KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Jak se „budí“ knihovny – zkušenosti knihovny v Modré

EVA TURECKÁ knihovnamodra@seznam.cz

Zaujetí při scénickém čteníJsme malá venkovská knihovna v obci Modrá u Velehradu. Neprofesionální knihovnicí jsem se stala začátkem roku 2011 a převzala jsem 3500 svazků knih a 18 čtenářů. První, co jsem změnila, byla půjčovní doba. Půjčujeme pouze čtyři hodiny v týdnu, ale jsou rozděleny na dvě hodiny v pondělí a dvě v pátek v odpoledních hodinách.

Pak jsem začala získávat čtenáře. Vzhledem k mému působení v obci již 30 let znám téměř všechny naše spoluobčany. A koho jsem potkala, toho jsem do knihovny pozvala. S velkou chutí jsem se pustila do knihovnických – pro mne nových – zkušeností. Začali jsme půjčovat knížky přes elektronický systém. Připravila jsem si seznamy nových knih, o které bych chtěla doplnit naši knihovnu – byly to hlavně knihy čtenáři vyhledávané, dále knihy pro středoškolskou mládež – doplňková četba a v neposlední řadě knihy dětské, kterých je v současné době nepřeberné množství na trhu, ale naše knihovna téměř nemě­la co nabídnout. Hned v prvním roce mého působení jsme absolvovali Noc s Andersenem, i když u nás jsme museli překonat nejednu překážku. V obci aktivně fungují také další složky veřejného a kulturního života, a tak se mnohdy stává, že se akce překrývají. Tak to bylo i s nocováním. Naše základní škola tuto akci pořádala již po několikáté, a tak není divu, že všechny děti nocování chtivé již byly přihlášeny ve své škole. Tak jsem zalarmovala děti předškolní prostřednictvím paní ředitelky mateřské školy a podařilo se nám vytvořit podvečer Noci s Andersenem právě s budoucími čtenáři. Děti přišly na akci s rodiči, ti si půjčili knihy, pobavili jsme se, přečetli pohádku a povídali si o Andersenových pohádkách a knížkách vůbec. Tak začala moje knihovnická kariéra. V roce 2011 jsme ještě se čtenářkami aranžovaly jarní dekorace a povídaly si u toho o nových knihách. Na podzim jsem pozvala do knihovny děti z mateřské školy, aby mohly doma sdělit, že tato instituce v obci působí. Děti si ode mne vyslech­ly pohádku a tu jsme poté zinscenovali. Velmi je to bavilo, a tak jsem nenásilnou formou chtěla vyslat signál do jejich domovů.

Pasování prvňáčkůV dalším roce jsme absolvovali projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka pro začínající čtenáře. Navázala jsem úzký kontakt s první třídou ZŠ ve Velehradu. Připravila jsem akci Společné čtení. Dětem četli krátké příběhy rodiče, starší kamarádi a také já. Dále jsme díky sponzorovi pozvali ke scénickému čtení herce ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Věřím, že z uměleckého a humorně podaného čtení pohádek Miloše Macourka byly děti nadšené a tato akce patřila k velmi úspěšným. Odměnou pro zúčastněné prvňáčky všech těchto akcí bylo v naší knihovně pasování za čtenáře, pod dohledem přizvaného mnicha ze Slovanského hradiště poblíž Modré a dále za účasti třídní učitelky a ředitele školy. Děti nám dokázaly, že už umí číst a za odměnu si odnesly knížku jako vzpomínku na své první kroky se čtením.

V prvním týdnu v říjnu se uskutečnil v naší knihovně Týden knihoven. Přišly děti z mateřské školy, paní knihovnice jim přečetla pohádku a dě­ti si ji poté samy zahrály. Dále knihovnu navštívili žáci 8. a 9. třídy ZŠ. Dostalo se jim základních informací o poslání knihovny v obci a pak se naučili vyhledávat v internetovém katalogu knihov­ny.

V listopadovém podvečeru jsme se setkali v knihovně s cestovatelkou Marií Klementovou, která nám přinesla spoustu dojmů, informací a obrázků ze své poutě k hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela ve Španělsku. V předvánoční době jsem připravila pro děti vánoční dílničku. Děti si vyrobily vlastní vánoční dekoraci, kterou si poté odnesly domů.

Poslední akcí v knihovně byly knihovnické Vánoce. Sešlo se až 40 dětí a vzhledem k velikosti naší knihovny (50 m2) jsme měli nabito. Pod stromečkem našly děti nové dětské knihy pro naši knihovnu, přečetli jsme si vánoční pohádku, ocenila jsem nejlepšího čtenáře v tomto roce a jako dárek přišel dětem přečíst pohádku také David Vacke, herec Slováckého divadla.

V letošním roce jsme uvedli do provozu nové www stránky naší knihovny. Najdete je na adre­se http://www.modra.knihovna.cz/. Kromě vyhledávání v katalogu informujeme o nových knihách a akcích, které se v knihovně připravují.

Také jsem se zúčastnila setkání venkovských knihovníků v Petrůvkách. Měla jsem tak příle­žitost zjistit, co všechno „venkovské knihovny umě­jí a dělají“. Bylo to pro mne inspirativní setkání, odkud jsem si kromě dobrých nápadů pro další činnost v knihovně odvezla i pocit, že mám nové přátele mezi knihovníky v různých částech naší vlasti. Už se těším na další akci.

Závěrem mohu konstatovat, že v současné době navštěvuje naši knihovnu 70 čtenářů. Můj cíl je dosáhnout čísla 100. Mezi čtenáři je už třetina dětí, což mne těší obzvlášť. Zjistila jsem, že práce v knihovně na mne čekala padesát let, abych se mohla seberealizovat právě v této oblasti.

Foto archiv knihovnyVyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2