Spuštění portálu Osobnostiregionu.cz se blíží

MICHAL DENÁR michal.denar@ceska-trebova.cz

Hlavní strana portáluMěstská knihovna Česká Třebová se již několik let snaží aktivně vytvářet databázi lidí osudem spřízněných s regionem. V minulém roce jsme se rozhodli přehodnotit přístup k celému projektu. Stávající systém administrace databáze neumožňoval dále zkvalitňovat vytvořené záznamy přidáváním vzájemných vazeb nebo multimediálního obsahu. Zcela nevyhovující se jevila forma prezentace záznamů. Databáze regionálních autorit byla součástí katalogu knihovny, což výrazně komplikovalo přístup k datům. Pokud se někomu podařilo tuto položku v nepřehledném katalogu nalézt, musel k prohledávání využít komplikovaný formulář. Nebylo tedy divu, že zájem o databázi nebyl velký. V minulém roce jsme začali vytvářet vlastní systém, který měl tento stav změnit a nabídnout zájemcům nástroj, který data zpřístupní v graficky příjemném prostředí a umožní zázna­my jednoduše a přehledně procházet.

Výhodou tvorby systému na „zelené louce“ je maximální svoboda při jeho návrhu. Zároveň kaž­dý tvůrce podstupuje riziko, že se zvolená struktura dat časem ukáže jako nedostatečná nebo problematická. Proto jsme nejprve provedli analý­zu několika formátů v oblasti katalogizace autorit. Jako nejzajímavější jsme vyhodnotili ten, kte­rý se používá pro zpracování muzejních autorit.

Protože jsme však chtěli proces tvorby a editace záznamů zjednodušit, došlo k určitým ústupkům. Současně se nám podařilo ponechat formát otevřený pro případ budoucí potřeby rozšíření stávajících polí nebo přidávání dalších. Data jsou v databázi v čisté formě a nemělo by tedy být složité vytvořit exportní filtry nebo XML soubory pro propojení s jinými systémy.

Jak již bylo zmíněno, jedním z nejsilnějších impulzů ke změně byla snaha, co nejvíce zpřístupnit data pro využití širokou veřejností. Chtěli bychom kolem portálu postupně vybudovat ko­mu­­nitu lidí, které regionální historie zajímá. Tento zájem se může projevit dvěma způsoby. Informa­ce lze z databáze získávat, ale také je do ní přidávat. Dnes se mnoho lidí aktivně zajímá o genealogii, takže jim náš portál může pomoci zjistit nové skutečnosti, nebo naopak mohou doplnit zázna­my o výsledky vlastního pátrání.

Nejvíce nás zajímají dvě skupiny: zástupci mla­dé generace (studenti středních a vysokých škol) a senioři. Té první bychom rádi nabídli například inspiraci při odhalování historických událostí, kte­ré mohou využít třeba při tvorbě seminárních pra­cí. Případná nová zjištění pak zpětně mohou obohatit databázi. Protože chceme studenty s naším pro­jektem důkladněji seznámit, oslovili jsme místní gymnázium a jednáme o možných formách spolupráce. Právě připravujeme podkla­dy pro „cover story“, na které jim předvedeme postup při hledání a ověřování informací při tvorbě záznamu. Pro tuto ukázku jsme vybrali několik konkrétních záznamů o letcích RAF, kteří pocházeli z našeho města. Skupina seniorů je naopak pozvolna mizejícím očitým svědkem a potenciálním zdrojem dalších informací. Věříme, že by bylo zajímavé získat a zaznamenat jejich svědectví o průběhu některých událostí, protože za několik let již možná nebude něco takového možné. Byť jsou osobní vzpomínky subjektivním pohledem pamětníka, mo­hou nám předat intenzivní lidskou zkušenost.

Snažíme se také o spolupráci s knihovnami. Nyní se pokoušíme o import dat knihovny v Ústí nad Orlicí. Pokud se vše podaří, bude v databázi přibližně 1500 osob. Velmi rádi bychom také na­vá­zali užší kooperaci s Městským muzeem a Okres­ním archivem. Za velmi důležitý zdroj informací a materiálů považujeme místní amatérské historiky a filantropy.

Velkou pozornost jsme věnovali návrhu rozhraní a ovládání webové aplikace. Usilovali jsme o to, aby i méně zkušený uživatel internetu našel požadované informace. Proto jsme se chtěli vyhnout složitým vyhledávacím formulářům a těžko srozumitelným nebo odborným výrazům. Inspiraci jsme hledali v on-line službách, které široká veřejnost velmi dobře zná a denně je používá. Mezi ně patří e-shopy, informační portály nebo veřejné e-mailové servery.

V režimu jednoduchého vyhledávání je možné hledat podle jména, povolání a oboru, místa a da­ta. V rozšířeném lze pak tyto možnosti vzájemně kombinovat. Při každé změně vyhledávacích parametrů je okamžitě patrné, kolika záznamů se definice týká. Systém tak vede uživatele ke zpře­snění, nebo naopak zobecnění požadavku podle toho, kolik dané nastavení vyhledávacích požadavků nabízí. V místech, kde uživatelé vypisují nějaký text, je integrována funkce našeptávání. To zrychluje zápis a předchází překlepům, které vedou k nerelevantním výsledkům při hledání. Funkci našeptávače využívá také administrátorská část, kde pomáhá například při výběru míst nebo povolání. Aktivně tak zabraňuje tvorbě duplicitních záznamů, které snižují kvalitu databáze. Detail osoby může obsahovat odkazy, fotografie, zvukové soubory a videa. Do budoucna chceme propojit záznamy s naší vznikající digitální knihovnou. Bude-li se osoby týkat nějaký dokument, který bude k dispozici v digitální podobě, bude možné si jej prohlédnout.

V detailním zobrazení systém nabídne také osoby nějakým způsobem související (příbuzní, současníci, členové stejného spolku, spolubojovníci atp.).

Hlavní stránka obsahuje aktivní moduly, v nichž se zobrazují profily podle předem zadaných kritérií. První řada je sestavena z vybraných osobností, které považujeme za zajímavé. Druhá pak ukazuje osoby, jež mají v daném období nějaké výročí. Uvažujeme o tom, že v případě zájmu dalších knihoven bude možné pro ně vytvořit titulní stranu, která bude zobrazovat pouze záznamy dodané touto knihovnou. V současné době jsme schopni importovat data z webového katalogu Clavius, případně z tabulky ve formátu XLS.

Představení projektu veřejnosti plánujeme na konec letošního března a doufáme, že se nám podaří zprovoznit všechny zmíněné funkcionality. Pokud se projekt veřejnosti zalíbí, budeme pokračovat v jeho vývoji a vylepšování. Rychlost a rozsah dalšího vývoje záleží také na tom, v jaké výši se nám podaří zajistit jeho financování.Diskuze ke článku "Spuštění portálu Osobnostiregionu.cz se blíží "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2