NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

LBI – Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 2, Lfg. 2, Link Popularity bis Nationalbibliographie / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann ; Red. Peter Lohnert. [Slovník knihovnické a informační vědy. Sv. 2, č. 2.] Stuttgart: Hiersemann, 2012. s. 561–640 : il.

ISBN 978-3-7772-0922-7 (soubor)

ISBN 978-3-7772-1210-4 (Band 2, Lieferung 2)

Ka 39.438

New trends in qualitative and quantitative methods in libraries : proceedings of the International Conference on QQML2010, Chania, Crete, Greece, 25–28 May 2010 / editors Anthi Katsirikou, Christos Skiadas. [Nové trendy v kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnách. Materiály z mezinárodní konference, 25.–28. května 2010. Cha­nia, Kréta, Řecko.] Singapore: World Scientific Publi­shing, 2012. xvi, 455 s. : il.,  grafy, tabulky.

ISBN 978-981-4350-29-7

Kf 39.235

RINCKER, Nina. Wissenschaftliche Bibliotheken Südafrikas und ihre Vernetzung : eine Beschreibung der Bibliotheken der tertiären Ausbildung. [Vědecké knihovny v Jižní Africe a jejich sítě. Popis knihoven terciárního vzdělávání.] Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. 58 s. : mapy.

ISBN 978-3-639-03227-7

Kfe 39.275

SANDELIUS, Ninni, ed. Imagine and explore : finnish libraries now! [Objevuj a poznávej : finské knihovny právě teď!] [s.l.: s.n.], 2012. 30 s. : barev. il.

Kfe 9.504/B

Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021. [Strategie Polské knihovnické aso­ciace na léta 2010–2021.] Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. 82, [4] s. : il., tabulky.

ISBN 978-83-61464-19-8

Kp 39.194

Organizace knihovních fondů

LENGAUER, Ulrike. E-Book-Beschaffung für wissenschaftliche Bibliotheken : Anbietervergleich zur Entscheidungshilfe / herausgegeben von Andrea Nikolaizing. [Nákup elektronických knih pro vědecké knihovny. Poskytnutí srovnání k podpoře rozhodování.] Berlin: BibSpider, 2011. 109 s. : tabulky.

ISBN 978-3-936960-54-9

Oaagb 38.997

STARODUBOVA, N. Z., S. V. Mitrofanova. Me­ned­ž­­ment formirovanija i učeta bibliotečnych fondov : naučno-metodičeskoje posobije / nauč. red. Ju. A. Gri­chanov. [Řízení budování  a evidence knihovních fondů. Vědecko-metodická příručka.] Moskva: Libereja- Bibinform, 2011. 157 s. : il., tabulky. Bibliotekar´ i vremja. XXI vek. Vyp. 130.

ISBN 978-5-8167-0038-2

Oa 9.448/B

WILKIE, Jr., Everett C. Guide to security considerations and practices for rare book, manuscript, and special collection libraries. [Průvodce bezpečnostními aspekty a postupy pro vzácné knihy, rukopisy a speciální sbírky knihoven.] Chicago: Association of College and Research Libraries, 2011. xv, 364 s. : il., tabulky.

ISBN 978-0-8389-8592-2

Ol 39.238

Sítě knihoven

Biblioteki nacionaľnych akademij nauk : problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija : naučno-praktičeskij i teoretičeskij sbornik. 10 / red. A. S. Oniščenko … [et al.]. [Knihovny národních akademií věd. Problémy fungování, tendence rozvoje. Vědecko-praktický a teoretický sborník. 10.] Kijev: Nacionaľnaja biblioteka Ukrajiny imeni V. I. Vernadskogo, 2012. 356 s. : il., grafy.

Tc 39.413

Výročná správa za rok 2012 / spracovali Tatiana Popová a pracovníci UKB. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2013. 197s., il., tabulky.

ISBN 978-80-89303-37-3

Ta 39.518

ZDRAVKOVSKA, Nevenka. Academic branch libraries in changing times. [Pobočky akademických knihoven v proměnách času.] Oxford: Chandos, 2011. xvii, 211 s. : grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-630-2

Tb 38.989

Služby knihoven

SMALLWOOD, Carol, Kim BECNEL. Library ser­vices for multicultural patrons : strategies to encou­rage library use. [Knihovnické služby pro multikulturní uživatele. Strategie na podporu využívání knihovny.] Lanham: Scarecrow Press, 2013. xii, 338 s.

ISBN 978-0-8108-8722-0

Sbd 39.427


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2