NAPLE Sister Libraries – Český Těšín a Daruvar

JANA GALÁŠOVÁ jana.galas@knihovnatesin.cz

Videokonference mezi Českým Těšínem a Daruvarem při Noci s Andersenem. Zprava: Fanynka Stehnová, vedoucí Ústřední knihovny pro chorvatskou národnost v Daruvaru, „chorvatský Andersen“ spisovatelka Ivana Brlić-Mažuravič, Romana Horvatová, ředitelka Pučky Knjižnice i čitaonice v DaruvaruNAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) je organizace sdružující veřejné knihovny nejen ve státech Evropské unie, včetně České republiky. Jejím hlavním cílem je podporovat vytváření zásad a strategií pro řízení veřejného knihovnictví.

NAPLE spolupracuje s evropskou nevládní organizací EBLIDA (zastřešující evropské národní knihovny) a společně požadují na Evropské komisi, aby podnítila další rozvoj knihovnictví, zejména pak posílení úlohy veřejných knihoven členských států, podpořila rozvoj knihovní infrastruktury z prostředků EU či nastolení odpovídající politiky v oblasti autorských práv.

Prostřednictvím sdružení NAPLE FORUM informuje o zásadních projektech, legislativních dokumentech, příkladech z praxe veřejných knihoven v jednotlivých zemích, přináší inspiraci pro rozvoj služeb.

Organizace NAPLE vyzvala evropské veřejné knihovny k účasti na svém programu Sister Libraries, tj. Sesterské knihovny, o kterém říká:

•  je zcela otevřený a snaží se pomoci knihovnám rozvíjet oboustrannou spolupráci na téma, které je zajímá;

•  je neocenitelnou příležitostí pro knihovny zpestřit vlastní služby díky výměně zkušeností s knihovnou na opačné straně Evropy, která se zabývá podobnými programy;

•  zvláště inspirující je spolupráce v oblasti práce s menšinami či etniky, kde je hledání cest a optimálních metod „na programu dne“;

•  k programu mohou přistoupit veřejné knihovny se sídlem v kterékoli členské zemi NAPLE, které chtějí najít v jiné zemi partnerskou knihovnu k vytvoření kooperačního programu;

•  do NAPLE Sister Libraries jsou zapojeny veřejné knihovny například v Belgii, Česku, Finsku, Chorvatsku, Irsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku, Francii, Anglii, Norsku, Švédsku či Dánsku;

•  úkolem NAPLE Sister Libraries je usnadnění kontaktu a vytvoření základů pro tento druh spolupráce mezi evropskými veřejnými knihovnami.

V České republice se do programu zapojila Městská knihovna v Českém Těšíně, která se zabývá podporou multikulturních vztahů ve svém regionu. Vytváří programy na podporu občanské vzájemnosti ve vztahu k jiným národnostem v místě, realizuje multikulturní projekty pro děti i dospělé a věnuje se přeshraniční spolupráci s partnery na polské či slovenské straně, nyní i v Chorvatsku. Její aktivity pomáhá spolufinancovat Evropská unie z fondů pro regionální rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí nebo Ministerstvo kultury ČR.

Město Český Těšín (26 000 obyvatel) je přirozeným historickým centrem Těšínského Slezska, kde se po staletí vytvářela svébytná kultura slezská, obohacená o národní prvky německé, židovské, české či polské. Multikulturní prostředí je nedílnou součástí každodenní atmosféry města a veřejná knihovna, vedle řady dalších kulturních institucí, si zde vydobyla významné postavení.

Když přišla výzva být nápomocni české krajanské knihovně v Chorvatsku, bylo zcela přirozené, že českotěšínská knihovna bez váhání souhlasila. Vzniklo to vlastně docela jednoduše: u chorvatského moře (kde jinde?) se setkali český turista a český krajan. Český turista byl z Těšína, český krajan z chorvatského Daruvaru. Slovo dalo slovo a český turista se dozvěděl, že v Daruvaru žije nejpočetnější česká menšina v Chorvatsku, která sem přišla již v 18. století, že udržuje český jazyk, školství a kulturu. Že se živě zajímá o život v České republice a českou štafetu předává svým dětem. Český turista si vzpomněl, že v jeho městě je veřejná knihovna, kterou dobře zná, a ta by mohla české krajany v jejich snahách podporovat.

