Jak si váží knihovníků a jejich práce v Královéhradeckém kraji?

LADISLAVA ZEMÁNKOVÁ ladislava.zemankova@nkp.cz

I v Královéhradeckém kraji je úcta k prá­ci knihovníků již několik let projevována oficiálně a především slavnostně. V říjnu 2012 to bylo v pořadí již čtvrté slavnostní Setkání knihovníků a knihovnic a všech přá­tel krásného slova v prostorách Studij­ní a vědecké knihovny v Hradci Králo­vé. Spolu s vědeckou knihovnou ho pořádají Regionální výbor SKIP východních Čech a Spolek přátel krásného slo­va, o. s. Je na něm udělován titul Kni­hovník/knihovnice roku Královéhradec­kého kraje a toto vyhlašování probíhá pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje za finanční pod­pory jak Královéhradeckého kraje, tak i Města Hradce Králové.

Titul je udělován knihovnicím/knihovníkům z profesionálních a neprofesionálních knihoven, kteří mají za sebou dlouholeté úspěšné působení v oboru nebo mimořádně aktivní a inspirativní přístup ke knihovnické práci. Nominované na setkání doprovázejí starostové obcí, nebo jiní volení zástupci. Vyznamenání s sebou přináší i prestižní moment, neboť úspěch pracovníka knihovny do značné míry závisí i na finanční a společenské podpoře zřizovatele. A co je hřejivé, na tuto slavnost přicházejí i nejbližší oceňovaných  – manželé, děti nebo vnuci, kteří je dlouhodobě v jejich aktivitách podporují a pomáhají jim.

Vyznamenávání knihovnic a knihovníků doplňuje i kulturní program. Naposledy to byla autorská čtení mladých regionálních básníků a prozaiků, beseda s Vladimírem Fuxem, dramatikem, překladatelem a básníkem, známým i svým působením ve Večerním Brnu, pokřtěna byla publikace SVK Hradec Králové Knihovnické rozhovory a na závěr proběhla vernisáž výstavy České veřejné knihovny včera, dnes a …

Vraťme se ale především k vyznamenaným, jimž byl večer věnován:

V kategorii Profesionální knihovny obdržela titul Knihovnice Královéhradeckého kraje 2012 paní Zdeňka Pfeifrová Městské knihovny v No­vém Městě nad Metují. Na Náchodsku působila více než 40 let. Roky v náchodské knihovně, profesionalizace knihovny v Meziměstí a násled­ně pak v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují. Hluboká znalost literární historie Náchodska, vysoká knihovnická odbornost a dlouholeté úsilí o získání větších a důstojnějších prostor pro čtenáře vyvrcholilo zrekonstruováním budovy bývalé městské spořitelny (postavena 1929). Ostatně, podívejte se sami (nejen na fotogalerii na http://www.knihovnanm.cz/index.php/foto-budovy).

Také paní Jaroslava Vítová z Knihovny Egona Hostovského v Hronově si svým celoživotním nasazením a stále novými a novými nápady jak zpestřit nabídku služeb čtenářům, především dětem, titul jednoznačně zaslouží. A neorientovat se v regionální historii a neznat detailně literáty spjaté s Hronovem a okolím? To by ani hronovská knihovnice nemohla! Vedle toho byla paní Vítová iniciátorkou úspěšně se rozvíjejících vzta­hů s partnerskou polskou knihovnou v Kudowě Zdroji. Obě knihovny tak v rámci společného projektu získaly finanční podporu Evropské unie na rekonstrukci knihoven a podporu kontaktů Čechů a Poláků. Nechte se inspirovat (http://www.knihovnahronov.cz/) aktivitami, za nimiž sto­jí vyznamenaná kolegyně.

V kategorii Neprofesionální knihovny obdr­želo vyznamenání pět knihovníků, přesněji jeden knihovník a čtyři knihovnice. Ve všech případech za výrazně úspěšné služby knihoven a jejich nenahraditelnou aktivující i tmelící funkci v životě obce. Za to patří dík, uznání a obdiv především knihovníkům. Ti to vše vykonávají v podstatě na dobrovolné bázi jako koníčka a poslání. Někteří slouží svým čtenářům již od „nepaměti“, jiní po několika málo letech zcela změnili význam knihovny v očích občanů a zvýšili zájem o ni.

Paní Helena Pavlíková je knihovnicí v Obecní knihovně v Žíželevsi, v obci s pouhou stovkou obyvatel (okres Hradec Králové). V obci jako knihovnice a iniciátor společenského života působí již 20 let. Za tuto dobu uspořádala bezpočet akcí – počínaje besedami přes autorská čtení, výstavy až po jarmarky a další. Knihovna má velmi originální webovou stránku (http://zizeleves.unas.cz/index.html), již paní Pavlíková průběžně aktua­lizuje. Čtenářům i nečtenářům zveřejnila jednoduchý elektronický katalog, po celou dobu svého knihovnického působení si doplňuje odborné znalosti a spolupracuje s kolegy z jiných knihoven. To vše je výsledkem celkového zaujetí knihovnickou prací, za kterou obdržela ocenění.

