NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BERTRAND, Anne-Marie. Les bibliothèques. 4. éd. [Knihovny.] Paris: Découverte, 2011. 126 s. Repè­res, num. 247.

ISBN 978-2-7071-6987-7

Kfe 39.391

BIX 2012 : der Bibliotheksindex : ein Sonderheft von B.I.T. online / Herausgeber Christoph-Hubert Schütte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksverband. [Ukazatele výkonnosti knihoven 2012. Zvláštní číslo časopisu B.I.T. online.] Wiesbaden: Dinges&Frick, 2012. 60 s. : il., grafy, mapy, tabulky.

Kfe 9.477/B

International standard  ISO 11620 – Information and documentation – Library performance indicators / International Organization for Standardization. 2nd ed. [Mezinárodní norma ISO 11620 – Informace a dokumentace – Ukazatele výkonnosti knihoven.] Geneva: International Organization for Standardization, 2008. vi, 86 s.

Kk 39.380

JERRARD, Jane, Nancy BOLT, and Karen STRE­GE. Privatizing libraries. [Privatizace knihoven.] Chicago: American Library Association, 2012. 56 s. : tabulky. ALA Editions. Special Reports.

ISBN 978-0-8389-1154-9

Kfca 39.258

LIDMAN, Tomas. Libraries and archives : a comparative study. [Knihovny a archivy. Srovnávací studie.] Oxford: Chandos, 2012. xvi, 123 s. : il. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-642-5

Kf 39.435

Standard pro dobrou knihovnu : metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Praha: Národní knihovna České republiky, 2012. 11 s. : barev. il.

ISBN 978-80-7050-616-5

Kk 9.538/B

Organizace knihovních fondů

Archiving 2012 : preservation strategies and imaging technologies for cultural heritage institutions and memory organizations : final program and proceedings / general chairs: Mogens Koch, Jonas Palm. [Archivace 2012 : zachování strategií a zo­brazovacích technologií pro paměťové instituce. Závěrečný program a materiály z konference.]

Springfield: Society for Imaging Science and Technology, 2012. vi, 276 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-0-89208-300-8, ISSN 2161-8798

Oaag 39.379

SANCHEZ, Elaine R., ed. Conversations with catalogers in the 21st century. [Konverzace s katalogizátory v 21. století.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. xii, 283 s. : il., grafy, tabulky. Li­braries Unlimited library management collections.

ISBN 978-1-59884-702-4

Od 39.265

Sítě knihoven

Biblioteca Antiqua 2012 : sborník z 21. konference, 7.–8. listopadu 2012, Olomouc / editoři Rostislav Krušinský, Tereza Vintrová. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci ; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2012. 259 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-7053-298-0 (Vědecká knihovna v Olomouci)

ISBN 978-80-86249-66-7 (Sdružení knihoven České republiky)

Ti 39.411

GONDOVÁ, Zdenka. Historický knižničný fond Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Ban­skej Bystrici : bibliografický súpis. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 115 s. : barev. il., faksim.

ISBN 978-80-557-0382-4

Tb 9.532/B

HOMOLOVÁ, Ľudmila. Sprievodca historickým knižničným fondom Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 47 s. : barev. il., faksim.

ISBN 978-80-557-0383-1

Tb 9.533/B

Služby knihoven

ROBERTS, Ann, Stephanie G. BAUMAN. Crash course in service for seniors. [Rychlokurz služeb pro seniory.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 154 s. Crash course.

ISBN 978-1-61069-079-9

Sbd 39.264

ŠEDIVÝ, Marek, Olga MEDLÍKOVÁ. Public rela­tions, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2012. 138 s. Management.

ISBN 978-80-247-4040-9

Zd 39.409

WEIBLE, Cherié, Karen L. JANKE, eds. Interlibrary loan practice handbook. [Příručka mezi­knihov­ních výpůjčních služeb.] Chicago: American Library Association, 2011. x, 131 s.

ISBN 978-0-8389-1081-8

Sab 39.177

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2