Z KNIHOVEN…

Žijeme spolu, nebo vedle sebe?

Petr Schink, Kateřina Ševčíková

Tak jak je to vlastně s titulkem tohoto článku? Žijeme spolu, nebo vedle sebe? Přesně na tuto otázku se snažila najít odpověď akce pořádaná vítkovickou pobočkou Knihovny města Ostravy.

Když pracovníci knihovny instalovali  fotografickou výstavu Marie Cudrákové Savore čhave – Všechny děti ze Základní školy Družby v Karviné, jistě netušili, jaký ohlas to především mezi mladými návštěvníky vyvolá. Zdařilé momentky plné rozesmátých žáků, účastnících se různých sportovních nebo uměleckých aktivit, si přímo říkaly o to, aby se k tvářím připojila i jména. A tak se knihovna rozhodla poskytnout své zázemí i pracovní nasazení, které pak karvinská i vítkovická mládež využila ke společnému setkání, z něhož se tak vedle sebe alespoň na okamžik stalo žití spolu.

Středa 27. února byla dnem plným napětí a příprav. Vždyť každý si připravil program podle svých schopností a představ a rád by se předvedl v nejlepším světle. Nezapojily se jen děti, ale také pracovníci karvinské školy a vítkovické knihovny. Brzy se místnost knihovnické galerie MaM zaplnila mladšími i staršími návštěvníky, a po krátké chvíli by už nepropadla ani jeh­la.

Po hudebním úvodu mladého talentovaného klavíristy, který pomohl rozdováděné publikum usadit do židlí, se vedoucí vítkovické knihovny Kateřina Ševčíková postarala o srdečné přivítání. A pak už začal oficiální program.

Krátká prezentace přiblížila vznik knihovny a myšlenku stojící u jejího zrodu. Vítkovice potřebovaly místo, kde se budou moci bez zábran a předsudků setkávat dospělí i děti všech etnik a všech sociálních vrstev. Při pohledu do publika se zdálo, že se tento záměr podařilo naplnit. Na řadu přišli i zástupci školy z Karviné. Paní učitel­ka Marie Cudráková se pochlubila výchovnými úspěchy a bohatou galerií fotek z různých školních akcí a výletů. Tento formální úvod jistě nemohl na dlouhou dobu zaujmout převážně dětské publikum, naštěstí brzy začala akčnější část.

Na karvinských dětech bylo znát napětí a nervozita, divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký v jejich režii však nemělo chybu a jako v každé pohádce vše dobře dopadlo. Tentokrát královskou svatbou a po­tleskem.

Starší studentky obohatily středeč­ní odpoledne streetdancovým vystoupením. Na SuperStar by to možná chtě­lo ještě trochu trénovat, hlavní však je, že se publikum dobře bavilo. To samé jistě platilo i u vystoupení nadějné mladé zpěvačky z Karviné.

Za čest a slávu vítkovické knihovny se více než zdařile postavily dvě mla­dé čtenářky/bojovnice. Na improvizované tatami předvedly základní prv­ky z japonského bojového umění aikido a judo. Hned několik kamarádek se nabídlo k tomu, aby s nimi bylo dosti nevybíravě mláceno o podlahu, až okna drnčela.

Společného setkání se rozhodlo využít i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež občanského sdružení Společně-Jekhetane z městské části Přívoz a Poruba, které s knihovnou ve Vítkovicích dlouhodobě a velmi úspěš­ně spolupracuje. Skupina děvčat v tradičních krojích vířila po galerii a nenechala nikoho na pochybách, že rytmus mají Romové v krvi.

S dětmi i dospělými se o spletitý příběh svého života podělil bohumínský pamětník Dudi-Koťo. Tento osobitý starý pán se účastní i projektu PaRoDe, který sbírá životní příběhy romských dělníků. Dlužno dodat, že pro tento projekt jej získala pracovnice vítkovické knihovny Jana Kubiková.

