Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015

PAVLÍNA LONSKÁ pavlina.lonska@mlp.cz

Obr. 1: Logo projektu Quo vadis, knihovno?Pracovní skupina Priority 19 se snaží popularizovat Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015. Pod vlajkou projektu s názvem Quo vadis, knihovno? připravuje roadshow přednášek pro krajské knihovny, vydání přetextované koncepce, ale také informačně-propagační videospot a leták.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015 je dokument, o kterém už nejspíš slyšela většina domácí knihovnické veřejnosti. Strategický dokument schválený vládou, který knihovnám, jejich zřizovatelům, provozovatelům i samotným knihovníkům říká, kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale vědí knihovny a knihovníci, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může být místy obtížná, těžko se v něm vyznat. A tak jsme se rozhodli, že to všem trochu zjednodušíme a pokusíme se na věc podívat z jiného, srozumitelnějšího pohledu. A že zase začneme o Koncepci mluvit. Jsme Priorita 19.

Co je Priorita 19?

Úvodem je dobré zmínit, jak je samotná Koncepce členěná a práce na její realizaci organi­zovaná. Koncepci tvoří celkem 21 cílů (tzv. priorit), které jsou sdruženy do šesti hlavních tematických okruhů. Zavedení jednotlivých cílů do praxe řeší samostatné pracovní skupiny při každé prioritě, každá skupina má svého zpravodaje z Ústřední knihovnické rady a garanta z Národní knihovny ČR. Priorita 19 se zabývá marketingem služeb knihoven, respektive podporou marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven.

Zpravodajem Ústřední knihovnické rady za Prioritu 19 je RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Měst­ské knihovny v Praze. Mezi garanty Národní knihovny ČR patří např. ​​​PhDr. Vít Richter a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a pracovní skupinu tvoří celkem sedm zástupců různých knihoven z celé České republiky. Pracovní skupinu a projekt komunikace Koncepce koor­dinuje Mgr. Pavlína Lonská (autorka tohoto člán­ku) pod odborným vedením Mgr. Lenky Hanz­líkové, tiskové mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace Městské knihovny v Praze.

Naše aktivity

Hlavním tématem pracovní skupiny pro rok 2013 zatím není marketing knihovních služeb, ale komunikace a propagace Koncepce samot­né. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihov­no? podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Díky této dotaci může Priorita 19 realizovat smělý plán, který zahrnuje roadshow přednášek pro krajské knihovny, vydání přetextova-né koncepce, ale také informačně-propagační videospot a leták. Většina aktivit je v době psaní tohoto článku zatím ve fázi příprav, jejich spuštění se chystá na září letošního roku, tedy před začátkem přednáškové roadshow.

Naším cílem je pomocí zmíněných aktivit dosáhnout větší známosti Koncepce v kruzích odborné knihovnické veřejnosti a pomoci k uplatnění tohoto dokumentu v české knihovnické praxi.

Roadshow Quo vadis, knihovno?

Klíčovou akcí projektu je podzimní roadshow po krajských knihovnách, tedy série přednášek a workshopů, jejichž cílem bude šířit myšlenky Koncepce prostřednictvím krajských knihoven do knihoven na regionální a lokální úrovni.

Mezi naše lektory patří Mgr. Zlata Houško­vá, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák.

Obr. 2: Lektoři roadshow: Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová, Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák

Výchozím bodem všech přednášek bude společná základní prezentace. Každý lektor ale mů­že svou přednášku přizpůsobit podle přání krajské knihovny, ve které vystoupí, a zacílit tak na vybrané téma (např. knihovna jako místo, komunitní činnost knihoven, centrální portál Knihovny.cz). Oslovení metodici regionálních funkcí z krajských knihoven, kteří měli výběr lektorů a užšího zaměření přednášek na starost, vybírali podle vlastního zájmu, proto se mohou přednášky v jednotlivých knihovnách obsahově lišit.

Informační brožura

Podstatou projektu popularizace Koncepce bylo dostat její text k co nejširší odborné veřejnosti a k zainteresovaným osobám (zejména provozovatelům knihoven). Proto jsme dospěli k tomu, že je nutné upravit výchozí text do čitelnější a stravitelnější podoby. Ke změně nás inspirovalo několik knihovnických koncepcí ze zahraničí, nakonec jsme si za vzor vybrali ang­lickou Vizi Britské knihovny do roku 2020 (British Library 2020 Vision).

Obr. 3: Logo centrálního portálu Knihovny.cz od grafického studia Imagery

Novou verzi textu pod názvem Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout vytvořil Marek Hejduk, copywriter ze Sdružení nezávislých kreativců ProBono, odbornou korekturu provedla Mgr. Jaroslava Štěrbová z Městské knihovny v Praze. Brožuru zpřístupníme v elektronické podobě (i v anglickém překladu), a to v grafické úpravě shodné se stylem připravovaného Centrálního portálu čes­kých knihoven Knihovny.cz od grafického studia Imagery. Jednotným vizuálním stylem chceme na oba související projekty vzájemně odkazovat, neboť projekt centrálního portálu patří mezi základní cíle celé Koncepce – navíc má svoje logo a vizuální styl, od kterého se lze odrazit.

Videospot

Známé přísloví praví: „Je lepší jednou vidět, než stokrát číst.“ Proto se další aktivitou k propagaci Koncepce stal in­for­mač­ně-propagační videospot. Nápad a skript klipu pochází opět od Sdružení nezávislých kreativců ProBono (Marek Hejduk a Ivan Peterka). Tato tvůrčí dvojice má za sebou úspěšnou neziskovou kampaň Otevřeno seniorům, což byl jeden z důvodů, proč jsme svěřili realizaci tohoto úkolu právě jí. Spot během srpna letošního roku produkovala společnost Punk Film.

Tiskoviny

Propagační leták vzniká souběžně se zmíněným videoklipem. Svým sdělením by na něj měl navazovat a grafickou úpravu opět provádí studio Imagery ve vizuálním stylu portálu Knihovny.cz. Leták budeme distribuovat v tištěné podobě mezi účastníky přednášek road­show a prostřednictvím krajských knihoven, pro všechny ostatní zájemce bude dostupný ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách projektu.

Web

Webová prezentace projektu je zatím poslední aktivitou, zato jednou z nejdůležitějších. Hosting webu se podařilo domluvit díky ochotné­mu přístupu PhDr. Petra Škyříka, Ph.D., z Kabinetu informačních studií a knihovnictví MUNI na subdoméně Koncepce.knihovna.cz. Na této adrese budou dostupné bližší informace o projektu Quo vadis, knihovno?, aktua­lity a veškeré zmíněné materiály v elektronické podobě ke stažení.

Líbí se vám aktivity Priority 19? Přidejte se k nám!

Hledáme novou krev do naší pracovní skupiny. Pokud se mezi čtenáři najde někdo, koho zaujaly naše činnosti a chtěl by se na jejich tvorbě také podílet, budeme rádi, když se k nám připojí. Vítáme nejenom zájemce o řádnou účast ve skupině (občasná setkání), ale zejména ty korespondenční (diskusní mailing list). V přípa­dě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Pavlínu Lonskou (pavlina.lonska@mlp.cz).

Kdo jsme a co děláme, můžete také vidět v prezentaci (http://prezi.com/kq8xym5r_q6y/komunikace-koncepce/) Priority 19.

Článek bude v upravené verzi souběžně publikován v dalších oborových periodikách (Ikaros, Inflow, Duha, Knihovnický zpravodaj Vysočina, Knihovnicko-informační zpravodaj U nás).


Diskuze ke článku "Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2