Virtuální univerzita třetího věku – zkušenosti z libinské knihovny

MIROSLAVA KUNEŠOVÁ, ALENA HOLÍKOVÁ knihovna.libina@tiscali.cz

Obec Libina se nachází v Olomouckém kraji, je nejníže položenou a zároveň největší obcí šumperského regionu. Písemnými prameny je Libi­na doložena k roku 1348, v současnosti má 3500 obyvatel. Obec je zřizovatelem Místní knihovny, která je umístěna ve Langerově vile z roku 1886 (více viz titul Slavné vily Olomouckého kraje, Praha: Foibos; Olomouc: Muzeum umění: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, 2007).

Do roku 2007 vykonávala knihovna střediskovou funkci, od roku 2008 je pracovištěm s jedním profesionálním pracovníkem a jednou pobočkou v Dolní Libině. I když v naší knihov­ně došlo v posledním období k poklesu výpůjček a čtenářů, snažíme se o to, aby se zde pořádaly kulturní a vzdělávací akce a knihovna se stala společenským centrem obce. A možná se to i daří, protože v roce 2011 jsme získali dvě uznání. První byl Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v Krajském kole soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2011. Olomoucký kraj věnoval finanční ocenění obci Libi­na za nejlepší knihovnu v kraji ve výši 50 000 Kč. Z této částky byly zakoupeny nové knihy a pořízeny knihovní regály. Na základě krajského ocenění navštívila knihovnu komise soutěže Knihovna roku 2011 a Svaz knihovníků a informačních pracovníků udělil Místní knihovně Libina u příležitosti předávání cen Čestné uzná­ní za mimořádné komunitní aktivity a služby seniorům v obci.

VU3V v Libině

K ocenění přispěly služby seniorům, zejména pak Virtuální univerzita třetího věku – VU3V. Ta představuje moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, je didakticky přizpůsobena specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je urče­na především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky Univerzity třetího věku prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit.

Co předcházelo VU3V?

Od roku 2008 je v knihovně umístěn Klub se­niorů. Ti se tu scházejí jedenkrát v týdnu, a tak je v knihovně vždy v úterý rušno. Z jejich řad získala knihovna nové čtenáře, kteří se účastní i akcí pořádaných knihovnou. Z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových byl v Klubu seniorů již dvakrát realizován projekt Senioři komunikují, který byl zaměřen na vzdělávání v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Potřetí již však nebyl podpořen, a proto vedoucí klubu s pracovnicí knihovny navštívily Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku (www.akademie.rps.cz), kde jim byla nabídnuta nová forma vzdělávání pro se­niory – Virtuální univerzita třetího věku. Slyšeli jsme to poprvé.

Zpočátku jsme z tohoto studia měli obavu, ale nová vedoucí Klubu seniorů Irena Greplová dlouho neváhala a projekt se začal realizovat. Základní informace jsme získali na stránkách www.e-senior.cz.

Co bylo nutné k založení konzultačního střediska VU3V v Libině?

Vhodná místnost pro výuku seniorů ve skupi­ně, počítač s připojením na internet, dataprojektor, plátno a ozvučení – to vše jsme měli k dispozici. Klub seniorů nabídl vyhovující místnost, knihovna zase technické vybavení, a tak začala výborná spolupráce. V Klubu se­nio­rů nebyl o nabídku takový zájem, jaký jsme očekávali, proto jsme další studenty doplnili z řad čtenářek knihovny. Vzniklo tak konzultační středisko VU3V v Libině. Jeho garantem je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, organizátorem výuky Obecní úřad Libina, místem výuky Klub seniorů v Místní knihovně. Nyní máme deset studujících – vesměs žen, scházíme se jedenkrát za 14 dní na 2–3 hodiny.

Vedoucí Klubu seniorů zajišťuje organizační záležitosti studia a pracovnice knihovny technické zabezpečení – počítač s připojením na internet, dataprojektor, vlastní projekci přednášek a tisk studijních materiálů ke každé přednášce. A protože nám fandí i obec, je prozatím tisk studentkám poskytován po dohodě s obcí zdarma.

Studium VU3V jsme zahájili v říjnu 2010. Navštívila nás její manažerka z České zemědělské univerzity v Praze, seznámila nás podrobně s formou studia a absolvovali jsme první přednášku z kurzu Astronomie a zkusili první společný test.

Od té doby jsme realizovali tři semestrální kurzy:

1. semestrální kurz Astronomie

Garant: Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální

Lektoři: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., Bc. Pavel Brom

Cyklus čtyř přednášek představoval výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Slavnostní předávání osvědčení proběhlo v Praze 20. ledna 2011.

2. semestrální kurz Etika jako východisko z krize společnosti

Garant: Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci

Vedoucí lektor: PhDr. Jan Šolc

Cyklus pěti přednášek, ve kterých jsme si neustále uvědomovali význam mravnosti a zejména morálky pro fungování společnosti v minulosti i dnes. Slavnostní předávání osvědčení se uskutečnilo v Šumperku 30. května 2011 pro oblast Moravy a Slezska. Na organizaci jsme se aktivně podíleli, v krásném prostředí nově rekonstruovaného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie i v Šumperku se všem líbilo.

3. semestrální kurz Lesnictví

Garant: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Vedoucí lektor: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.

Cyklus šesti přednášek se zabýval lesnictvím. Přednášky byly doplněny o další témata, jako je ochrana a péče o krajinu, vodní hospodářství, rybníkářství apod. Slavnostní předávání osvědčení bylo zorganizováno v Praze v aule ČZU dne 11. ledna 2012.

K závěru se nachýlil 4. semestrální kurz Kou­zelná geometrie se šesti přednáškami.

Garant: Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální

Vedoucí lektor: PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Citujeme z eseje jedné ze studentek Boženy Baženovové k tomuto kurzu: „Ještě dvě přednášky a máme za sebou další semestr, na který si naše skupina vybrala téma Kouzelná geometrie. Musím se přiznat, že téma nebylo zrovna takové, na které bych se těšila, ale jsem nadšená. Přednášky o staré a moderní architektuře nás všechny zaujaly. Když si uvědomíme, jak stará je geometrie a jak byla v architektuře, a nejen v ní důležitá pro rozvoj lidstva, člověk žasne a začne se dívat kolem sebe jinýma očima. Přednášky RNDr. Petry Surynkové mi připomněly, co jsem se v mládí o geometrii učila a obohatily mě o další poznatky, výrazy a využití v praxi. Teď se dívám jinak nejen na krásné budovy, staré i nové, ale i na parky a jezírka. Moc děkuji, že mi je umožněno virtuálně studovat a věřím, že další semestr bude opět velmi zajímavý.“

Nejen studium, ale i zábava

Během dvou let studia se stala ze studentek správná parta, která se umí při studiu i pobavit, pořádá zájezdy, návštěvy divadla, ale hlavně je vždy ochotná pomoci knihovně při každé akci. Jsme rádi, že jsme toto studium zahájili a že patříme mezi  konzultační střediska v Olomouckém kraji. Na každé slavnostní vyhodnocení semestru se již předem těšíme, spojíme ho s příjemným posezením a kulturním zážitkem.

Foto archiv knihovnyDiskuze ke článku "Virtuální univerzita třetího věku – zkušenosti z libinské knihovny"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2