Novinky z Městské knihovny v Praze

Bibliobus OskarLENKA HANZLÍKOVÁ lenka.hanzlikova@mlp.cz

2013: Vyladěný rok s knihovnou

Hudební oddělení Městské knihovny v Praze slaví v letošním roce 120. výročí. To ho řadí k jedněm z nejstarších hudebních knihoven. A protože hud­ba do knihovny patří nejen v podobě not, zpěvníků a hudebních nahrávek, je možné ji potkávat i jako nedílnou součást kulturního programu a rozvoje nových služeb knihovny.

Hudba se tak promítá do dramaturgie nového cyklu Hudba a film, který nabízí jedinečné filmy po obrazové i hudební stránce, plánovaných koncer­tů (Melody Makers Ondřeje Havelky, Radůza, Rudy Linka Trio), ale i do akcí mimo sály Ústřední knihov­ny. S hudbou oslaví 30. výročí pobočka Opatov (Praha 11), která kromě knih půjčuje v Artotéce i obrazy. Hudebně bude také zaměřená Pražská muzejní noc, kde se možná objeví i spojení hudby a tance. A samozřejmě účinkování knihovny na veletrhu Svět knihy nebo Bambiriádě. Na tyto akce a na další desítky míst zamíří náš nový bibliobus jménem Oskar.

Oskar je oproti velkým bibliobusům opravdu mini – původně dodávka do 3,5 tuny přestavěná na knihovnu. Nabídne výběr z asi 500 knih, hry na tabletech, stolní hry i doprovodné aktivity. Parkovat by měl hlavně u škol, domovů seniorů, na festivalech, veletrzích, v parcích, ale jedná se i o zřízení stanice u jednoho z nákupních center.

Ale abychom se vrátili k hudbě. Ve službách se hudební rok projeví zejména obnovením půjčování vinylových desek. Ty budou dostupné ve volném výběru v pobočce Bohnice v průběhu prvního pololetí 2013. A kdo má do knihovny daleko, může si hudbu pouštět on-line. NAXOS Music Library nabízí více než milion streamovaných skladeb různých žánrů, ale i životopisy skladatelů, přehled hudebních termínů nebo operní libreta.

Ani ve Vyladěném roce se nevyhneme změnám v síti poboček Městské knihovny v Praze. A to jak těm z pohledu čtenářů k lepšímu, tak i k horšímu. Větší změny znovu přinesl březen, kdy se rozšířila provozní doba pobočkám Školská a Dům čtení. Ale také se uzavřela pobočka Hradčany. Náklady na její provoz byly dlouhodobě hrazeny Městskou částí Praha 1, která však z rozpočtových důvodů nemůže nadále knihovnu dotovat.

Další změny pak mohou čtenáři čekat na podzim a v zimě, kdy by se měly začít stěhovat pobočky na Praze 7 (Letná a Holešovice) a Praze 3 (Chmelnice). Věříme, že nové prostory nabídnou více pohodlí čtenářům i knihovníkům.

Vyladěný rok se bude skládat i z mozaiky větších a menších drobností, které snad čtenářům zpříjemní využívání služeb MKP:

•   nový typ čtečky e-knih PocketBook v nabídce čteček k půjčení domů,

•   novinky v e-knihovně (Vančura on-line),

•   volba netisku výpisu při půjčování,

•   půjčování společenských her domů,

•   proměna poboček Barrandov a Bohnice a revitalizace Novodvorské.

Knihovna bez bariér

Městská knihovna v Praze je otevřená všem návš­těvníkům, přesto existuje skupina lidí, pro které může být návštěva knihovny spojena s určitým nepohodlím. Proto jsme v loňském roce požádali o grant v rámci dotačních programů Ministerstva kultury ČR VISK3 a pořídili vybavení, které napomáhá prolamování bariér v orientaci, v komunikaci a také v rozvíjení počítačové i jiné gramotnosti znevýhodněných uživatelů.

Projekt nevznikal na „zelené louce“, ale navázal na služby, které pro znevýhodněné skupiny uživatelů knihovna nabízela již dříve. Sluchově znevýhodnění mohli využívat velkou a stále doplňovanou nabídku komiksů nebo si půjčit film s českými titulky. Zrakově znevýhodnění potom bohatou nabídku mluveného slova (audioknih) nebo hudebních nahrávek, některé pobočky jsou vybaveny kompenzačními pomůckami, jako je např. zvětšovací program nebo kamerová lupa. Kde to prostor a budova umožňují, jsou knihovny bezbariérové.

Nově jsou prostory, ve kterých se nejčastěji konají kulturní akce, vybaveny indukční smyčkou, případně zvláštními indukčními sluchátky. Tedy technickým zařízením, které umožní lepší porozumění přednášejícím pro ty, kteří tuto podporu síly zvuku potřebují. Takto vybavený prostor je označen mezinárodně srozumitelnou značkou. Služby knihovny neslyšícím přiblíží videa v českém znakovém jazyce a komunikaci usnadní možnost on-­line tlumočení prostřednictvím webové kamery. Programy Méďa čteDětský koutek 1–5 provedou děti světem slov, číslic i obrázků a nenásilnou formou doplní jejich znalosti českého jazyka. Výukový software je využitelný pro všechny děti bojující se základy češtiny – děti se sluchovým znevýhodněním, slyšící děti neslyšících rodičů, děti s poruchami učení, děti jiných národností.

Největší pobočky jsou osazeny zvukovými majáčky, které pomohou v orientaci nevidomým. Informační středisko Ústřední knihovny nabízí speciální počítačovou jednotku se softwarem ABBY FineReader, který pomocí scanneru převádí tištěné dokumenty do textového formátu bez přepisování a umí je i přečíst hlasem nazývaným Eliška. Na webových stránkách je pak k poslechu namluvený platný Knihovní řád MKP.

Kompletní informace o službách znevýhodněným skupinám obyvatel jsou od března na webových stránkách Knihovna bez bariér (www.mlp.cz – Projekty).

Velké poděkování za pomoc při realizaci projek­tu patří těmto pražským organizacím a spolkům:

•   Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých SONS;

•   Výrobnímu družstvu nevidomých Spektra;

•   Českému centru znakového jazyka Pevnost;

•   Občanskému sdružení, které se zabývá výrobou filmů pro neslyšící Awi film;

•   České unii neslyšících CUN;

•   Agentuře pro neslyšící APPN;

•   Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel ASNEP;

•   Jazykovému centrum Ulita;

•   Pražské organizaci vozíčkářů POV.

TZ MKP

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Novinky z Městské knihovny v Praze"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2