Ceny předávané na veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2013

Ve dnech 16. až 19. května se na Výstavišti Praha – Holešovice konal 19. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu, jehož čestným hostem bylo Slovensko a stěžejním tématem poezie – její rozmanité cesty a překládání.

Knižní veletrh bývá každoročně místem předávání řady cen za literární, slovníková a mapová díla, za propagaci české kultury v zahraničí, a také překladatelské anticeny Skřipec. V tomto přehledu vás seznamujeme s některými oceněnými díly a autory.

Kartografická soutěž Mapa roku 2012

Slavnostní vyhlášení výsledků již 15. ročníku soutěže Mapa roku proběhlo hned první den veletrhu. Odborná komise vybírala ze 104 kartografických děl, která přihlásilo 25 vydavatelů či autorů z ce­lé ČR. Vítězem v kategorii Atlasy, soubory a edice map se stal Atlas fenologických poměrů Česka (Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci). V kategorii Samostatná kartografická díla zvítězila mapa Stavební a de­-ko­rační kameny Prahy a Středočeského kraje (Čes­ká geologická služba).

• Více o soutěži na www.czechmaps.cz/maparoku.

Cena Nadace Český literární fond

Rovněž první den veletrhu byly předávány významné ceny udělované Nadací ČLF. V letošním roce došlo k zásadní změně v počtu výročních cen, z původních šesti byly ponechány pouze dvě: Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbuCena za vědeckou literaturu. Ta však byla přiřazena k Cenám Josefa Hlávky. Správní rada přistoupila k této změně především proto, že společenský a mediální ohlas cen NČLF neodpovídal vynaloženým prostředkům, a také proto, že je snaha přispět především k propagaci literárních děl, která Nadace podpořila granty. Tento cíl považuje za tím významnější, čím složitější se stávají podmínky pro jejich vytváření i publikování.

Expertní skupina pro literaturu navrhla správní radě Nadace ČLF do užšího výběru mýtoetymologické dílo D. Ž. Bora Tajemný svět pravěku a záznamy Jana Vladislava Otevřený deník. Cenu získal Ivan Wernisch za čítanku Živ jsem byl! s podtitulem Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní (Druhé město). Jedná se o specifickou sbír­ku textů autorů, hlavně prozaiků, kteří nezaslouženě zapadli ve své době v zapomnění.

Cena, jejíž součástí je finanční odměna ve výši 100 000 Kč, „má podpořit autora v další literární tvorbě, zatímco nakladateli poskytnout zvýšenou publicitu o oceněném díle“.

• Více na www.nclf.cz/ceny-nadace-clf-v-roce-2013.html.

Cena Jiřího Ortena 2013

Toto ocenění je určeno mladým autorům do 30 let, slavnostní vyhlášení proběhlo v podvečer 16. května. Porota vybírala z 24 přihlášených prací, na Cenu nominovala tyto tři autory: Tomáše Gabriela za sbírku poezie Tak černý kůň tak pozdě v noci (Literární salon), Jaroslava Žváčka za románovou prvotinu Lístek na cestu z pekla (Paseka) a Ondře­je Buddeuse za sbírku poezie rorýsy (fra). Cenu Jiřího Ortena a šek na částku 50 000 Kč (a čteč­ku e-knih) si odnesl Ondřej Buddeus za rorýsy. Soutěž organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, partnerem byl i letos Magistrát hl. měs­ta Prahy.

• Podrobnější informace na www.sckn.cz.

Cena Jiřího Theinera Paulu Wilsonovi

V pátek 17. května byla předána Cena Jiřího Theinera, kterou uděluje společnost Svět knihy žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Cena je pojmenována po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship, který vychází ve Velké Británii od roku 1972 a zaměřuje se na problematiku svobodného slova. Donátorem ceny a stálým čestným členem komise je syn Jiřího Theinera – Pavel.

Letošním laureátem se stal kanadský novinář, literární kritik a překladatel Paul Wilson (1941). Od roku 1967 až do podepsání Charty 77 žil v Československu (kvůli podpisu byl vyhoštěn). Právě tato událost ho přivedla k práci pro českou kulturu v zahraničí. V roce 1978 se v Londýně podílel na založení hudebního vydavatelství Boží mlýn, které vydávalo i desky českého under­groun­du. Po návratu do Kanady přidal k těmto aktivitám i překládání děl českých autorů – Josefa Škvoreckého, Ivana Klímy, Bohumila Hrabala a Václava Havla.

