ZE ZAHRANIČÍ: Mezinárodní konference školních knihoven v Bratislavě

NAĎA ROLLOVÁ nada.rollova@seznam.cz

Účastníci konference

Ve čtvrtek 15. května 2014 se v Bratislavě konala 8. mezinárodní konference s názvem Škol­ní knihovny jako informační a kulturní centra škol. Pořádala ji Slovenská pedagogická knihovna pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviče.

Pan ministr pozdravil účastníky konference, poděkoval a vyjádřil podporu všem, kteří se zasloužili o rozvoj školních knihoven. Následně předal ocenění vítězům celoslovenské akce Nejzajímavější akce školní knihovny pořádané k Mezinárodnímu dni školních knihoven 28. října 2013 na téma Školní knihovna: Brána do života. Šek v hodnotě 1000, 800, 500 a 350 euro na nákup knih si odnesly Základná škola a Materská škola Lutiše, Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves, Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej, Základná škola Krasňany a Základná škola s materskou školou Stará Bystrica.

V úvodu konference seznámila účastníky Mgr. Rozália Cenigová, ústřední metodička pro školní knihovny SR, s Analýzou stavu školních knihoven za rok 2013, ve které zhodnotila dosavadní práci v budování školních knihoven jako informačních a kulturních center SR. Poukázala na akci pořádanou na podporu čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy, které se účastní jak slovenské, tak i české školy. V loňském roce probíhal čtvrtý ročník pro základní školy s podnázvem Namaluj svého oblíbeného literárního hrdinu. Jak akci pojali v ZŠ J. A. Komenského v Bánovcích nad Bebravou, popsal ve svém příspěvku Od výměny záložek k psaní klasických dopisů Anton Balažovič, ředitel školy.

Zuzana Hricová si odnáší cenu v soutěži Nejzajímavější akce školní knihovnyV příspěvku Aktivní využívání čtení v ZŠ Lutiše hovořila Valerie Pekárková o celoškolní akci, při které děti vyhledávaly, zpracovávaly a prezentovaly informace o svém městě a kraji. Nadšení dětí z jejich osobního vkladu do akce bylo patrné z celého příspěvku. Jaké metody používají při rozvoji čtenářské gramotnosti na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej, popsala ve svém příspěvku, a praktickými ukázkami práce s dětmi doložila, Eva Kadlubová.

Velmi zajímavý příspěvek s názvem Kreativ­ní čtení – nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti přednesla Zuzana Hricová ze ZŠ, Levočská, Spišská Nová Ves. Nejdřív účastníky seznámila s termínem kreativní čtení a posléze na jednotlivých ukázkách demonstrovala použití jeho metod.

Za české školní knihovny vystoupila na konferenci Eva Slavíková ze Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Pardubicích s příspěvkem Podíl elektrotechnických zařízení a audiovizuálních prostředků na rozvíjení čtenářské gramotnosti studentůstředních škol, ve kterém seznámila účastníky s využitím čteček a počítačů v práci se studenty.

Naďa Rollová a Rozália Cenigová při přednášce o klubech

V dalším referátu z České republiky představila Naďa Rollová projekt Nové školy, o. p. s., financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby, který již dva roky úspěšně probíhá na třinácti základních školách v pěti krajích a je založen na pozitivním zážitku dětí z četby. Projekt získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na vzdělávání pedagogických pra­covníků a knihovníků v oblasti zavedení a rozvoje čtenářských klubů.

Na závěr konference měli účastníci možnost vyslechnout přednášku Ľudmily Hrdinákové z Katedry knihovní a informační vědy FF UK v Bratislavě s názvem Čtení, dětský čtenář a mediální doba. Autorka se zabývala vlivem médií na čtení, motivací ke čtení a metodami, jak vzbudit zájem dětí o četbu.

V průběhu konference několikrát zaznělo, že největší vliv na pravidelné čtení dětí má rodina, školní knihovny však mají nezastupitelné místo při rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků.

Foto archiv SPK


Diskuze ke článku "ZE ZAHRANIČÍ: Mezinárodní konference školních knihoven v Bratislavě"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2