Slovenska (UK Praha, MU Brno, UK Bratislava, PU Prešov ad.).

Od druhého ročníku konference se na její organizaci podílel SKIP Severomoravského a Olomouckého kraje. Z každého setkání byl vydán sborník, z prvního ročníku formou knižní publikace. Předcházela mu elektronická podoba, ve které jsou příspěvky vydávány i v následujících letech (viz http://www.fpf. slu.cz/ustavy/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/konference-kniha-v-21-stoleti). Po jeho prvním obecném názvu (Kniha v 21. století) se dalším, stejně jako celé akci, dostalo konkrétnějšího pojmenování, které naplánovali účastníci vždy v závěru při hodnocení proběhlé konference. Například Kniha a knihovny v estetické a etické výchově (2005), Percepce textů, výchova čtenářů – ano, či ne? (2006), Klasická kniha vedle jiných informačních zdrojů (2007), Knihov-na učící se (2008).

V dalším období, kdy se změnilo vedení oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU, a s ním i organizátoři konference, byla dána větší příležitost studentům při její realizaci. Od šestého ročníku byl pozměněn název na Kniha ve 21. století, a konference se stala součástí učebních plánů oboru Knihovnictví. Nadále je vydáván sborník, v programu byl vyčleněn větší prostor pro problematiku elektronické knihy, ale najdeme zde i tematiku četby a čtenářství v kon­textu současného vzdělávání a společnosti (Společnost a četba, 2009) aj.

Opavská knihovnická konference se blíží k dovršení prvního desetiletí. Za tu dobu se stala vyhledávaným místem pro setkávání knihovníků a studentů knihovnictví a vytvořila v Opavě jednu z příjemných tradic ve vědeckém a společenském životě. Další ročník se neuskuteční v letošním roce, ale je naplánován na rok 2014.


Diskuze ke článku "Konference Kniha v(e) 21. století – historický exkurz"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2