NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

ALA-APA Salary Survey : librarian – public and academic : a survey of library positions requiering an ALA-accredited master’s degree. 2012 / project director Lorelle Swader ; American Library Associa­tion – Allied Professional Association : the Organization for the Advancement of Library Employ­ees ; American Library Association, Office for Research and Statistics. [ALA-APA průzkum platů : knihovník veřejný a vysokoškolský. Průzkum knihovnických pozic s požadovaným titulem magister. 2012.] Chicago: American Libra­ry Association, 2012. v, 81 s. : tabulky. ALA-APA Survey Report.

ISBN 978-0-8389-8616-5

Kr 39.426

The European licensing framework. [Struktura evropského licencování.] Hague: Europeana, 2011. 19 s. : barev. il.

Kff 9.369/B

IFLA Annual report 2011 : IFLA – The global voice of libraries / compiled, edited and design lay-out by Susan Schaepman. [Výroční zpráva IFLA 2011 : IFLA – globální hlas knihoven.] Hague: IFLA Head­quarters, 2012. 19 s. : barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-90-77897-59-1

Kpb 9.526/B

Konference Kniha ve 21. století : téma „Budoucnost knihoven – trendy a směry“, 15. – 16. února 2012 / redigovala Libuše Foberová. Opava: Slezská univerzita, 2012. 109 s. : il.

ISBN 978-80-7365-335-4

Kfd 39.439

Mener un projet international : bibliothèques fran­çaises et coopération internationale / sous la direction de Raphaëlle Bats. [Řízení mezinárodního projektu : francouzské knihovny a mezinárodní spolupráce.] Villeurbanne: Presses de l’enssib, 2011. 184 s. : tabulky. Boîte à outils 24.

ISBN 978-2-910227-92-0

Kh 39.254

PEARLMUTTER, Jane and Paul NELSON. Small public library management. [Řízení malých veřejných knihoven.] Chicago: American Library Association, 2012. viii, 139 s. : il., tabulky. ALA fundamentals series.

ISBN 978-0-8389-1085-6

Km 39.401

Studia Bibliographica Posoniensia 2012 / zostavila Miriam Poriezová. Bratislava: Univerzitná knižni­ca v Bratislave, 2012. 254 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-89303-35-9

Ka 39.437

Automatizace knihovnické a informační činnosti

BREEDING, Marschall. Cloud computing for libraries. [Cloud computing pro knihovny.] Chicago: ALA TechSource, 2012. xiii, 121 s. : il. The tech-set, 11.

ISBN 978-1-55570-785-9

Ife 39.240

OPPENHEIM, Charles. The no-nonsense guide to legal issues in web 2.0 and cloud computing. [Praktický průvodce právními otázkami na webu 2.0 a cloud computing.] London: Facet, 2012. x, 134 s.

ISBN 978-1-85604-804-0

Kib 39.419

SEYED, Christopher. Parents of invention : the development of library automation systems in the late 20th century. [Původci myšlenky. Vývoj knihov­ních automatizovaných systémů na konci 20. století.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. xxi, 145 s. : il.

ISBN 978-1-59158-792-7

Abda 39.141

Organizace knihovních fondů

BESERUP, Ivan and David J. SHAW, eds. Virtual visits to lost libraries : reconstruction of and access to dispersed collections : papers presented on 5 November 2010 at the CERL Seminar hosted by the Royal Library of Denmark, Copenhagen. [Vir­tu­ál­ní prohlídky ztracených knihoven. Rekonstrukce a přístup k rozptýleným sbírkám. Dokumenty prezentovány 5. 11. 2010 na semináři CERL konaném v Dánské královské knihovně v Kodani.] London: Consortium of European Research Libraries, 2011. 171 s. : il., faksim. CERL papers, 11.

ISBN 978-0-9569996-0-3

Ol 39.429

DADSON, Emma. Emergency planning and respon­se for libraries, archives, and museums. [Plánová­ní mimořádných situací a reakcí knihoven, archi­vů a muzeí.] London: Facet, 2012. viii, 230 s. : il., ta­bul­ky.

ISBN 978-1-85604-808-8

Ol 39.422

KAPLAN, Richard, ed. Building and managing e-book collections : a how-to-do-it manual for librarians. [Budování a řízení fondu elektronických knih. Příručka pro knihovníky.] London: Facet, 2012. xv, 197 s.

ISBN 978-1-85604-837-8

Oaagb 39.420

Sítě knihoven

Městská knihovna Písek. Písek: Městská knihovna, 2012. – 1 DVD : barev.

Tee 489/DVD

Biblioteki nacionaľnych akademij nauk : problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija : naučno-praktičeskij i teoretičeskij sbornik. 9 / red. A. S. Oniščenko … [et al.] [Knihovny národních akademií věd. Problémy fungování, tendence rozvoje. Vědecko-praktický a teoretický sborník. 9.] Kijev: Nacionaľnaja biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskogo, 2011. 298 s. : grafy, tabulky.

Tc 39.412

HETTLAGE, Bernd. German National Library Frankfurt am Main ; German National Library Leipzig. [Německá národní knihovna Frankfurt nad Mohanem, Německá národní knihovna Lipsko.] Berlin: Stadtwandel, 2012. 32, 32 s. Die neuen Architekturführer, Nr. 181.

ISBN 978-3-86711-191-1

Taa 39.432

SEMERTZAKI, Eua. Special libraries as knowledge management centres. [Odborné knihovny jako střediska znalostního managementu.] Oxford: Chandos, 2011. xxii, 314 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-613-5

Td 39.152

SIBYLOVÁ, Michaela. Knižnica Rudolfa I. Pálfiho (1719–1768), zakladateľa šľachtickej knižnice Pálfiovcov na hrade Červený Kameň. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2012. 150 s. : barev. il., faksim.

ISBN 978-80-89303-33-5

Ti 39.170

Připravila EVA MACKOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2