Pan Zdeněk Prchal Místní knihovny Lukavec u Hořic (okres Jičín) je knihovníkem již 38 let. Původním povoláním učitel, pěstuje sborový zpěv, okrasné zahrady… Je spisovatelem a znalcem regionu a snad všeho zajímavého, co v něm lze nalézt. Napsal několik knih o K. V. Rai­sovi, zajímá ho historie města Lázně Bělohrad a aktivně přispívá do časopisů Pod ZvičinouBělohradské listy. Při takové kumulaci zájmů, při schopnosti citlivého jednání s lidmi, rytířském vystupování je pan Prchal vpravdě ideální osobou pro funkci knihovníka. Knihovníka, který dovede doporučit a pomoci vybrat každému jeho knihu, podpořit vztah člověka k místu, kultuře a umění. A to je dnes opravdu vzácnost!

Paní Libuše Kyralová je knihovnicí Obecní knihovny v Šonově (okres Náchod). Obec má 300 obyvatel a paní Kyralová za poměrně krátkou dobu dovedla knihovně získat mnoho příz­nivců a pravidelných návštěvníků. V pěkném prostředí (od roku 2007 v budově obecního úřa­du) pořádá mnoho zajímavých akcí pro děti i dospě­lé. Čtenáři a návštěvníci knihovny si mohou vybrat z 1000 knih, využívat internet, účastnit se některé ze soutěží či celé řady jiných akcí. Paní knihovnice aktivně podporuje čtenářství u dětí a systematicky prosazuje čtení rodičů dětem. Jak nápadité, zajímavé a pro občany přitažlivé i stmelující je působení paní Kyralové, oceňuje nejen starosta Šonova a samotní obyvatelé, ale můžete to posoudit sami. Nahlédněte na webovou stránku knihovny (http://knihovnasonovubroumova.webk.cz) a uvidíte, že titul si plně zasloužila.

Obecní knihovně v Javornici (okres Rychnov nad Kněžnou) působí již 19 let paní Jarmila Matyková, nejdříve jako výpomoc a později samostatně. Obec má zhruba 900 obyvatel. S ohledem na to, že v místě funguje vedle mateřské školy i základní škola, by se dalo usuzovat, že aktivity jsou zaměřené především na tuto věkovou skupinu. Ale není tomu tak. Paní Matyková se stejně intenzivně zaměřuje i na dospělé. I pro nejstarší a často nepohyblivé čtenáře zná řešení – donášku knih do domu. Vedle vlastního knihovního fondu je nabídka pravidelně rozšiřována knihami z Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou. Paní knihovnice se soustředila na zavedení úplné automatizace do knihovny.

Občané Malých Svatoňovic v okrese Trutnov mají svou knihovnu v prostorách kulturního klubu. Od roku 2007 je knihovnicí paní Hana Kozúbková. S její osobou je spojeno i mnoho nového v knihovně a službách: moderní interiér, webová stránka knihovny, napojení knihovny na regionální automatizovaný systém. Činnost knihovny je do jisté míry ovlivněna velikostí obce, má 1500 obyvatel, a i tím, že Svatoňovice jsou rodištěm Karla Čapka. Vedle tohoto významného faktu mapuje Městské muzeum historii bývalého hornického městečka (první zmínky pocházejí z období kolem roku 1887). Knihovna se proto spoluúčastní pořádání všech významných aktivit, mezi nejvýznamnější patří např. literární festival Studánecká Čapkiana. Paní Koz­úbková se, kromě obvyklých knihovnických služeb, intenzivně věnuje dětským čtenářům, mezi nejúspěšnější akce patří setkání se čtenáři Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší, výtvarné dílny apod. Titul Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2012 si nesporně zasloužila.

Při každoročním slavnostním vyhlašování Knihovníků Královéhradeckého kraje je gratulováno i kolegyním a kolegům, kteří obdrželi jiná vyznamenání nebo si úspěšně vedli i v soutěži Knihovna roku a v krajském kole Vesnice roku. V roce 2012 byla na cenu Ministerstva kultury Knihovna roku 2012 nominována za Královéhradecký kraj Obecní knihovna v Batňovicích s knihovnicí Markétou Tučkovou. V roce 2012 získala Cenu hejtmana Místní knihovna Vrbi­ce, okres Jičín.

Již čtvrtý ročník slavnostního setkání nejlepších knihovníků a knihovnic Královéhradeckého kra­je a jejich vyznamenání je jedním z nejdůležitějších projevů úcty k dobré knihovnické práci i poděkování starostům obcí, jimž služby knihoven pro občany leží na srdci, a vytvářejí pro to finanční i hmotné podmínky.Diskuze ke článku "Jak si váží knihovníků a jejich práce v Královéhradeckém kraji?"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2