Citační manažer Citace PRO a jeho využití ve vědě a výzkumu

MARTIN KRČÁL martin.krcal@citace.com

Pokud se zeptáte českých studentů, čeho se nejvíce obávají při psaní odborných textů, bez váhání odpoví, že správného citování. Při kompletaci práce se věnuje tvorbě a úpravě citací poměrně velký prostor. Důvodem je fakt, že studenti vytvářejí citace ručně. Často přitom využívají spíše různých výkladů a příkla­dů, které nebývají vždy jednotné a správné. Jedním z řešení je využívat citační manažery, a to nejen pro výsledné generování citací, ale i pro jejich uchovávání, zaznamenávání připomínek a případně i pro uložení nebo prolinkování plných textů. Citační manažery jsou skvělým nástrojem boje proti plagiátorství. Je tedy potřeba zaměřit se při výuce spíše na jejich využívání než na popis, kam v citaci patří tečka nebo čárka.

V současné době lze u nás využít desktopové citační manažery jako například Reference Manager od Thomson Reuters. Nicméně větší perspektivu nabízejí on-line služby, jejichž výhodou je zejména dostupnost z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. U nás jsou nejvíce využívány služby EndNoteWeb, Refworks a nově byl na trh uveden český systém Citace PRO, na který se zaměřím v tomto článku.

Systém Citace PRO je komerčním produktem od tvůrců Citace.com, kteří od roku 2004 provozují v českých zemích populární generátor citací. Od počátku umožňuje generovat citace podle normy ČSN ISO 690, nabízí různé možnosti importů a exportů do několika formátů a nechybí ani vkládání citací a jejich organizování do složek. Generátor je určen spíše pro začátečníky. Studenti a akademičtí pracovníci však potřebují sofistikovanější nástroje pro práci s citacemi a v této chvíli nastupují Citace PRO vyvíjené pro vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce. Systém oproti bezplatné verzi umožňuje generovat citace do více než 4000 citačních stylů včetně těch nejrozšířenějších (ČSN ISO 690, ISO 690, APA, CSE, Harvard, Chicago, IEEE, MLA, NISO/ANSI Z39.29, Turabian atd.). Připravuje se také podpora českých citačních stylů, například styl Sociologického časopisu nebo Historického časopisu apod. Po výběru citačního stylu v nabídce se automaticky převedou všechny citace do vybraného stylu. Záznamy lze v této podobě i exportovat například do Wordu. Jak toho využít v praxi? Představme si situaci, kdy máme uloženy citace k článku v Citace PRO a potřebujeme je dostat do APA stylu. Zvolíme příslušný styl v nabídce, vybereme záznamy, které chceme vygenerovat a klikneme na tlačítko Stáhnout citaci do Wordu. V té chvíli se otevře dokument ve Wordu a v něm budou všechny citace převedené do APA stylu. Ty pak lze zkopírovat přímo k článku.

Obr. 1: Výběr citačních stylů v Citace PRO

Velkým problémem při tvorbě citací je identifikace jednotlivých údajů důležitých pro popis dokumentu. Citace PRO umožňují ruční vkládání, což ale není příliš efektivní. Místo toho lze použít automatické importy z externích systémů. Známe-li ISBN knihy nebo DOI článku, pak stačí zadat tento údaj do příslušného pole, systém se pokusí vyhledat citaci a ve chvíli, kdy záznam nalezne, lze jej vybrat a údaje se vloží do správných polí formuláře. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat a uložit se provede kontrola vložených údajů, zobrazí se výsledná citace a případná doporučení, co není správně vyplněno. Kromě jednoznačných identifikátorů je možné zadávat také názvy knih a nově i článků. Zde je ale potřeba zadávat údaje co nejpřesněji, aby byl nalezen konkrétní záznam.

Obr. 2: Automatický import podle ISBN knihy

Záznamy lze získávat i z on-line databází. Nabízí se přímý import z databáze EBSCO, kdy stačí kliknout na ikonu Uložit do Citace PRO u záznamu v EBSCOhost, který chceme stáhnout, a citace se ihned přenese do systému Citace PRO. Podporován je také import prostřednictvím formátu RIS. Uživatel si v databázi vybere záznamy, které chce exportovat, klikne na export do RIS, záznamy se vloží do textového souboru a ten nahrajeme prostřednictvím administrace v Citace PRO (viz obr. 3.). Poté se záznamy objeví ve složce RIS, odkud si je může uživatel zkopírovat do jiných složek. Tento postup je poměrně komplikovaný a filozofií portálu Citace.com je jednoduchost, proto jsou v Citace PRO i další možnosti importů z databází, katalogů knihoven, webů vydavatelů a prodejců knih a dalších on-line zdrojů. K tomu je zapotřebí nainstalovat si doplněk do prohlížeče z administrace Citace PRO. V této chvíli existuje doplněk pro Mozilla Firefox, Internet Explorer a Google Chrome. Po jeho stažení a instalaci se v liště příslušného prohlížeče objeví tlačítko s logem Citace PRO. Pokud na něj klikneme, vyhledají se na stránce všechna DOI a ISBN a zobrazí se u nich ikona Citace PRO. Nyní stačí kliknout na ikonu a záznam se přenese do rozhraní Citace PRO, kde se vygeneruje citace a uloží se. Všechny významné komerční elektronické informační zdroje a databáze (např. Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, Springer atd.) u svých záznamů zobrazují DOI, proto je tento postup použitelný i zde. Obdobně ho lze využít třeba v katalogu oblíbené knihovny, na webu Amazon.com nebo u českých prodejců knih.

