Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Nadace knihoven vypisuje soutěž na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2013

1. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

1.1. Účastníci soutěže

Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, sdružení právnických osob, příspěvkové a roz­počtové organizace působící na území ČR.

1.2. Údaje v žádosti

Účastník se přihlásí do soutěže písemnou žádostí, která bude obsahovat:

— název a adresu (včetně e-mailu) účastníka,

— údaje o zájemci, pro něhož je studijní cesta připravována, tj. profesní životopis včetně dosaženého vzdělání a funkce v současném zaměstnání, údaje o jazykových znalostech, popř. výčet již absolvovaných stáží, seznam publikovaných prací a proslovených přednášek,

— náplň studijní cesty, místo a termín konání cesty, očekávaný přínos pro účastníka soutěže,

— předpokládané náklady cesty.

1.3. Uzávěrka přihlášek

Žádost se odevzdává osobně nebo zasílá poštou ­na adresu vyhlašovatele do 10. 5. 2013. Rozhodující je datum na razítku podací pošty.

1.4. Adresa vyhlašovatele

Nadace knihoven, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Zasílací adresa pro přihlášky je Středočeská vědecká knihovna, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno, obálku označte slovem Nadace.

2. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

2.1. Posouzení přihlášek do soutěže

Žádosti účastníků soutěže posoudí správní rada Nadace knihoven do 28. května 2013 podle následujících kritérií:

— přínos studijní cesty pro instituci, ve kte­ré zájem­ce o studijní cestu pracuje,

— jazykové a odborné znalosti uchazeče,

— kvalita zpracované žádosti.

2.2. Výše příspěvku

Finanční příspěvek, který bude Nadací knihoven hrazen výnosem z vkladu Nadačního investičního fon­du, činí maximálně 50 % nákladů na studijní cestu.

Podle počtu přihlášených Nadace zváží vyhlášení další­ho kola soutěže.


Diskuze ke článku "Vyhlášení soutěže Nadace knihoven"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2