ROVNÝ PŘÍSTUP: INSPO 2013 – Moderní technologie usnadňují život lidem se zdravotním postižením

JAROSLAV WINTER winter@helpnet.cz

Do úvodu pár čísel – 278 účastníků, 44 soutěžících, 24 přednášek, 13 vystavovatelů, 13. ročník. I jimi se dá popsat konference INSPO, na kterou se sjeli v březnu tradičně do Kongresového centra Praha lidé s nejrůznějším zdravotním postižením a pracovníci pomáhajících organizací z celé repub­liky. Mnohem důležitější je však důvod, kvůli kterému vážili cestu, jež pro mnohé nebyla vůbec snadná – někteří se neobešli bez asistentů, sami by se svým hendikepem účast nezvládli. Tím důvodem je unikátní příležitost seznámit se s novými technologiemi, aplikacemi a pomůckami, které usnadňují život lidem se zdravotním postižením, jakou tato konference pořádaná BMI sdružením každoročně nabízí.

Prezentace techniky a technologiíA věru bylo čemu se obdivovat. Za všechny alespoň několik příkladů. Čtenáři Čtenáře se asi běžně nesetkávají s lidmi, kteří nemohou kvůli svému postižením komunikovat mluvenou řečí. Lenka Říhová ze Speciální základní školy v Poděbradech předvedla, že pro děti, které mají takovéto problémy, s úspěchem využívají zařízení iPad nebo iPod Touch. V práci s dětmi začali používat iPady v květnu 2011 a postupně se vytvořila otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících  informace o využití iPad, iPod Touch a iPhone v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami. Nazývá se iSEN a na webových stránkách www.i-sen.cz publikuje zkušenosti s využíváním stále přibývajících aplikací podpo-rujících vývoj dětí, které z důvodů svého řečového, motorického, mentálního nebo jiného vývojového postižení mají ztíženou komunikaci s okolím.

Komunikační bariéra je také hlavním problémem u osob se sluchovým postižením. Jen men­ší část, většinou neslyšících od narození, používá znakový jazyk. Ti, kteří ztrácejí sluch nebo zcela ohluchli v pozdějším věku a jejich mateřštinou je český jazyk, dříve neměli žádnou komunikační podporu. Teprve v posledních letech zavedla Čes­ká unie neslyšících novou službu – simultánní přepis mluvené řeči. Když organizátoři konference INSPO před lety poprvé vedle tlumočníků znakového jazyka pozvali také přepisovatele, jejichž simultánní přepis přednášek se promítal na plátno, přihlásilo se ve srovnání s předchozími ročníky pětkrát tolik účastníků se sluchovým postižením. Dříve pro ně účast na konferenci, stejně jako na jiných vzdělávacích, kulturních či společenských akcích, neměla smysl, protože by ničemu nerozuměli.

Jaroslav Winter moderoval jednu ze sekcíNezůstalo však jen u přepisu na plátno. Díky Středisku podpory studentů se specifickými potřebami Teiresiás Masarykovy univerzity, které vyvinulo systém Polygraf pro bezdrátový přenos přepisovaného textu, mohli v posledních dvou letech účastníci se sluchovým postižením sledovat přednášky nejen na plátně, ale i na zapůj­čených tabletech. Na nich je možné nastavit si individuální velikost písma anebo vracet se v tex­tu zpět, když na první čtení člověk něco nepochopí. Letos představilo středisko Teiresiás další vylepšení systému – na tablet lze přenášet zároveň také obraz prezentace. To umožní sledovat pohodlně přednášku i slabozrakým účastníkům, kteří dobře nevidí na plátno.

Ani přenos textu na mobilní zařízení není posledním krokem ve vývoji. Simultánní přepis mluvené řeči je možné zajišťovat také na dálku. Jak to probíhá, představil na konferenci Ing. Zdeněk Bumbálek, jednatel společnosti Transkript online, která takovou službu již zajišťuje pro neslyšící klienty všech Era finančních center Poštovní spořitelny v ČR a v pilotním provozu i pro osm prodejen Vodafonu. Přepisovatel v takovém případě sedí v kanceláři, případně i doma, a řeč pracovníka Poštovní spořitelny či Vodafonu, který se s ním spojil telefonicky, přepisuje na počítači a neslyšící klient ji sleduje na webové stránce. Ti neslyšící zákazníci, kteří již tuto služ­bu vyzkoušeli, si ji nemohou vynachválit. Koneč­ně si připadají jako rovnocenní lidé, kteří mají jistotu, že se jim dostalo všech potřebných informací a že jim správně porozuměli.

