NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

HULL, Barbara. Understanding librarians : communication is the issue / … with contributions from Marion Churkovich, Christine Oughtred and Denise Turner. [Srozumitelní knihovníci. Komunikace je problém.] Oxford: Chandos, 2011. xvii, 182 s. : tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-615-9

Kr 39.425

Manu propria-- :  sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. / k vydání připravily Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková. Praha: Národní knihovna České republiky, 2012. 285 s. : il., mapy, faksim.

ISBN 978-80-7050-614-1

Krb 39.443

STRICKER, Ulla de and Jill HURST-WAHL. The information and knowledge professional’s career handbook : define and create your success. [Příručka informační a znalostní profesní kariéry. Definovat a vytvářet svůj úspěch.] Oxford: Chandos, 2011. ix, 283 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-608-1

Kr 39.249

SZMIGIELSKA, Teresa. Standardy oceny bibliotek akademickich. [Normy pro hodnocení vysokoškolských knihoven.] Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011. 163 s. : il., grafy, tabul­ky. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 127.

ISBN 978-83-61464-49-5

Kq 39.187

ŠEDÁ, Marie. Roční zpráva hodnocení výkonů re­gionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihov­na v Ostravě, 2012. 29 l. : barev. il., grafy, tabulky.

Kqh 9.462/B

Technical report ISO/TR 11219 – Information and documentation – Qualitative conditions and basic statistics for library buildings – space, fiction and design. [Technická zpráva ISO/TR 11219. Informace a dokumentace. Kvalitativní podmínky a základní statistiky pro budovy knihoven – prostor, funkce a design.] Geneva: International organization for standardization, 2012. vii, 130 s. : il., tabul­ky.

Kk 39.448

UMLAUF, Konrad und Stefan GRADMANN. Handbuch Bibliotheken : Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. [Příručka knihoven : dějiny, úkoly, perspektivy.] Stuttgart: J. B. Metzler, 2012. ix, 422 s. : il., tabulky.

ISBN 978-3-476-02376-6

K 39.731

Organizace knihovních fondů

DE KEYSER, Pierre. Indexing : from thesauri to the semantic web. [Indexování : od tezaurů k sémantickému webu.] Oxford: Chandos, 2012. xxi, 249 s. : il. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-292-2

Of 37.945

POLANKA, Sue, ed. The no shelf required guide to e-book purchasing. [Průvodce nákupem elektronických knih.] Chicago: American Library Association, 2012. 59 s.

ISBN 978-0-8389-5836-0

Oab 39.402

SUBER, Peter. Open access. [Otevřený přístup.] Cambridge: MIT Press, 2012. xii, 242 s. MIT Press essentials knowledge series.

ISBN 978-0-262-51763-8

Oaagb 39.452

Sítě knihoven

Místní knihovna. Libina: Obecní úřad, 2012. 28 l., barev. il., tabulky

Teg 9.495/B

The National library for children and young adults : annual report 2010/2011. [Národní knihovna pro děti a mládež. Výroční zpráva 2010/2011.] Soul: National library for children and young adults, 2011. 168 s. : barev. il., tabulky.

Teh 9.250/B

PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2011. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012. 33 l. : barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-7054-127-2

Ta 9.491/B

TOMANCOVÁ, Jana. Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2011. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2012. 43 s. : barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86886-42-8

Kfda 9.464/B

Služby knihoven

ROBERTS, Ann and Richard J. SMITH. Crash cour­se in library services to people with disabilities. [Rychlokurz knihovnických služeb lidem se zdravotním postižením.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xiv, 158 s. Crash course.

ISBN 978-1-59158-767-5

Sbd 39.424

Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA / k vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin ; z angl. orig. přeložili Anna Malá a Miroslav Ressler. 2. zcela přeprac. vyd. Praha: Národní knihov­na České republiky, 2012. 203 s.

ISBN 978-80-7050-612-7

Te 39.450

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2