Daruvar je malebné lázeňské městečko 70 km od maďarských hranic. Žije zde 13 000 Čechů a 9000 Chorvatů. Česká menšina je v Daruvaru nejpočetnější v celém Chorvatsku, a proto zde sídlí například Svaz Čechů v Republice Chorvatsko nebo Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku, Radio Daruvar, které vysílá již 45 let, vydavatelství Jednota, které vydává stejnojmenný časopis pro krajany v češtině. V Daruvaru mimo to najdeme Českou besedu (stejně jako v dalších chorvatských městech, kde působí  krajanské spolky), Českou školu J. A. Komenského, Školku Ferdy Mravence nebo Knihovnu Franty Buriana (významný český buditel v Chorvatsku).

A tak se společně v jejich hlavách zrodil nápad uspořádat pro českou krajanskou knihovnu sbírku knih, a tím to také všechno začalo. Českotěšínské knihovně se nezdálo nic jednoduššího, než vyhlásit mezi občany města sbírku českých knih, které se stanou darem daruvarským krajanům. Ale znáte to: dary do knihovny, velmi ceněné jejich majiteli, mají zřídkakdy valnou cenu. A tak se sešlo opravdu jen málo titulů, které by důstojně mohly sloužit jako knižní dar do zahraničí. Mimo to nás chorvatské kolegyně ohromily svou znalostí současné české literatury a svými požadavky na konkrétní tituly. Nezbylo nic jiného, než se obrátit na renomované vydavatelství současných českých autorů, kterým je brněnský HOST, jehož tituly byly ze strany krajanských knihovnic nejčastěji citovány. Ředitel vydavatelství Tomáš Reichel reagoval velmi vstřícně a krajanské knihovně daroval výběr ze současné knižní produkce. K výzvě se připojilo také nakladatelství AKROPOLIS v Praze. Soubor knih jsme odeslali prostřednictvím jednoho z českých učitelů, který byl v té době na dovolené na Moravě, a vracel se zpět na svůj učitelský post do Daruvaru. Psal se rok 2011.

Ústřední knihovna pro českou národnost v Chorvatsku je součástí veřejné knihovny Pučka Knjižnica i čitaonica Daruvar. Vedoucí ústřední krajanské knihovny je sympatická krajanka s českým jménem Fanynka Stehnová, ředitelkou Pučki knjižnice i čitaonice pak bohemistka Romana Horvatová. Knihovna shromažďuje knihy a multimédia v českém jazyce.

Poté byl vytvořen společný těšínsko-daruvarský knihovnický web http://www.knihovnatesin.cz/naple-sister-libraries, důležitý pro vzájemnou informovanost knihovníků a jejich čtenářů. Cílem webu je také seznámit veřejnost s českými krajany v Chorvatsku, neboť krajanská otázka se občanů a jejich rodin hojně dotýká. Obecně je to záležitost, o které se v Česku, na rozdíl od jiných evropských zemí, příliš nemluví.

Společné projekty pro dětské čtenáře jsou prvními kroky partnerských knihoven. Již dvakrát (v roce 2012 a 2013) jsme se setkali o Noci s Andersenem prostřednictvím videokonference, měli jsme možnost se vzájemně seznámit. A tak se na dálku poznaly knihovnice obou knihoven, představitelé obou měst (pan starosta města Daruvar hovoří plynule česky stejně jako další představitelé školství a kultury). Setkaly se děti, které si navzájem předvedly svůj program.

V letošním roce probíhá projekt, ve kterém české i chorvatské děti připravují knihu o svém městě. Knihy budou na podzim prostřednictvím videokonference společně pokřtěny, a poté každá z nich poputuje do partnerské knihovny ke svým čtenářům. Počítáme s tím, že spolupráce zmíněných sesterských knihoven bude pokračovat. Pro příští rok připravuje českotěšínská knihovna společnou soutěž ve tvůrčím psaní pro děti a uvažuje o dalších aktivitách, které přiblíží našim spoluobčanům život krajanů v Chorvatsku.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "NAPLE Sister Libraries – Český Těšín a Daruvar"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2