Velké uznání sklízí také asistenční služba Hovor pro neslyšící, která umožňuje neslyšícím zákazníkům komunikovat prostřednictvím telefonu se slyšícími osobami. Operátor této linky dostává od neslyšícího zákazníka instrukce formou e-psacího telefonu, e-mailu, faxu, SMS nebo ICQ a na jejich základě komunikuje se slyšícími uživateli. Stejně tak může operátor tlumočit informace směrem k neslyšícím. V takovém případě jim obsah konverzace přepíše a pošle vybranou formou. Služba umožňuje zákazníkům snadněji řešit běžné i nouzové situace, například komunikovat s lékaři a záchrannou službou, zajišťovat urgent­ní opravy, využívat informační služby. Službu provozuje Telefónica Czech Republic, která je již několik let také generálním partnerem konference INSPO. V minulém roce obsloužila tato bezplatná linka 25 800 požadavků a jak informovala Alena Užachovová, novinkou loňského roku bylo rozšíření i pro hovory do zahraničí.

Na zlepšení podmínek pro komunikaci neslyšících lidí ve zdravotnických zařízeních se zaměřu­je projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyší­cí, s nímž účastníky seznámila ředitelka organizace APPN Marie Horáková. Tato organizace poskytuje on-line tlumočnickou službu. Pro její efektivní využití je nutné, aby neslyšící, případně člověk, který s neslyšícím komunikuje, disponoval mobilním audiovizuálním komunikačním zařízením (tabletem či telefonem umožňujícím videohovor). V rámci uvedeného projektu chce APPN vybavit každou hlavní nemocnici ve všech 76 okresních městech a šest pražských nemocnic zmíněnými zařízeními, která umožní komunikaci lékaře a ne­sly­šícího pacienta prostřednictvím on-line tlumo­č­­níka přítomného na obrazovce zařízení. Tato te­ch­nologie a postup budou využitelné i pro on-li­ne přepis mluvené řeči, takže je budou moci používat nejen uživatelé znakového jazyka, ale i uživatelé českého jazyka.

INSPO 2013 pohledem účastníkůModerní technologie usnadňují stále více život nejen lidem se sluchovým postižením, ale i s jiný­mi zdravotními omezeními. Na konferenci INSPO zazněla rovněž řada přednášek, které představily novinky v ovládání mobilních telefonů urče­né pro nevidomé uživatele. Například Jakub Doležal z ČVUT předvedl systém hlasové navigace TransPraha, který umožňuje pomocí mobilního telefonu a systému, nasazeného na serverové straně, poskytnout informace o dostupném spojení i v situacích, kdy se uživatel dostane do zcela neznámého prostředí. Nalezené spoje jsou mu doporučeny s ohledem na obtížnost přestupů a časovou složitost. Zatím jde jen o prototyp, který naznačuje možnosti využití.

Jedna ze tří sekcí konference se zabývala také možnostmi zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zajímavou – a docela potěšující – informací bylo sdělení Tomáše Dombrovského ze společnosti LMC, která byla partnerem dané sek­ce. Tato společnost provozuje portály Jobs.czPráce.cz, na kterém je od roku 2009 zvláštní sekce nabídek zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a v současné době je každý den k dispozici více než 1800 nabídek pro tyto osoby – z celkových zhruba 27 000, které jsou na Práce.cz vystaveny. Zatímco počet všech nabídek oproti loňskému roku klesl o desetinu, počet nabídek pro osoby se zdravotním postižením vzrostl. U více než 15 procent z nich je k dispozici bezbariérový přístup na pracoviště a čtvrtina nabídek nevyžaduje docházení do firmy, umožňuje práci z domova, která mnoha lidem se zdravotním postižením více vyhovuje.

Ne všechna témata se vešla do programu konference. Ti, na které se nedostalo, mohli své produkty, projekty a služby představit o přestávkách v předsálí. Zvláště v obležení byli dva poradci O2 Guru, kteří uživatelům chytrých telefonů radili, jak zabezpečit telefon proti virům, nastavit internet, stáhnout různé aplikace. Tuto bezplatnou službu poskytovali všem účastníkům konference, bez ohledu na to, jakého operátora využívají. Pro neslyšící zájemce byl zajištěn on-line přepis řeči na tablet.

Součástí konference INSPO bylo již podeváté také vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap. V ní autoři se zdravotním postižením mají možnost ukázat, jak jim internet nebo telefon pomáhá lépe se vyrovnat s daným handicapem. Na rozdíl od posledních tří ročníků, kdy zvítězili nevidomí autoři, tentokrát všechny tři medailové stupínky obsadili vozíčkáři. Vítěz Michael Vidura si odvezl domů do Brna chytrý telefon od společnosti Telefónica. I další získali hodnotné ceny a všichni soutěžící bez ohledu na umístění dostali alespoň USB paměť od společnosti AutoCont, dalšího partnera konference INSPO, a knihu. Všechny soutěžní příspěvky, stejně jako příspěvky ze sborníku konference a velká část prezentací, jsou vystaveny na www. helpnet.cz/inspo. Přibyly k nim rovněž videozáznamy všech přednášek, které pořídili pracovníci střediska Teiresiás.

Foto Ivan Navrátilík


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2