NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

GĘBOŁYŚ, Zdzisław, Jacek TOMASZCZYK. Library codes of ethics worldwide : anthology. [Etické kodexy knihoven ve světě. Antologie.] Berlin: Simon Verlag für Bibliothekswesen, 2012. 267 s. : il.

ISBN 978-3-940862-24-2

Kra 39.133

Horizonti svetskoh i evropskoh bibliotekarstva u dihitalnom dobu : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 27.–28. oktobar 2011 / urednici: Vesna Crnogorac, Vesna Injac. [Světové a evropské horizonty knihovnictví v digitálním věku. Materiály z mezinárodní konference. Bělehrad, 27.–28. 10. 2011.] Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2012. 310 s. : grafy, tabulky.

ISBN 978-86-87177-07-9

Oaagb 39.397

LBI – Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 2, Lfg. 3, Nationalbibliothek bis Pressegrosso / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann, red. Peter Lohnert. [Slovník knihovnické a informační vědy.] Stuttgart: Hiersemann, 2012. S. 641–720 : il.

ISBN 978-3-7772-0922-7 (soubor)

ISBN 978-3-7772-1226-5 (Band 2, Lieferung 3)

Ka 39.395

LEE, Sul H., ed. Repackaging libraries for survival. [Proměna knihoven pro přežití.] Abingdon: Routledge, 2012. 162 s. : grafy, tabulky.

ISBN 978-0-415-69743-9

Kf 39.284

MASSIS, Bruce Edward. The practical library trai­ner. [Praktický knihovnický trenér.] Abingdon: Routledge, 2012. 122 s.

ISBN 978-0-7890-2268-4

Kr 39.405

PETIT, Catherine, Martine BOSSHARDT. Itinéraire d’une bibliothécaire. [Cesta knihovníka.] Paris: Harmattan, 2012. 279 s. Histoire de vie et formation.

ISBN 978-2-296-96200-2

Kr 39.392

WILHITE, Jeffrey M. 85 years IFLA : a history and chronology of sessions 1927–2012. [85 let IFLA. Dějiny a chronologie zasedání 1927–2012.] Berlin: De Gruyter Saur, 2012. 359 s. : il. IFLA publications, 155.

ISBN 978-3-11-025329-0

Kpb 39.406

Automatizace knihovnické a informační činnosti

ENGARD, Nicole C. Practical open source software for libraries. [Praktický otevřený software pro knihovny.] Oxford: Chandos, 2010. xxv, 242 s. : il., grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-585-5

Abda 39.434

WEILENMANN, Anne-Katharina. Fachspezifische Internetrecherche : für Bibliothekare, Informationsspezialisten und Wissenschaftler. 2., vollständig überarbeitete Aufl. [Předmětové vyhledávání na internetu. Pro knihovníky, informační specia­listy a vědce.] Berlin: De Gruyter Saur, 2012. viii, 211 s. : il. Bibliotheks- und Informationspraxis, 44.

ISBN 978-3-11-023495-4

Ife 39.120

Architektura knihoven

Bibliotheken 2013. [Knihovny 2013.] Gilching: Korsch Verlag, 2012. 1 kalendář (13) l. : barev. il.

ISBN 978-3-7827-7423-9

Aaaa 39.407

COLLIGNON, Laure, Colette GRAVIER. Concevoir et construire une bibliothèque : du project a la réa­lisation. [Navrhnout a vybudovat knihovnu. Realizace projektu.] Paris: Moniteur, 2011. 339 s. : il., grafy, plány, tabulky.

ISBN 978-2-281-11501-7

Aab 39.253

LEE, Katy. Libraries. [Knihovny.] Hong Kong: Design Media, 2011. 271 s. : barev. il., plánky.

ISBN 978-988-19740-6-8

Aa 39.269

Sítě knihoven

MacDONALD, Karen, Hal KIRKWOOD. Business librarianship and entrepreneurship outreach. [Obchod a podnikání v knihovnictví.] Abingdon: Routledge, 2012. 106 s. : grafy, tabulky.

ISBN 978-0-415-68976-2

Td 39.285

ROY, Loriene, Anjali BHASIN, Sarah K. ARRIAGA, ed. Tribal libraries, archives, and museums : preserving our language, memory, and lifeways. [Rodové knihovny, archivy a muzea. Ochrana našeho jazyka, paměti a životních cest.] Lanham: Scarecrow Press, 2011. 247 s. : il.

ISBN 978-0-8194-5

Tm 39.399

KNIHOVĚDA

ALLEN, Susan M., ed. The history and cultural heritage of chinese calligraphy, printing and library work. [Dějiny kulturního dědictví čínské kaligrafie, tisku a knihovnické práce.] München: De Gruyter Saur, 2010. 251 s.: il. IFLA publications 141.

ISBN 978-3-598-22046-3

Xa 38.148

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2