PSALO SE JINDE

Literární jaro má letos zázemí v 15. budo­vě. Magazín Zlín, 2014, 20(4), s. 21.

Příspěvek upozorňuje na pátý ročník Literárního jara konaného tentokrát nově v prostorách Baťova institutu v období od 22. dubna do 20. května. Jsou zde zmiňovány také hlavní i doprovodné akce konané v rámci tohoto literárního svátku (např. vystoupení literátů majících osobní vazbu k tomuto regionu, soutěže pro děti apod.). Další podrobnosti na www.literarnijaro.cz.

HRON, Lukáš. Revoluce mezi regály s moudrostí. Mladá fronta Dnes – Praha, 2014, 25(63). Víkend Dnes, s. 10–13. ISSN 1210-1168.

Autor v článku popisuje například knihovnu v Milíně (Knihovna roku 2013), Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Městskou knihovnu v Praze aj. Věnuje se novým trendům v knihovnách, kde již nestačí pouze půjčování knih. Vyzdvihuje rozmanité akce těchto institucí, kterými se zapisují do povědomí uživatelů. V druhé části příspěvku se dotýká témat, jako je nejhustší síť knihoven na světě, čtenářská gramotnost, počet přečtených knih apod. Opírá se o výsledky čtenářského průzkumu Národní knihovny ČR z roku 2013. V závěru se zabývá blízkou i vzdálenější budoucností českých knihoven.

KUNCOVÁ, Jana. Knihovna v tramvaji. Biblio: o knihách ze všech stran, 2014, 2(7)(květen), s. 8.

Informační příspěvek přibližuje zajímavý projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně s názvem E-knihy v tramvaji. Projekt získal renomé i na mezinárodní úrovni, neboť se stal vítězem mezinárodní marketingové soutěže pořádané IFLA. Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Více o projektu také v: Kuncová, Jana. E-knihy v tramvaji. Biblio: o knihách ze všech stran, 2014, 2(7)(duben), s. 13.

PROCHÁZKOVÁ, Petra. Studenti četli kla­siku, pomohli tím potřebným. Mladá fronta Dnes – Zlínský kraj, 2014, 25(111), Kraj Zlínský, s. 1. ISSN 1210-1168.

Studenti arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se rozhodli prostřednictvím četby pomoci konkrétním lidem bojujícím s nějakým postižením. V soutěži Čteme s Albatrosem (součást dlouhodobého projektu Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz) se gymnázium umístilo na druhém místě. Příspěvek dále stručně popisuje zmíněný projekt, uvádí kolik je v něm zapojeno žáků a studentů z ČR, pravidla pro připsání částky na některou ze sbírek apod.

HANZLÍKOVÁ, Lenka. Vyplatí se knihovna? Veřejná správa, 2014, 25(6), s. 21–22. ISSN 1213-6581.

V úvodu autorka seznamuje s tříletým projektem měření hodnoty služeb knihoven. Dále popisuje vznik metodiky, její úskalí, přípravu dotazníku pro čtenáře. Druhé dotazníkové šetření se týkalo konkrétních výpůjček (hodnota této výpůjčky, kolik peněz a času čtenářům ušetří aj.). Mezi výstupy projektu patří publikace Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven)Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. Více také v: DVOŘÁČKOVÁ, Simona. Vyplatí se veřejné knihovny? Odborníci našli odpověď. Moderní obec, 2014 (4), s. 40, ISSN 1211-0507.

ČSÚ zveřejnil, jak se vyvíjí naše informační společnost. Moderní obec, 2014 (5), s. 19, ISSN 1211-0507.

Český statistický úřad vydal publikaci Informační společnost v číslech, která se vztahuje na data z roku 2012 a 2013. Analyzuje používání ICT technologií, internetu ve veřejné správě. V příručce lze nalézt také mezinárodní srovnání. Více na www.czso.cz.

SRSTKA, Jiří. Půjčování e-knih v knihovnách. Biblio: o knihách ze všech stran, 2014, 2(7)(duben), s. 25.

JUDR. Jiří SRSTKA (ředitel DILIA) odpovídá na dotazy z oblasti autorského práva, které se vztahují k půjčování e-knih. Vysvětluje konkrétní paragrafy autor­ského zákona týkající se například knihovních výjimek (knihovní licence), nehmotného obsahu, hmot­ného substrátu, nahrávání e-knih do čteček apod.

V Rakouské knihovně si lze přečíst 3000 publikací v němčině. Mladá fronta Dnes – severní Čechy, 2014, 25(80), Severní Čechy, s. 1. ISSN 1210-1168.

Stručná zpráva popisuje novou Rakouskou knihovnu ve Vědecké knihovně Univerzity J. E. Purkyně. Tato knihovna čítající 3000 knih byla otevřena rektorem ústecké univerzity René Wokounem spolu se zemským hejtmanem a starostou Vídně Michaelem Häup­lem. Studentům i veřejnosti jsou k dispozici němec­ké knihy z oblasti beletrie, historie a dějin Vídně.

Podklady jsou čerpány ze souborné článkové databáze KKL, ANL a Anopressu

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2