ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Vědecká knihovna v norském Oslu slouží především akademickým pracovníkům Přírodovědecké fakulty místní univerzity, ale knihovníci se z ní rozhodli vytvořit „knihovnu snů“. Knihovna je kooperačním partnerem univerzity a je multidisciplinárním místem pro setkávání, centrem šíření informací a prostorem pro diskuse. Vedení univerzity se v roce 2010 rozhodlo modernizovat nejen prostory knihovny, ale hlavně její nabízené služby na základě požadavků uživatelů. Rekonstruovaná knihovna byla otevřena v roce 2012 v domě Vilhelma Bjerknese díky velkorysému daru Nadace Fritt Ord. Nové pro­sto­ry sice nejsou dokonalé, ale poskytují dostateč­né zázemí pro tvůrčí činnost akademickým pracovníkům i studentům. Průzkum, který provedla knihovna mezi studenty deset měsíců po otevření, potvrdil, že vnímají knihovnu jako univerzální, funkční, flexi­bil­ní a uživatelsky příjemnou z hlediska designu, otevíra­cí doby i služeb. Při budování nové knihovny se management univerzity inspiroval v průkopnických knihovnách – Norwegian Business School, Glasgow Caledonian University Library a Drammen and Kong­sberg Public Library. Univerzita v Oslu ve své stra­te­gii popisuje představu knihovny: „interaktivní aré­na pro komunikaci výsledků výzkumu a pro dia­log se širokým publikem, místo pro realizaci vzdělávacích cílů“.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 46, No. 1/2013, s. 41–42)

Bavorská státní knihovna připravila k letošnímu 200. výročí narození hudebního skladatele Richar­da Wagnera výstavu – Richard Wagner: Čas v Mnichově (1864–1865). Výstava ukazuje zajímavé životopisné detaily a hlavním zdrojem informací jsou vystavená wagneriana – poznámky, korespondence a další životopisné dokumenty tohoto významného německého skladatele. Knihovna mohla při přípravě výstavy využít bohatý literární archiv, na kterém byla založena veškerá Wagnerova poetická a kompoziční práce. Mnichovská výstava představuje Wag­nera nejen jako hudebního skladatele, ale i jako významnou osobnost uměleckého světa tohoto obdo­bí, která ovlivňovala celou řadu dalších německých velikánů. Na výstavě jsou prezentovány původní dokumenty ze sbírek státní knihovny s ohle­dem na Wagnerovo mnichovské působení, k dispozici jsou audio-průvodce s krátkými citáty a hudebními ukázkami, Wagnerovy opery jsou zde návštěvníkům představeny ve 3D. Ve vitríně „čtenářského koutku“ lze obdivovat originál Wagnerových brýlí na čtení a autoři výstavy zde vyzývají návštěvníky, aby se uvolnili a věnovali se čtení. Nejzajímavějšími exponáty je pochopitelně osobní korespondence Wagnera s Cosimou von Bülow, v katalogu k výstavě bylo publikováno 16 z celkového počtu 39 dopisů z let 1865–1866. Bohatě ilustrovaný katalog vydalo Allitera Verlag, Mnichov. Současně s výstavou byly představeny nové digitalizované hudební rukopisy ze sbírek Bavorské státní knihovny, jsou mezi nimi i první vydání některých prací Richarda Wagnera.

(Bibliotheks Magazin – No. 2/2013, s. 32–36)

V Košicích v dubnu tohoto roku proběhla zajímavá konference Úloha knih a periodik v kulturním, společenském a politickém životě mnohonárodnostních Košic. Konference, která se konala pod záštitou Státní vědecké knihovny v Košicích a Spol­ku slovenských knihovníků, navazovala na odbornou akci organizovanou v rámci projektu Evropského hlavního města kultury – Košice 2013. Konference se uskutečnila v košickém Kulturně-vzdělávacím cen­t­ru, kde byla zároveň připravena výstava Košický knihtisk v zrcadle času – Z dějin knižní kultury v Košicích od počátků do roku 1945. Výstava byla připravena u příležitosti slavnostní prezentace rekonstruované budovy Státní vědecké knihovny v Košicích v rámci projektu Bibliotheca Cassoviensis EHMK 2013. Jednotlivé výstavní panely prezentovaly historii rukopisné knihy, ale i činnost a pro­duk­­ci košických typografů, knihkupců, knihařů a knih­­vazačů. Konference se tematicky zaměřila na čtyři okruhy – typografii, knihkupce, vydavatele a dal­ší oblasti knižní kultury regionu Košic – institucio­nální knihovny a knihovní sbírky v osobním vlastnictví, významné osobnosti regionu, vliv knih na ná­rodní povědomí, multietnicita v periodickém tisku. Referáty přednesené na této konferenci byly velkým obohacením a rozšířením vědomostí o dějinách knižní kultury v Košicích. Všechny příspěvky z této konference budou uveřejněny ve sborníku, který vydá Státní vědecká knihovna v Košicích do konce letošního roku.

(Knižnica – 14. ročník. č. 6/2013, s. 30–32)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2