KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Moji kolegové komisaři aneb Komise Vesnice roku

MILENA KODÝMOVÁ (zástupce SKIP v celostátní komisi soutěže Vesnice roku)

Už 13 let patří knihovníci mezi hodnotitele soutěže Vesnice roku. Řada mých kolegyň spolu s kolegou Ladislavem Zoubkem (Městská knihov­na Děčín) jsou členy krajských komisí. Já mám tu čest být po celou tu dobu s výjimkou roku 2011, kdy mě zastoupila Daniela Wimmerová, členkou komise celostátní. Jsem za to moc ráda, protože jsem měla příležitost setkat se v mnoha ohledech s úžasnými lidmi jak v soutěžících obcích, tak i s těmi, kteří je přijíždějí hodnotit.

Celostátní komisi tvoří:

•  vítězové předchozích kol,

•  zástupci vyhlašovatelů,

•  zástupci spoluvyhlašovatelů.

Vítězové z předchozích dvou let zastávají dvě důležité funkce. Hned první rok po vítězství se starosta(ka) této obce stává předsedou(kyní) celostátní hodnotící komise, další rok pak dokon­ce ředitelem(kou) celé soutěže. Za celou dobu, co pamatuji, se tito pánové, v jednom případě i dáma, v naprosté většině osvědčili a dokázali, že mají srdce na pravém místě. Při ohlédnutí několik let nazpátek jmenujme alespoň tyto skvělé pány: Vojtěch Ryza z Lidečka, Jiří Řezníček z Tučína, Viktor Liška z Ratměřic nebo letošní ředitel soutěže Karel Navrátil z Komni. Letošním předsedou komise je starosta stejného ražení z loni zvítězivší jihočeské obce Řepice Martin Vysoký.

Osobou, na které leží organizační břímě celé soutěže a které se v posledních letech podařilo „vyprecizovat“ soutěžní podmínky a soutěž zefektivnit, je Mirka Tichá. Je tajemnicí této soutěže a v komisi zároveň zastupuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jednoho z vyhlašovatelů a finančního garanta tohoto projektu.

Komise Vesnice rokuDalším vyhlašovatelem, na jehož půdě vlastně myšlenka soutěže vznikla, je Spolek pro obnovu venkova (SPOV). Právě SPOV a jeho předseda Eduard Kavala byl ten, který přivítal zájem knihovníků spolupracovat a prosadil náš profesní spolek mezi ostatní spoluvyhlašovatele soutěže. Zástupcem SPOV v komisi byla několik posledních let zapálená tajemnice spolku Marcela Harnová, která má díky rodinným vazbám (její tchán byl zasloužilým radslavickým knihovníkem) k vesnickým knihovnám velmi blízko; nyní je to stále úspěšný tučínský starosta a aktivní člen spolku Jiří Řezníček.

Mezi vyhlašovatele patří i Svaz měst a obcí. Jeho dlouholetou a v komisi velmi oblíbenou reprezentantkou je dříve starostka, dnes místostarostka obce Košťálov Lenka Cincibusová, žena to velmi praktická, s přehledem i v nepříliš „ženské problematice“, ale hlavně s velkým smyslem pro humor, kterým plaší únavu a ulehčuje dlouhé přejezdy autobusem.

Vyhlašovatelem, který se do soutěže zapojil jako poslední, je Ministerstvo zemědělství. Jeho nejvýraznějšími zástupkyněmi v komisi byly Darina Blacká, dnes šťastná maminka, a loni velká autorita Věra Libichová, aktivně činná i v jiných strukturách propagujících český venkov.

Spoluvyhlašovatelé vysílají do komise především úže specializované odborníky. Nejdéle zapojena je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Tu již řadu let reprezentuje Petr Šiřina, velká autorita v oboru, navíc s bohatými zahraničními zkušenostmi. Jeho „parketou“ jsou kromě hodnocení úrovně zeleně a péče o krajinu v rám­ci „zelené stuhy“ také návrhy na Fulínovu cenu (ocenění za květinovou výzdobu v obci) i prestiž­ní mezinárodní soutěž Entente florale.

Skutečnou osobností v komisi je zástupce Národního památkového ústavu Pavel Bureš. S nepostradatelným fotoaparátem se sice pravidelně ztrácí a také dochvilnost je jeho slabinou, ale když soutěžící vesnice líčí na jeho vnímavou duši tolik nástrah! Bývá mu zpravidla odpuštěno i pro­to, že je nám všem velmi zasvěceným průvodcem všemi místy, na kterých se (kromě soutěžících obcí) na svém putování republikou za­stavíme. Velmi dobře mu několik posledních let sekunduje i milá zástupkyně Ministerstva kultury Markéta Tošovská.

Dalším nepřehlédnutelným partnerem soutěže je Folklorní sdružení, které zastupuje stejně nepřehlédnutelný Jiří Hába, nadšený obdivovatel všeho, co má s folklorem třeba jen trochu něco společného. Vypadá sice zdánlivě nezúčastněně, když propadá své kuřácké vášni, ale to je oprav­du jen zdání. Je to právě on, kdo navrhuje ocenit putovním pohárem ty obce, které nejvíc ctí svoje tradice a udržují je i dnes. Folklorní sdružení navíc dává prostor i slavnostnímu vyhlášení výsled­ků aktuálního ročníku soutěže Vesnice roku na tradičním dětském folklorním festivalu v Luhačovicích.

Sdružení místních samospráv jako „nejmladší zapojené“ přišlo s novým oceněním pro obce s výraznou činností místních spolků – Naděje pro živý venkov. V komisi jej zastupuje charismatický Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov, proslulé svojí Jízdou králů. Hloubka jeho myšlenek musí být inspirující pro každého vnímavého člověka a jeho milý úsměv vždy najde odezvu u ostatních.

Složení celostátní komise doplňují i často se střídající zástupci Prezidentské kanceláře, jejíž hlavním příspěvkem do soutěže je organizace přijetí nositelů Zlatých stuh u prezidenta republiky v závěru kalendářního roku.

Tak v takové společnosti mám tu čest každoročně prožít jeden zářijový týden. Vesměs to jsou lidé s velkým rozhledem, s tituly i bez, ale to v práci komise opravdu není rozhodující. Velkou roli tu hraje životní zkušenost, zapálení pro svoji odbornost, umění naslouchat lidem, ocenit jejich snažení a vnímat atmosféru míst, která navštěvujeme. Možnost být v jejich společnosti pro mě znamená velký dar a každoroční osobní „nabití baterek“ pro další vlastní práci pro lidi. A snad ani já nedělám své vysílající organizaci ostudu.

Přítomnost knihovníků v hodnotících komisích již za těch 13 let také přinesla své výsledky. Nejenže si komisaři zvykli knihovny v soutěžících obcích skutečně navštívit, ale samospráva samotná si uvědomuje, že i ta jejich knihovna jí může v hodnocení života obce přinést „kladné body“, pokud k tomu bude mít odpovídající podmínky a povede ji zapálený člověk, který má v mís­tě přirozenou autoritu. Je třeba znovu připo­menout i tu skutečnost, že právě zapojení knihovníků do soutěže Vesnice roku motivovalo sekci veřejných knihoven SKIP „oprášit“ také soutěž ryze profesní, a tak po stejných 13 let žije i Knihovna roku, která po třech letech ve výhradní režii SKIPu získala ještě větší prestiž tím, že se stala (opět díky iniciativě profesního spol­ku) státní cenou udělovanou ministerstvem kul­tu­ry.

Foto Jiří Řezníček


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2