ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

V Dánsku si uvědomují nutnost podpory čtenářské gramotnosti pro úspěšné absolvování nejen základní, ale i střední školy především u chlapců. Školy ve spolupráci s veřejnými knihovnami se snaží obnovit jejich zájem o čtení. Většina chlapců jej ztratí po nástupu na střední školu, kdy jsou nuceni číst texty, které nejsou pro ně zajímavé. Přesto úspěch románů jako například Harry Potter ukazují, že je možné hochy literaturou zaujmout. Mladí dávají přednost čtení časopisů a knih, beletrie a odborná literatura je u nich méně populární. Jednou z možností je nabídnout jim čtení ve vhodném formátu pro smartphony a tablety nebo využít zvukové knihy. Nová generace se narodila do světa s mobilními médii, která naprosto mění jejich přístup k získávání informací.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 45, No. 4/2012, s. 4–5)

Když nemohou lidé přijít za knihami, tak musejí knihy přijít za lidmi, řekli si v knihovně v německém Chemnitz. Již v letech 1967–1999 se chemnitzská knihovna věnovala mimořádně sociální práci se specifickými skupinami obyvatel. Až do roku 1999, než byla spolupráce přerušena, zásobovala knihami až do domu sociální ústavy, mateřské školy, domovy seniorů. Počátkem roku 2012 byl ve městě Chemnitz spuštěn projekt mobilních knihoven, který zajišťuje základní právo na přístup k informacím všem členům v demokratické společnosti. Tato nová služba se zaměřuje nejen na handicapované uživatele a seniory, ale také na děti a mládež v místech, kde není žádná veřejná knihovna. Magistrát města dodávkovou službu finančně i mediálně podporuje a po roce existence projektu budou vyhodnoceny výsledky.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen, Jg. 5, Nr. 4/ Dezember 2012, s. 214–215)

Koncem minulého roku se ve Varšavě uskutečnil studijní projekt pro profesionální knihovníky z celé Evropy. Byl věnován problematice nových médií ve vzdělávání a profesionálnímu růstu knihovníků a měl přispět nejen k výměně zkušeností, ale také k se­zná­mení se s praxí používanou ve vzdělávání v zemích Evropy. Organizátorem projektu byl institut Ośrodek Edukacji InformatycznejZastosowań Kom­puterów ve Varšavě. Jeho účastníci konstatovali, že začlenění nových technologií a médií do vlastní práce je důležité. Většina zemí aktivně využívá e-learning, platformu Moodle apod. Výbornou zkušeností bylo naučit se v rámci workshopů pracovat s novými programy ScreencastingStorytelling a využívat je při práci a propagaci knihoven. Zajímavou možností je spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi díky platformě e-Twinning a využívání Moodle při zvyšování vzdělanosti knihovníků.

(Knižnica – Ročník 13, číslo 11–12/2012, s. 46–47)

Díky štědré podpoře sponzorů Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, Gesellschaft der Bibliophilen a der Maximilian-Gesellschaft mohla Bavorská státní knihovna restaurovat vzácné tisky a rukopisy ze sbírky Libri impressi rari. Kořeny této speciální a exkluzivní kolekce mimořádně cenných tisků spadají do první poloviny 19. století. Sbírku, která obsahuje bohatě ilustrované tisky, především krásné rytiny, zajímavé muzejní kousky, poklady velké umělecké a kulturní hodnoty, utřídil hlavní knihovník Fried­rich Wilken (1777–1840). Sbírka obsahuje vzácná vydání polské poezie z 16. století, slavnou knihu o kostýmech 17. století Hanse Weigela, 500 rytin a leptů ze sbírky toskánského velkovévody Ferdinanda de Medici apod. Kompletní sbírka bude digitalizována díky sponzorům.

(Bibliotheks Magazin – No. 3/2012, s. 31–36)

Filipínská univerzita v Dilimanu zpracovala přípravné studie pro vybudování specializovaných informačních center ve třech vybraných filipínských regionech v Centra Luzon, Calabarzon a Mimiropa. Cílem studie je identifikovat a popsat postup činnosti těchto center a připravit jejich inovační a transformační roli s cílem zachování historického a kulturního dědictví na Filipínách. Projekt zkoumá dopad programů, projektů a služeb na výzkum, vývoj a propagaci tohoto dědictví. Stávající kulturní centra již shromažďují materiály vztahující se k různým etnickým skupinám Filipín, materiály jsou k dispozici pro potenciální badatele a jsou soustředěny v místních knihovnách a archivech. Projekt ocenila IFLA v roce 2012 Student Paper Award.

(IFLA Journal – Volume. 38, No. 4/2012, s. 299–301)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2