OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře

Celostátní knihovnické akce se blíží!

TÉMA: Knihovna jako instituce přátelská rodině

Rodina je základ státu je nejen název ceněného celovečerního filmu Roberta Sedláčka z roku 2011, ale i všeobecně známý slogan. Odborných definic rodiny je celá řada. Je to instituce, kterou formuje civilizace, kultura i společnost. V každé společnosti má rodina jiný význam. Podle profesora Zdeňka Matějčka, světově uznávaného českého dětského psychologa (1922–2004), který zdůrazňoval neza­stupitelnou úlohu rodiny, by každý jedinec měl získat ve své rodině správné vzory chování, které bude potřebovat po celý další život až do dospělosti.

ROZHOVOR s Mgr. MARTINEM SEKEROU, Ph.D., ředitelem Knihovny Národního muzea

Odborná veřejnost měla v nedávné době již nejméně dvakrát možnost vyslechnout přednášku Martina Sekery o tzv. virtuálním muzeu komunikace, která ale vždy začínala slovy o místě velmi reálném – Muzeu knihy ve Ždáru nad Sázavou. Co mají společného a jaké jsou vlastně v současné době možnosti prezentace dějin knihy a dalších médií nejširší veřejnosti? Tyto otázky nás vedly přímo do ředitelny Knihovny Národního muzea…

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME …

- RDA - nová katalogizační pravidla

- Rychlootázky o rychločtení aneb Co, jak a proč

- Potřebujeme akviziční semináře?

- Kramerius v Krajské knihovně Karlovy Vary

- Směr Berlín - cesta SDRUK ČR do německých knihoven

TÝDEN KNIHOVEN 2014 a knihovny muzeí a galerií ČR

Ve dnech 6.–12. října proběhne již 18. ročník Týdne knihoven, který pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., již v loňském roce sdělil knihovníkům muzeí a galerií na jejich semináři v Ústí nad Labem, že SKIP by v roce 2014 v rámci Týdne knihoven rád upozornil také na činnost muzejních knihoven. Muzeím, galeriím a jejich knihovnám tak nabídl možnost využít rozsáhlé mediální kampaně, která celou akci každý rok doprovází, a představit svou činnost, rozsáhlé fondy i služby odborné knihovnické veřejnosti i našim badatelům a uživatelům. Předseda SKIP a předseda Asociace muzeí a galerií PhDr. Luděk Beneš se dohodli, že jako hlavní téma pro muzejní knihovny bude využito letošní celosvětové téma – 100. výročí začátku 1. světové války.

Nové prostory Městské knihovny Kladno

Městská knihovna Kladno vznikla 1. 12. 2002 jako příspěvková organizace města Kladna, pod kterou byly převedeny městské pobočky do té doby začleněné do Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Ústředním sídlem knihov ny se stala nynější budova ČVUT Praha FBMI Kladno na náměstí Sítná. Pro veřejnost se knihovna otevřela 1. 1. 2003...

JAK NA TO: Sběr zpětné vazby v knihovnách jako cesta k lepším službám

„Zpětná vazba je snídaně šampionů,“ řekl kdysi Ken Blanchard, americký expert na management. A měl pravdu. Žijeme ve světě, který je charakteristický vysokou dynamikou a rychlými proměnami. Pokud chce v tomto prostředí jakákoliv služba včetně knihovny obstát, je potřebné, aby pružně reagovala na měnící se potřeby svých uživatelů. A nejkratší cesta k tomu, jak tyto potřeby zjistit, je sbírat od svých uživatelů zpětnou vazbu. Ta přitom nemusí být vždy formální a celoplošná – takovou zpětnou vazbu přenechejme raději úředníkům a výzkumníkům. Pro obě strany je mnohem přínosnější a zábavnější, pokud bude zpětná vazba neformální, vstřícná a jednoduchá. V tomto duchu se snaží sbírat zpětnou vazbu v knihovnách i náš projekt s názvem ODEZVA (Organizace pro design zpětné vazby), který vznikl pod patronací Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.

PRÁVNÍ PORADNA: Revize knihovního fondu z pohledu právního aneb Proč, co a hlavně kdy revidovat

Podle § 16 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu. Tento článek pojedná o některých právních otázkách, které se revizí přímo týkají nebo s revizemi alespoň souvisejí a které kladou provozovatelé, zřizovatelé i zaměstnanci knihoven.

Odborná knihovna Ministerstva financí

Odborná knihovna Ministerstva financí je od 1. 7. 2014 součástí oddělení Vzdělávání a informační podpora odboru Personálního. Knihovna vznikla sloučením knihovny Ministerstva financí a knihov­ny Výzkum­ného ústavu finanční a úvěrové soustavy v roce 1977. Počátky budování knihovního fondu sahají až do roku 1956. Pracoviště poskytuje informační podpo­ru zejména v oblasti státního rozpočtu, stát­ního závěrečného účtu, státní po­klad­­ny, finančního trhu, platebního sty­ku, poplatků, daní a cla, finančního hospodaření a kontroly, účetnictví, lo­terií, ochrany zahraničních investic, hospodaření s majetkem státu, cenové politiky a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH

Místní knihovna ve Vědomicích

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Noc komety

Dina Campanu provází pověst šíleného básníka, „blázna“, který se jako blázen narodil a jako „blázen“ i napsal své nerozměrné dílo. Ale „nikdy se nikdo nestal velkým básníkem jen proto, že byl blázen; a nikdo se nikdy nestal bláz­nem jen proto, že byl velkým básníkem,“ ...

INSPIRACE Z KNIHOVEN

Robotické safari

Rekonstrukce Obecní knihovny v Mrákotíně

Čtenář informuje

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ŘÍJEN

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Personální situace ve školních knihovnách ve Švédsku

ZE SVĚTA

Norsko se stane první zemí na světě, kde bude do roku 2018 digitalizováno celé národní literární dědictví.

Díky projektu Onleihe Oberlausitz půjčují od letošního roku německé knihovny v Horní Lužici elektronické knihy.

Podpora čtení ve venkovských oblastech Ugandy je závislá na místních iniciativách, které jsou po­měr­ně rychle integrovány do společnosti a relativ­ně dobře finančně podporovány.

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2