ROVNÝ PŘÍSTUP: Novinky ze semináře Zvukové knihovny 2013

JITKA NĚMCOVÁ jnemcova@knihovnatr.cz

V roce 1998 se poprvé sešli v třebíčské Městské knihovně pracovníci tehdy nově vznikajících zvukových oddělení městských a okresních knihoven na semináři nazvaném Zvukové knihovny. I po patnácti letech má seminář svým programem co nabídnout, má okruh účastníků, kteří měli možnost sejít se i v letošním roce. Seminář se uskutečnil 9. dubna a pro jeho 41 účastníků byl připraven následující program:

1.   Aktuální informace z Knihovny a tiskárny pro zrakově postižené;

2.  Legislativa týkající se zdravotně postižených uživatelů knihoven a knihoven samotných v rám­ci projektu Bezbariérová.kni­hov­na.­c­z a Sekce služeb osobám se specifickými po­tře­bami;

3.  Prezentace vydavatelství Tympanum audio­knihy;

4.  Zvuková oddělení knihoven – zajímavé příkla­dy práce zvukových knihoven a dotazy k praktickým činnostem.

Zvukové knihovny 2013Celých 15 let patří úvodní část seminářů kolegům z KTN K. E. Macana v Praze – vedoucí knihov­ny Dagmar Turkové, Renátě Meyerové, která zaji­šťuje distribuci zvukových knih knihovnám, které nejsou pobočkami KTN, a řediteli knihovny Bohdanu Roulemu, který shrnul činnost knihovny za uplynulé období a informoval o novinkách, které chystají pro letošní rok. V roce 2012 bylo vydáno celkem 123 titulů nových zvukových knih – při této příležitosti B. Roule vzpomněl nedávného úmrtí pravidelného načitatele zvukových knih, herce Vladimíra Čecha, který měl právě z 90 % načtenu novou zvukovou knihu. Stane se tak poprvé, že rozečtenou knihu dokončí jiný načitatel. V letošním roce by knihovna K. E. Macana chtěla otevřít nové, třetí nahrávací studio z důvodu zvýšeného počtu načítání návodů léků a rovněž probíhá načítání 12 zvukových časopisů, což omezuje kapacitu stávajících dvou studií. Dále se nám dostalo upozornění, že rok 2013 bude zřej­mě posledním, ve kterém budou prováděny opravy kazet s nahrávkami knih. V letošním roce bylo v knihovně K. E. Macana opraveno téměř 800 kusů audiokazet, možnost oprav zůstává i nadále, ale jen pro ty, kteří si pošlou vlastní nosič a obal. Společně se svými kolegyněmi pak pan ředitel odpovídal na dotazy účastníků semináře.

Následující část programu patřila Mgr. Heleně Selucké, která v rámci projektu Bezbariérová.knihovna.cz představila Standard Handicap Frien­d­ly, připomněla legislativu, která se týká zdravot­ně postižených čtenářů a uživatelů knihovnických služeb, a povinnost vytvářet podmínky ze strany knihovny pro rovný přístup ke službám a informacím zdravotně postiženým. Do své prezentace zahrnula i vzdělávání knihovníků a terminologii, která se užívá pro zdravotně postižené. Podrobnosti a další informace, včetně aktualit a chy­sta­ných seminářů jmenované sekce SKIP, najdete zpracované na stránkách http://bezbarierova.knihovna.cz/.

Vydavatelství Tympanum představil jeden z je­ho zakladatelů – Josef Bukovský. Zmíním jen základní údaje: vydavatelství od roku 1997 vyrábí a prodává audioknihy v českém jazyce, které jsou opatřeny popisy Braillovým písmem. V současnosti navázali spolupráci s KTN v Praze a ma­jí uzavřené smlouvy, na základě kterých KTN vytvoří nahrávku literárního díla, kterou následně poskytne společnosti Tympanum k vydání audio­knihy, anebo KTN poskytne vydavatelství již hotové nahrávky ze svého fondu, ovšem vytvořené pouze ve vlastní produkci. Autorská práva a licen­ce interpretační, hudební, překladatelské zajistí společnost Tympanum. Na semináři byly v předchozích letech vystaveny jimi vydané tituly, které jsme si mohli na místě koupit pro doplnění fondu. Letošní první tituly vyjdou v květnu, další budou připravené k vydání na podzim. Více podrobností naleznou zájemci na http://www.tympanum.cz/.

Závěr semináře patřil prezentaci oddělení jednotlivých knihoven – o své zkušenosti se podělili Mgr. Pavel Frind z Městské knihovny ve Znojmě, Blanka Getvertová z Knihovny města Ostravy a Božena Páleníková z Knihovny města Hradce Králové, která podrobně informovala o otevření ústřední knihovny, kde získala nové prostory pro zvukovou knihovnu. Zvukovou knihovnu Mestskej knižnice v Bratislave představila Mgr. Milada Šudíková, spolu s ní se zúčastnil semináře Michal Herceg, který pracuje pro Slovenský rozhlas. Závěrem jedna zajímavost z Mestskej knižnice – v roce 1991 se jejího otevření zúčastnila princezna Diana. Příspěvky z praktického života oddělení jsou vždy velmi přínosné a jsou jedním z hlavních účelů semináře.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za účast a těším se v příštím roce na shledanou.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2