ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Skandinávské knihovny chtějí vzbudit zájem o čte­ní u všech dětí společným projektem – Otevřete brány pro všechny děti! Knihovny připravují tematické balíčky knih pro mateřská centra, kde se čte dětem předškolního věku. Pořádají dobrodružné výlety po knihovně jako po pohádkové zemi pro školáky. Většina knihoven se věnuje storytellingu (vyprávění příběhů), využívají při tom hudební nástroje, loutky i domácí zvířata. Pořádají tematické besedy – Život na farmě, Rodiny, Přátelství, Roční období atd. Využívají při nich spolupráci s odborníky, místními spolky, umělci apod. Knihovny se prostřednictvím různých zajímavých aktivit a experimentů zaměřují zejména na problematiku dospívající mládeže. Daly prostor pro hlasování teenagerům, aby si sami vybrali témata, kterým se chtějí v knihovnách věnovat. Mladí se chtějí učit malovat graffiti a v hudebním oddělení nahrávat své hudební pokusy, chtějí natáčet vlastní filmy a secvičit divadelní představení. Knihovny se pokusí teenagerům vyjít vstříc v jejich kreativitě, ale pochopitelně nesmí zapomenout na své obvyklé knihovnické funkce.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 45, No. 3/2012, s. 22)

Saské státní ministerstvo školství zahájilo spolupráci s Německým knihovnickým spolkem DBV na projektu propagujícím dětské čtení s názvem Scénická čtení dětské literatury. Projekt bude podporovat četbu v mateřských i základních školách, ve veřejných knihovnách obcí a měst v celém Sasku. Projekt má více upevnit spolupráci škol a knihoven jako vzdělávacích institucí. Umělci jsou zváni do škol i knihoven k dramatizaci známých literárních děl, mají za úkol divadelními prostředky děti zaujmout a přivést je k četbě. Finanční podpora ze strany ministerstva je velmi důležitá primárně pro venkovské oblasti, kam umělci na besedy do škol a knihoven běžně nejezdí. Projekt je zaměřen nejen na děti, ale také na jejich učitele, kteří by mohli čtení zapojit více do své výuky. Inscenování literárních děl rozvíjí nejen tvořivost, ale také sociální, emocionální a kognitivní rozvoj dětí. Realizátoři projektu usilují o jeho udržení i do budoucna, protože se ukazuje, že děti projevují velký zájem o tuto formu zpřístupnění literatury. Do projektu se zapojila celá řada dětských divadel, která mají dlouholeté zkušenosti s dětským publikem. Velikost skupin dětí, pro které jsou pořádána představení, je od 20 do 180 dětí v závislosti na prostorových možnostech škol či knihoven.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen, Jg. 6, Nr. 1/ März 2013, s. 22–23)

Každoroční setkání hudebních knihovníků, archivářů, muzejníků patří k pravidelným aktivitám Slovenské a České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů, muzeí a dokumentačních center IAML (The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). Vloni se konala výroční konference České národní skupiny IAML v Českých Budějovicích a týden poté plenární zasedání Slovenské národní skupiny IAML v Ružomberku. Tato setkávání umožňují vzdělávání pracovníků v oblasti hudby, slouží jako zdroj nových informací v oblasti výzkumu pramenného materiálu a zároveň pozitivně přispívají k řešení různých pracovních problémů a úloh při zpracovávání hudebních dokumentů a zkvalitnění poskytování informací veřejnosti. Aktivity ČNS IAML a příspěvky z konference jsou přístupné na webové stránce www.nkp.cz/iaml.

(Knižnica – Ročník 14, číslo 1/2013, s. 24–26)

Státní knihovna v Berlíně je vlastníkem pozoruhodné sbírky 120 manuskriptů z knihovny francouzského kardinála Mazarina. Sbírka byla zakoupe­na v Paříži v aukci kurfiřtem Friedrichem Wilhelmem v letech 1651–1652 poté, co kardinál Mazarin uprchl z politických důvodů z Paříže. Vzhledem ke své­mu italskému původu byl Mazarin francouzskými poslan­ci odsouzen a zbaven veškerého majetku. Jeho knihovna, ve své době jedna z největších v Evropě, nebyla ušetřena. Bez ohledu na její obrovskou hod­no­tu byly knihy velmi levně rozprodány. Část knihov­ny byla v této době zakoupena do Berlína pro královskou knihovnu. Rukopisy jsou vázány v červené kůži a zdobeny jemným zlatým reliéfem. Nelze vy­lou­čit, že došlo k pozdějším převazbám již v Němec­ku. Sbírka je vědecky popsána na www.manuscripta-mediaevalia.de.

(Bibliotheks Magazin – No. 1/2013, s. 16–20)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2