KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH

Obecní knihovna Velká Hleďsebe

Sedmým rokem pracuji jako knihovník v obci Vel­ká Hleďsebe u Mariánských Lázní. Celý život jsem působil v technických oborech a ve všech povoláních jsem měl pocit pracovního uspokoje­ní. Mýlil jsem se. To nejlepší nastalo až odchodem do důchodu. V roce 2006 mi tehdejší starosta obce nabídl místo knihovníka. Po krátkém zaváhání jsem místo přijal.

Předvánoční dílnaNež byla obnovena samostatnost obce Velká Hleďsebe, patřila knihovna pod Městskou knihov­nu v Mariánských Lázních. Knižní fond byl majetkem Okresní knihovny v Chebu. V roce 1991 došlo k osamostatnění obce a tehdejší zastupitelstvo rozhodlo o zřízení Obecní knihovny. V roce 2004 se knihovna přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v přízemí budovy obecního úřadu.

O samotné práci knihovníka jsem měl mlhavou představu. Zpočátku jsem si myslel, že půjčím pár knížek nebo časopisů a to bude vše. Postup­ně jsem však jako začínající knihovník zjistil, že v první řadě musí být všude čisto, bez prachu, který knihy doslova lapají. Tedy pořádný úklid.

Pak následuje celková inventarizace knižního fondu. S pomocí syna to nebyl problém. Knihovník se neobejde bez kvalitní výpočetní techniky. Zakoupením programu Clavius a pěti nových počítačů začala nová kapitola naší knihovny. Pro knihovníka to znamená perfektní znalost počítačového programu. K tomu je třeba navštěvovat různá školení a vzdělávat se samostudiem. Zhotovit webové stránky knihovny s připojením na online katalog je samozřejmostí (http://velkahledsebe.knihovna.info), jakož i posílání rezervací a upo­mínek pomocí SMS zpráv.

Setkání seniorůDůležitým úkolem knihovníka je nákup knih z příspěvku obce. Nákupy je nutné řádně evidovat a účtovat. Pro zřizovatele a pověřenou Městskou knihovnu v Chebu se dělají přehledy činnosti a statistiky.

Je nezbytné, aby knihovník měl přehled o vydávaných knihách a dovedl se orientovat ve velkém množství různých nakladatelství a vydavatelství. Velice výhodný a bezproblémový je online nákup knih u velkých knižních distribučních společností. Knihovník musí vědět, o jaké knižní tituly má kdo zájem a podle toho knihy nakupovat. Finanční příspěvek obce na nákup knih nepokryje všechny požadavky našich čtenářů. Proto naše knihovna úzce spolupracuje s metodickým oddělením chebské knihovny, které mimo jiné zajišťuje výměnný fond, jenž tvoří asi čtvrtinu našeho kniž­ního fondu a je neustále doplňován. Většina výpůjček meziknihovní výpůjční služby je kvalitně realizována z Městské knihovny v Chebu. Spoluprá­ce s metodickým oddělením chebské knihovny je příkladná. Jejich profesionální přístup, ochota a rady mi pomáhají překonat různé překážky a potíže. Za to jim patří poděkování.

Naše knihovna reprezentuje jediné kulturní zařízení v obci. Je komunitním centrem, kde se setkávají všechny generace místních obyvatel. Během roku se v knihovně vystřídají třídy místní mateřské školy, některé třídy základní školy, koná se pravidelná recitační soutěž dětí ze ZŠ, různé přednášky a besedy, jsou zde pravidelná veřejná zasedání obecního zastupitelstva, různé seminá­ře a školení knihovny anebo obce, samozřejmě Noc s Andersenem, Noc žáků místního Sokola, výstavy a velmi aktivní klub Patchworku.

Noc s Andersenem 2012Nejdůležitější na práci knihovníka je přístup ke čtenáři. Knihovník má být „pohodář“, nemá zatěžovat čtenáře a návštěvníky problémy, má se vyhýbat takzvané „blbé náladě“. Měl by umět pochválit, povzbudit, vyvolávat dobrou náladu. Zkrát­ka, práci knihovníka nedělám jako běžné zaměstnání. Jsem mnohdy rádcem i společníkem pro ty, kteří navštěvují naši knihovnu. Dělám jej rád a s velkým nasazením.

Jsem přesvědčený, že většina čtenářů a návš­těvníků chodí do knihovny ráda. Rádi se vracejí, protože se zde cítí dobře.

PETR KREUZ

Foto archiv knihovny

,,Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy Dewey – Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět od Vicki Myron)

Při každé naší návštěvě v knihovně ve Velké Hleďsebi máme stejné pocity, které jsou popsány v předchozím citátu.

V knihovně se ideálně po­tkává příjemné prostředí s přívětivou a vstřícnou osobností pana knihovníka Petra Kreuze. Obojí dohromady tvoří velmi harmonický a funkční celek, který oceňují nejen návštěvníci knihovny, ale i představitelé obce a zástupci knihovnické odborné veřejnosti. V roce 2012 se knihovna umístila mezi nejlepšími knihovnami v celostátní soutěži Knihovna roku 2012 v kategorii základní knihovna. Odnesla si ocenění za rozmanité knihovnické a komunitní aktivity, poskytované v nových prostorách. Za svou svědomitou práci doplněnou empatickým přístupem ke svým čtenářům i návš­těvníkům knihovny byl Petr Kreuz odměněn umístěním mezi třemi nejlepšími knihovníky Karlovarského kraje v roce 2012.

Velmi nás těší, že máme v našem regionu knihovnu, která je pro občany obce takovým přínosem a ve svém zřizovateli nachází pochopení a podporu pro svou činnost. Do budoucna bychom přály nejen této knihovně, ale i ostatním malým knihovnám spoustu spokojených čtenářů a také vlídných zřizovatelů, aby knihovny i nadále zůstávaly neodmyslitelnou součástí našich obcí.

Několik faktografických údajů

Počet obyvatel obce  2 189

Návštěvníci knihovny celkem  4 661

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí  508

Velikost fondu  3 420

Počet výpůjček  6 352

ZUZANA DOLEŽALOVÁ, HANA PISÁRIKOVÁ - Regionální odd. Městské knihovny v Chebu


Diskuze ke článku "KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2