Paulu Wilsonovi vyšel v českém překladu v ro­ce 2011 v nakladatelství Torst výbor esejů a kritických článků s názvem Bohemian Rhapsodies, věnovaných skupině Queen, kterou obdivuje.

• Více na www.svetknihy.cz.

Překladatelské anticeny Skřipec a Skřipeček za rok 2012

Upozorňování na „nejpovedenější“ překlady do češtiny vyvolává každoročně mimořádný zájem jak odborné veřejnosti, tak návštěvníků knižního veletrhu. Pokaždé se jedná o zvláštní druh zábavy, někdy možná okořeněný špetkou škodolibosti. Letošní členové odborné poroty Obce překladatelů ve složení Vratislav J. Slezák, Jiří Hanuš a Jan Seidl však hned v úvodu uvedli, že „Skřipec nemá za cíl zostudit či znevážit odměněného překladatele či překladatelku a nakladatelství, nýbrž jen poukázat na pochybení v překladu a v ediční práci s tím, aby se obojí činnost zbavovala zbytečných omylů a dosahovala potřebné vysoké profesionální úrovně“.

V pátečním odpoledni byly tedy předány anticeny Skřipec tentokrát rovným dílem dvěma titulům: knize (Ne)milostivé léto L. B. autorky Very Vogeler (překlad z němčiny Jindřich Brož; BVD s. r. o., 2012) a románu Josefa Haslingera s názvem Jáchymov (překlad z němčiny Libuše Čižmárová; JOTA, 2012).

Skřipeček za nebeletristický překlad obdržela publikace s názvem Stalin autora Jeana-Jacque­se Marieho (překlad z francouzštiny Tereza Cihelková; Naše vojsko, 2011).

V minulosti se už stalo, že si nakladatel pro anticenu přišel a dokonce se čtenářům za nekvalitní překlad a editorskou práci omluvil. Nakladatelství JOTA se však proti rozhodnutí poroty ohradilo a anticenu odmítlo. Dokonce připustilo, že využije všech právních prostředků a podá žalobu k příslušnému soudu. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.

• Podrobnější informace na www.obecprekladatelu.cz/.

Cena Česká kniha 2013

Novinkou mezi literárními cenami je Česká kniha, projekt, který se zrodil v roce 2011 „mezi Prahou a Paříží v hlavách několika autorů a překladatelů“. Je nezávislý a organizačně jej zajišťuje Občanské sdružení Cena Česká kniha se sídlem v Praze. Cena byla poprvé udělena na jaře loňského roku a má každoročně upozornit na jednu českou prozaickou knihu vydanou domácími nakladateli v prů­běhu předchozího roku. Inovačním prvkem této ceny je navazování vztahů se světovými nakladateli, kteří budou motivováni k překladům vítězných knih, a rozšíří tak povědomí evropských čtenářů o současné české beletrii.

Za účasti zahraničních hostů z Francie, Rakouska, Polska, Slovinska a Ruska proběhlo v pátečním pozdním odpoledni slavnostní předání Ceny Česká kniha. Získala ji Jakuba Katalpa za román Němci (Host). Odborná porota se letos rozhodla zveřejnit i jména dvou autorů, kteří se dostali me­zi finalisty boje o Cenu. „Stříbrná“ pozice připadla Petru Šabachovi za román Máslem dolů (Paseka), „bronzová“ Veronice Bendové za románový debut Nonstop Eufrat (fra). Poprvé udělenou Cenu čtenářů České knihy pak obdržela Kateřina Tučková za román Žítkovské bohyně (Host). Svůj hlas jí odevzdalo 238 z celkového počtu 555 hlasujících čtenářů.

• Více informací je možné získat na www.ceskakniha.com.

Na knižním veletrhu byly také slavnostně předány ceny Slovník roku 2013. Protože jsme výsledky soutěže otiskli v březnovém čísle Čtenáře (s. 114), do tohoto přehledu jsme je nezahrnuli.

Připravila Olga Vašková


Diskuze ke článku "Ceny předávané na veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2013"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2