Z KNIHOVEN…

Knižní hlídka Knihovny města Ostravy

Knižní hlídka ostravské knihovny vyrazila do městské hromadné dopravy a hledala mezi cestujícími čtenáře. Úspěšnost byla velká, za necelé dvě hodiny jsme našli kolem 50 opravdových čtenářů – to znamená, že cestující si buď přímo četli, či měli knihu u sebe. Tyto čtenáře jsme odměnili dárkovou poukázkou s ročním regi­strač­ním poplatkem do knihovny. Někteří z cestujících již byli našimi uživateli nebo si takto znovu obnoví člens­tví v knihovně. Reakce cestujících byly velmi pozitivní, mnohé jsme velmi příjemně překvapili (někdy ty, kteří si oddychli, že nejsme revizoři).

Tato „něžná přepadovka knihovnic“ nebo „knihomolná pátračka“, jak chce­te, se konala na podporu čtenářství a čtenářů samotných a byla uskutečněna již podruhé. Knižní hlídka byla složená z pracovnic Knihovny města Ostravy a nově ze spolupracujících kolegů z Klubu Atlantik. Akce má za úkol především upozornit na činnost Knihov­ny města Ostravy, propagovat pozitivním způsobem čtenářství a nalákat nové návštěvníky do knihovny.

Tento způsob propagace je finanč­ně nenáročný, nevyžaduje mnoho ča­su a dá se personálně bez problémů zajistit. Výsledkem je příjemná akce s velkým účinkem. Lidem byly rozdávány letáky s informacemi o KMO či nejbližších aktivitách knihovny a kulturního Klubu Atlantik. Knižní hlídka měla velkou mediální podporu. Byli jsem velmi mile překvapeni, že jsme v tak krátkém čase potkali tolik cestujících čtenářů a velmi rádi si takovou akci opět zopakujeme.

Text a foto MARKÉTA BALEJOVÁ

Komiks jako téma

Téma pro koho? Pro žáky sedmých a osmých tříd úvalské základní školy. Z praxe víme, že vymyslet a zpracovat téma pro návštěvu školních dětí tak, aby bylo zajímavé, není vůbec lehká věc. Úvalská knihovna úspěšně spolupracuje s místní základní školou a mateřskými školkami, a v poslední době i se školami a školkami z okolí Úval.

Během letité praxe jsme vypracovali ucelenou koncepci besed pro jednot­livé ročníky od mateřské školky po 9. třídu ZŠ. V besedách žáky seznamu­jeme nejen s knihovnou, ale i s pra­cí s knihou, vyhledáváním informací v tex­tu, katalozích, dále s historií knihoven, písma, knižní ilustrace apod. Zabývá­me se rozdílem mezi tištěnými a elektronickými dokumenty. Snažíme se naučit žáky vyhledávat informace (a vy­hle­da­né zpracovat) jak prostým výběrem z beletrie a naučné literatury, tak i pomocí knihovnických programů.

Jde nám o to, aby spolupráce se školou byla dlouhodobá a děti se dostaly do knihovny alespoň jednou roč­ně. A to se nám úspěšně daří. Ucelená koncepce je samozřejmě důležitá, ale vždy musí jít ruku v ruce s uměním reagovat na nové poznatky a nápady, stále je co obměňovat a vylepšovat, jednotlivá témata znovu zpracovávat a obohacovat. Nejdůležitější je najít klíč k tomu, jak děti zaujmout a vtáhnout do tématu celé besedy.

A právě téma komiksu je v tomto ohledu velmi vděčné. V současné do­bě se stal velice oblíbeným žánrem především pro dětské čtenáře. Důkazem toho je například i snaha o zpracování klasických děl do komiksové podoby – např. divadelní hry Williama Shakespeara, Saint-Exupéryho Malý princ nebo Erbenova Kytice a mnohá další.

Proto jsme se rozhodli věnovat komiksu tematickou besedu pro žáky dru­hého stupně naší základní školy. Začínáme trochou z teorie – co to komiks je a jaké jsou jeho charakteristické rysy, které je nutné při tvorbě dodržovat. Následuje něco z historie komiksu – jeho vývoj ve světě a u nás, ukázky zpracování různých textů v komiksové podobě. Celou besedu doprovázíme ukázkami z tvorby předních světových i českých komiksových výtvarníků. A to nejlepší přijde nakonec. Skupinky žáků dostanou text a jejich úkolem je zpracovat ho jako komiks.

V letošním školním roce na besedu o komiksu přišly dvě sedmé a jedna osmá třída. Děti zpracovávaly do komiksové podoby texty Jiřího Žáčka. Všechny práce byly úžasné a vznikla z nich krásná výstava. Pokud tedy hledáte téma, které by děti na besedách skutečně zaujalo, komiks můžeme opravdu vřele doporučit.

Text a foto GABRIELA MODŘANSKÁ


Diskuze ke článku "Z KNIHOVEN… "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2