NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

ALLAN, David. A nation of readers : the lending library in Georgian England.[Národ čtenářů. Půjčovny knih v georgiánské Anglii [18. a 19. stol.]] London: British Library, 2008. xiii, 281 s. : il., tabulky.

ISBN 978-0-7123-4967-3

Kdb 38.987

CIECHORSKI, Jan. Ustawa o bibliotekach – komen­tarz. [Zákon o knihovnách – komentář.] Warsza­wa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. 193 s. : tabulky. Propozycje i materiáły, 85.

ISBN 978-83-61464-93-8

Kib 39.385

Desáté výročí založení Asociace knihoven vysokých škol ČR. Praha: Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2012. [54] s. : il.

Kp 9.508/B

Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Band 64, 2011/2012 / herausgegeben vom Verein Deutscher Bibliothekare. [Ročenka německých knihoven. Sv. 64, 2011/2012.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2011. 582 s.

ISBN 978-3-447-06505-4

Kc 39.244

TELLA, Adeyinka, Abdulwahab O. ISSA. Library and information science in developing countries : contemporary issues. [Knihovna a informační vě­da v rozvojových zemích. Současné problémy.] Hershey: IGI Global, 2012. xxvii, 364 s. : il., tabulky.

ISBN 978-1-61350-335-5

Kfe 39.236

UMSTÄTTER, Walther. Lehrbuch des Bibliotheksmanagements. [Učebnice knihovnického managementu.] Stuttgart: Hiersemann, 2011. xvi, 257 s. : il., grafy.

ISBN 978-3-7772-1100-8

Kf 39.241

Automatizace knihovnické a informační činnosti

LINCKELS, Serge, Christoph MEINEL. E-librarian service : user-friendly semantic search in digital libraries. [Elektronické knihovní služby. Uživatelsky příjemné sémantické vyhledávání v digitálních knihovnách.] Berlin: Springer, 2011. xv, 212 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-3-642-17742-2

Sdg 39.226

WHITE, Martin Scott. The intranet management handbook. [Příručka řízení intranetu.] London: Facet, 2011. 233 s. : grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-734-0

Abcb 39.282

www.knihovna.cz : tvořte, inovujte, sdílejte, … / Kabinet informačních studií a knihovnictví MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, [2012?] 1 soubor (8 letáků) : il.

Sdg 9.503/B

Sítě knihoven

MESSNER, Patricia A., Brenda S. COPELAND. School library management : just the basics. [Řízení školní knihovny. Základy.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. : il., fot.

ISBN 978-1-59884-834-2

Tf 39.174

PRENTICE, Ann E. Public libraries in the 21st century. [Veřejné knihovny v 21. století.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. viii, 222 s. : grafy. Library and information science text series.

ISBN 978-1-59158-854-2

Te 39.263

INFORMATIKA

BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. 357 s. : il., grafy, tabulky. Management v informační společnosti.

ISBN 978-80-247-4153-6

If 39.197

DUFF, Alistair. A normative theory of the information society. [Normativní teorie informační spo-lečnosti.] New York: Routledge, 2012. ix, 157 s. Rout­ledge research in information technology and society, 13.

ISBN 978-0-415-95571-3

Id 38.356

MUSÍLEK, Michal. Kapitoly z dějin informatiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 193 s. : il., portréty, faksim.

ISBN 978-80-7435-129-7

Zd 39.156

VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010.  433 s. : il., tabulky.

ISBN 978-80-7357-520-5

Oaa 39.270

WELLER, Toni, ed. Information history in the modern Word : histories of the information age. [Dějiny informací v moderním světě. Dějiny informačního věku.] Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 211 s. : il., grafy.

ISBN 978-0-230-23737-7

Ifb 39.283

KNIHOVĚDA

CLEMENS, Raymon, Timothy GRAHAM. Introduction to manuskript studies. [Úvod do studia rukopisů.] Ithaca: Cornell University Press, 2007. xvi, 301 s. : il., tabulky.

ISBN 978-0-8014-8708-8

Xaa 39.234

Magnesia Litera 2012 : nejlepší české knihy roku. Praha: PP production, 2012. 36 s. : il.

Xa 9.451/B


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2