Někteří uživatelé mají své záznamy uloženy ve formátu XLSX pro Excel. Zde se nabízí další možnost importu právě přes tento formát. Přitom je nutné dodržet správné pojmenování záhlaví sloupců, jejich pořadí již není rozhodující. Takto lze importovat i obsáhlé seznamy citací. Vzorové soubory a formulář pro upload jsou dostupné v administraci služby. Samozřejmostí je také synchronizace mezi účty Citace.com a Citace PRO, kdy si uživatel může převést své citace z bezplatné služby Citace.com nebo si je do ní může zazálohovat před ukončením studia nebo pracovního poměru v instituci.

Obr. 3: Administrace systému Citace PRO

Vložené citace je nutné nějakým způsobem organizovat. V Citace PRO mají uživatelé možnost využít systém složek. V základní verzi nalezneme jednoúrovňový systém, který je pro uživatele jednodušší a přehlednější, nicméně není problém na žádost nastavit institucím i víceúrovňové složky. Složky lze sdílet volně na internetu nebo přímo s konkrétními uživateli systému. Sdílené složky pak vidí uživatel v levém sloupci pod svými složkami.

K jednotlivým záznamům můžeme přidávat poznámky, anotace nebo nahrávat plný text, jenž je k dispozici pouze danému uživateli a z autorskoprávních důvodů jej nelze sdílet. U knih se zobrazují jejich obálky, obsahy a dohledávají se plné texty například z Google Books. Citace PRO je možné propojit s SFX účtem instituce, čímž dojde k vyhledání plného textu v elektronických informačních zdrojích instituce apod. Záznamy lze kdykoli editovat a nově může uživatel změnit druh dokumentu, což bylo v předchozí verzi limitující zejména při importech. V nejbližší době se plánují další zjednodušení formulářů a sloučení tištěných a elektronických druhů dokumentů.

Citace PRO umí stejně jako bezplatná verze generovat seznamy literatury do externích souborů. Podporovány jsou formáty DOCX (MS Word), XLSX (MS Excel), PDF, RIS a BibTEX. Kromě toho lze z administrace stáhnout doplněk do Wordu. Zatím je v testovací verzi a podporuje citační styly ČSN ISO 690 a APA style. Wordovský plugin umožňuje vkládat průběžně citace do textu a na závěr vygenerovat seznam literatury. Uživatel se nemusí starat o formu zápisu zkrácených citací ani soupisu literatury. Systém to vyřeší za něj. Funguje to tak, že uživatel klikne na tlačítko vložit citaci. Poté se mu zobrazí okno se seznamem citací, které má uložené ve svém účtu na Citace PRO. V seznamu lze vyhledávat. Uživatel vybere požadovanou citaci, čímž se vloží do textu a zaznamená se do soupisu literatury v závěru práce nebo na místě, které uživatel určil. Pokud se rozhodneme některou citaci v textu smazat, automaticky se vymaže i ze seznamu literatury. Kdykoli v průběhu psaní je možné změnit citační styl. Stačí z rozbalovací nabídky některý vybrat a všechny citace se do daného citačního stylu převedou.

Obr. 4: Doplněk Citace PRO ve Wordu

Instituce mohou využít rozšíření nazvané Portál, které umožňuje vytvářet soupisy literatury k jednotlivým oborům, předmětům, podle kateder apod. U záznamů lze také zobrazovat plné texty, proto tato funkcionalita nachází uplatnění například při tvorbě fulltextových databází instituce. Praktické ukázky využití portálu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsou dostupné na adrese http://www.citacepro.com/portal.

Obr. 5: Portál BDBL provozovaný prostřednictvím služby Citace PRO

Citační manažery se mi v globálu zdají být velmi složité, což je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč nejsou využívané. Filozofií portálu Citace.com je nabízet jednoduchý a intuitivní systém, proto se při jeho vývoji dbá na dodržování pravidel použitelnosti. Při dalším vylepšování se zohledňují připomínky od uživatelů a poznatky z jejich testování. Velkou výhodou systému je také jazykové rozhraní. Systém je primárně v češtině, k dispozici jsou však i další jazyky, a to angličtina, němčina a ruština. Počet jazyků je možné jednoduše rozšiřovat.

Vývojáři systému Citace PRO si zakládají na individuálním přístupu, který respektuje specifické požadavky jednotlivých institucí. Viditelné je to zejména na možnosti propojení s dalšími systémy instituce od katalogu až po informační systém. Podporována je také institucionální autentizace. V této chvíli se využívá technologie Shibboleth, nicméně otevřené jsou i další možnosti přihlašování. Samozřejmostí je pak rychlá technická podpora v České republice. Instituce si mohou zažádat o měsíční zkušební přístup. Cena je individuální a odvíjí se od velikosti instituce a počtu uživatelů. Citace Pro v současnosti využívá Vysoké učení technické v Brně, Filozofická fakulta a Fakulta společenských věd Univerzity Karlovy v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně a Masarykova univerzita. Více informací o systému Citace PRO a dalších produktech pro instituce je k dispozici na adrese http://proknihovny.citace.com. K seznámení se s fungováním služby lze využít i podrobný návod na adrese http://www.citace.com/Navody/CitacePRO.

Citační systémy jsou v současnosti mírně opomíjené a v oblasti informačního vzdělávání je jim věnován jen minimální prostor, což považuji za chybu. Je v zájmu knihoven a vzdělávacích institucí seznamovat s těmito systémy studenty i akademické pracovníky, protože jim mohou ušetřit mnoho času a umožní jim soustředit se více na obsahovou stránku jejich odborných prací.


Diskuze ke článku "Citační manažer Citace PRO a jeho využití ve vědě a výzkumu"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2