Nezbývá, než si opět položit otázku, která zazněla v úvodu. Žijeme tedy spolu, nebo vedle sebe? Možná se nám na ni nepodařilo jednoznačně odpovědět, a určitě jsme nezbourali všec­hny hranice, které od sebe dělí generace, pohlaví či sociální a národnostní skupiny. Ale aspoň na kratičkou chvíli jsme se spolu dobře bavili.

Foto Petr Schink

Březen – měsíc čtenářů v knihovně v Benešově nad Černou

Růžena Lepšová

Do každoroční přehlídky akcí připravovaných knihovnami v celé naší republice se zapojila i naše Obecní knihovna v Benešově nad Černou. Začali jsme již 28. února besedou s Davidem Janem Žákem, autorem knihy Návrat krále Šumavy. Musím přiznat, že pan Žák je dobrý vypravěč a pokud jde o ukázku z knížky, vybral opravdu skvělé místo a skončil v tom nejnapínavějším. To nám pak nezbývalo, než knihu otevřít a přečíst, abychom se dozvěděli, jak to dopadlo.

V prvním březnovém týdnu jsem měla jednu besedu pro děti ze základ­ní školy a jednu podvečerní pro veřejnost. Do školy přijel v úterý 5. března ilustrátor Adolf Dudek. Většina dětí znala jeho obrázky z knížek nebo z dět­ského časopisu Sluníčko. Kdo viděl pana Dudka „v akci“ s dětmi, nestačil se divit. Nadšení a energie z něj doslova sálaly. A protože mi přišlo líto, že si jeho vystoupení mohl užít jen malý počet diváků, A. Dudek přijal na­še pozvání na červencovou pouť, kde se se svým vystoupením představí všem návštěvníkům bez rozdílu věku.

Hned ve čtvrtek 7. března jsme si další příval energie užili prostřednictvím Mistra Reiki, pana Tomáše Brože (Reiki je japonské slovo pro „univerzální životní energii“.). Jeho přednáš­ka i praktické ukázky práce s energií byly velmi zajímavé. V návaznosti na tuto přednášku T. Brož připravil pro zájemce jednodenní seminář, který proběhl 23. března.

Klid během následujících dvou týd­nů byl pouze zdánlivý. Toto období se neslo ve znamení příprav na dvě poměrně velké akce. Velikonoční jarmarktradiční velikonoční výstavu v knihov­ně. Jarmark se konal 23. března ve spolupráci DDM Český Krumlov – pobočka Kaplice, Obecní knihovny a Obec­ního úřadu v Benešově nad Černou. Chtěli jsme tentokrát představit především místní řemeslníky a všech­ny, kteří se věnují nějaké ruční práci. Jestli a jak se nám to povedlo, museli posoudit sami návštěvníci.

Hned následující pondělí byla v knih­o­vně zahájena již tradiční velikonoční výstava ručních prací s velikonoční tematikou. Je až s podivem, kolik se najde v našem okolí šikovných lidí a my o nich nevíme. Tímto způsobem se je snažíme „objevit“ i pro ostat­ní.

Ve čtvrtek 28. března přijel do naší knihovny na besedu se svými čtenáři spisovatel a historik PhDr. Vlastimil Vondruška. Návštěvníci se zájmem poslouchali nejen o Oldřichovi z Chlu­mu, ale také o historických faktech a zajímavostech, protože pan Vondruška je mistrem svého oboru.

V pátek 29. března pak na děti čekala Noc s Andersenem, kterou jsme nachystali už popáté. Myslím, že na jeden měsíc je to program docela bohatý a každý si z něj mohl pro sebe vybrat, co jej zajímalo.

A to ještě nebyl všem akcím konec. V prvním dubnovém týdnu nás čekala beseda o místní historii s Milanem Koželuhem o jeho milovaných Novohradských horách.

Přeji všem krásné jaro a kolegyním knihovnicím (i knihovníkům) hodně spo­kojených návštěvníků.

Foto archiv knihovny a ZŠ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2